Aprílový den na ZŠ Hlinecká

2015-april-denVe středu 1. dubna proběhl ve třetích třídách Aprílový den naruby. Třídní učitelky přišly do školy jako žákyně- vybavené aktovkou, penálem i dalšími pomůckami- a usedly do školních lavic. Také děti dorazily v převlecích- kluci za holky, holky za kluky a další dorazily v oděvech, které si oblékly obráceně.

Místo učitelek se za katedru postavili žáci a vedli výuku. Využili nejen hry a soutěže, které znali, ale připravili si i své vlastní náměty. Psal se také diktát a matematické pětiminutovky, které si „aprílový učitelé“ sami opravili. Jelikož aprílový den probíhal i v mateřské škole, stali se z předškoláků z oddělení Skřítkové školáci a prožili si opravdovou vyučovací hodinu vedenou paní učitelkou třeťáků. Děti z třetí třídy se naopak vrátily do školky a s paní učitelkou Skřítků si při různých hrách připomenuly roky kdysi strávené v MŠ.

Mgr. Jaroslava Werbynská, ZŠ Hlinecká