Bezbariérový vstup do budovy ZŠ Hlinecká

Vážení čtenáři, všichni dobře víme, že pár schodů zdravým žákům problémy nedělá. Ale pro žáky se sníženou schopností pohybu znamená nepřekonatelný problém. Aby se mohli v naší škole vzdělávat žáci pohybově znevýhodnění, podalo vedení školy žádost do grantového řízení NADACE ČEZ „Oranžové schody“.  Cílem žádosti bylo získání dotace na vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy. Žádost byla podpořena a škola získala dotaci ve výši 465 tisíc.

Projektové náklady byly vyčísleny na 895 tisíc, díky výběrovému řízení se předpokládaná finanční náročnost výrazně snížila.  Pořízení bezbariérové rampy přišlo na necelých 670 tisíc Kč. Chybějící finanční prostředky dofinancoval zřizovatel školy a sama škola z rezervního fondu. Bezbariérový vstup byl úspěšně dokončen v polovině dubna týnskou firmou Wendi. Úplnou tečkou za touto investiční akcí bude kolaudační řízení, požadovaný audit a slavnostní otevření.  To se uskuteční 16. května v 10:00 hodin za přítomnosti členů NADACE ČEZ a zástupců města.   

Mgr. Hájková, ředitelka školy