Běžecká dráha na ZŠ Hlinecká slavila premiéru!

2016-bezecka-drahaV polovině letošních prázdnin byly započaty stavební práce na rekonstrukci běžecké dráhy u ZŠ Hlinecká, dráha byla dokončena v září na začátku školního roku. Červená, tartanová a čtyř-dráhová běžecká dráha se rázem stala pýchou školního víceúčelového hřiště. 

V polovině září si žáci novou běžeckou dráhu vyzkoušeli na vlastní kůži. A jak ji žáci – mladí sportovci – zhodnotili ?  “Běhání je skvělé, měkký a rychlý povrch nás strašně baví, teď je běh na 50 a nebo  60 metrů jen zábavou “.  Běžeckou dráhu se podařilo zrekonstruovat díky přiznané dotace z Jihočeského kraje, část finančních prostředků na tuto akci poskytla sama škola. Nemalé poděkování náleží zřizovateli školy Městu Týn, které dofinancovalo chybějící finanční prostředky a tím podpořilo rozvoj pohybových aktivit nejen žáků naší školy, ale i dětí, mládeže a široké veřejnosti.

Z. Hájková, ředitelka školy