Cesta kolem světa za týden

Nejlépe si člověk zapamatuje to, co zažije na vlastní kůži. Přestěhovat celou školu do Ameriky nebo do Asie nelze, ale pozvat naopak zástupce těchto exotických končin k nám do tříd díky projektu EDISON tak velký problém není. Ve dnech od 12. 2. do 19. 2. 2017 nás tedy opět navštívili zajímaví hosté – tentokrát Maria Clara z Brazílie, Milca z Chile, Nafida z Indonésie, Nia z Gruzie, Celia z Číny, Ernesto z Mexika a Ruvindran z Malajsie.

Celý týden si je užívali žáci všech ročníků při neobvyklých prezentacích zmíněných zemí, v pátek odpoledne měli možnost všichni i s rodiči a ostatními návštěvníky ochutnat typická jídla připravená stážisty, krátce si popovídat, nechat si nakreslit obrázek od Ernesta nebo se společně vyfotografovat. Škola EDISONEM žila, angličtina se ozývala ze všech koutů, panovala otevřená přátelská atmosféra plná nevšedních zážitků, neobvyklých setkání i příležitostí k zamyšlení. Přáli bychom si, aby tato zkušenost probudila u našich žáků chuť učit se cizím jazykům a poznávat svět.

Na přípravách a hladkém průběhu projektu se podílela řada lidí. Chceme poděkovat především hostitelským rodinám, které stážistům na týden vytvořily druhý domov a příjemnou společnost – byli to rodiče našich žáků Aleše Chlumeckého, Petry Kališové, Natálky Ondriškové, Vašíka Irovského a Jáchyma Bricha, dále paní učitelky Báčková a Valková se svými rodinami. Děkujeme rovněž všem zaměstnancům a žákům školy, kteří připravili výzdobu školy, občerstvení, místnost pro zahraniční návštěvu, program na slavnostní zahájení a také vše fotografovali. Rovněž chceme poděkovat kapele týnské ZUŠ za krásné vystoupení a MěDDM za zapůjčení zvukové aparatury. Pomocníky, společníky stážistů a překladateli se na týden stali vybraní studenti týnského gymnázia. Také jim, jejich profesorce M. Pasovské a vedení gymnázia patří velký dík.

Snažili jsme se stážistů ukázat pamětihodnosti a největší zajímavosti našeho města a okolí, děkujeme všem, kteří nám pomohli – vedení města za přijetí v obřadní síni MÚ, panu faráři P. Václavu Hesovi za prohlídku kostela a ukázku varhan, zaměstnancům muzea za předvedení expozice, pracovníkům infocentra JE Temelín za poutavou exkurzi a samozřejmě místním Baráčníkům za vřelé přijetí, ukázky místních krojů, tanců a zvyků a za výborné občerstvení. Poděkování patří mezinárodní studentské společnosti AIESEC, která projekt EDISON pod záštitou MŠMT již řadu let organizuje.

Mgr. Zdeňka Hájková a Mgr. Jana Čtvrtníková

Napsali o nás: Českobudějovický deník, 20. 2. 2017