Dejme zelenou technickým oborům!

V rámci dlouholeté spolupráce s Centrem odborné přípravy Sezimovo Ústí se naše škola ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká stala jednou ze čtyř základních škol, jimž byla nabídnuta účast na projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“. Jedná se o souhrn velmi zajímavých a přínosných aktivit, které mají v žácích druhého stupně základních škol probudit zájem o technické obory.

Postupně se uskutečňují exkurze žáků v interaktivních expozicích jako je například Techmania Plzeň, iQ LANDIA Liberec, Národní technické muzeum Praha, exkurze k zaměstnavatelům, probíhají kroužky a výuka žáků ZŠ na střední škole, pro všechny účastníky zcela zdarma.

Zatím se sice uskutečnila jen část plánovaných aktivit, ale už teď můžeme říci, že se projekt setkal s obrovským zájmem ze strany žáků a nepochybně přispěje k většímu zájmu o studium technických oborů.

Mgr. Jana Čtvrtníková
zást. ředitele školy ZŠ Hlinecká