Doplňovací volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci, doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká se budou konat v pátek 8. 10. 2021 v kanceláři školy na Hlinkách od 7:00  do 16:00 hodin. Hlasovací lístek obdrží voliči na místě. 

Zákonnými zástupci byli navrženi níže uvedení kandidáti:
Maršíková Kateřina
Mgr. Fojtíková Pavla
Juríková Jana
Bc. Kotrbová Soňa
Vítková Lenka
Ing. Kotrba Karel
Šmitmajerová Pavla
Kotrbová Pirasová Kristýna
Bezpalec Martin
Ing. Bříza Zdeněk
Mgr. Gabriela Procházková

Mgr. Hájková, řed. školy