Dopoledne s informatikou na ZŠ Hlinecké

Na začátku února proběhla na naší škole akce, která umožnila žákům se seznámit a přímo pracovat s technologiemi, které podporují rozvoj informatického myšlení. Akce byla realizována v rámci projektu PRIM lektory z Jihočeské univerzity ve spolupráci s vyučující fyziky na naší škole Mgr. Hanzlíkovou.

Naše škola byla jednou z pěti škol, které mohly zažít několik hodin s roboty, pracovat s miniroboty Ozoboty, programovat v tabletu, kódovat obrázky pomocí jednodeskového počítače Micro:bit, programovat v tabletu – Lightbot. Představování robota „Nao“ bylo pro žáky nezapomenutelným zážitkem. Robot Nao uměl tančit, uměl si sednout, lehnout, postavit se, podat ruku, zamrkat očima, otáčet hlavou, dokonce rozpoznal věk osoby, která mu dávala povely, uměl mluvit a pronést i kompliment např. „jste mi sympatická“.

Za vším, co robot Nao uměl, bylo ukryto mnoho hodin lidské práce v podobě programování. Myšlenka, že robot Nao bude působit ve školách v roli asistenta žáka, je nejspíš utopií. Posuďte sami, pořizovací cena robota Nao je čtvrt miliónu. Neobvyklá akce velmi přispěla k rozvoji informatického myšlení našich žáků a doufejme, že je i zbavila předsudků o náročnosti programování a práce s robotickými pomůckami.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy