Exkurze ZŠ Hlinecké na Šumavu

Ve středu 10. října 2018 se žáci 8. a 9. tříd vypravili na exkurzi do podniku „Jihosepar“ ve Vimperku a na Chalupskou slať. Tato exkurze byla hrazena z větší části z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Návštěva podniku „Jihosepar“ ve Vimperku byla pro žáky velkým přínosem. Mohli si prohlédnout nejmodernější technologie třídění odpadů, vyslechli poutavou přednášku o důležitosti třídění odpadů a odnesli si spoustu upomínkových předmětů.

Získané informace žáci jistě využijí nejen ve škole, ale i ve svém dalším životě. Součástí exkurze byla i návštěva překrásné lokality na Šumavě – Chalupská slať. Průvodce NP Šumava pro žáky připravil výukový program o vzniku rašelinišť, o specifické fauně a flóře této lokality, vědomostní soutěže a prohlídku okolí Chalupské slatě. Také počasí bylo překrásné, celý den svítilo sluníčko, děti si exkurzi užily a odnesly si spoustu vědomostí.

učitelé přírodopisu, ZŠ Hlinecká