Informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

podle posledních informací ministerstva školství a zdravotnictví by měli od pondělí 30. 11. 2020 nastoupit do školy kromě 1. a 2. tříd také žáci většiny dalších ročníků.

Žáci 1. stupně (1. – 5. ročníku)

  • budou mít pravidelnou prezenční výuku, tedy budou chodit do školy všichni bez střídání tříd
  • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu 
  • školní družina bude fungovat v upraveném režimu za dodržování přísnějších hygienických opatření, přednostně pro děti zaměstnaných rodičů (děti budou rozděleny do oddělení podle ročníků tak, jak to umožňuje opatření MŠMT)
  • po celou dobu pobytu ve škole i v družině musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Žáci 6. – 8. ročníku

  • budou mít rotační prezenční výuku, budou tedy vždy jeden týden ve škole a další týden zůstanou doma, kde se budou jako dosud vzdělávat distančně (online hodiny + samostatná domácí práce)

Střídání tříd:

od 30. 11. do 4. 12. 2020 6.A, 6.B, 7.A ve škole 7.B, 8.A, 8.B distančně
od 7. 12. do 11. 12. 2020 6.A, 6.B, 7.A distančně 7.B, 8.A, 8.B ve škole

(dále střídání po týdnech až do odvolání)

  • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu s výjimkou volitelných předmětů, bude se vyučovat pouze seminář z matematiky pro žáky 9. A, ostatní volitelné předměty se dočasně ruší, hodiny odpadnou (v současnosti není možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd)
  • po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Žáci 9. ročníku

  • budou mít pravidelnou prezenční výuku bez střídání
  • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu s výjimkou volitelných předmětů, bude se vyučovat pouze seminář z matematiky, ostatní volitelné předměty se dočasně ruší (v současnosti není možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd)
  • po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Školní jídelna

Školní jídelna funguje za přísnějších hygienických opatření.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a budou se prezenčně vzdělávat, mají obědy přihlášeny. 

Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, ale nejsou zrušeny hodiny TV a HV, je doporučen např. pobyt venku. Žáci by s sebou měli mít vhodné oblečení na ven.

Budova školy bude pro žáky otevřena v 7:40 hod. (kromě školní družiny)