Informace k provozu školy do konce roku 2020

1) Žáci půjdou v tomto kalendářním roce naposledy do školy
v pátek 18. 12. 2020. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu.

2) Na dny 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 stanovilo MŠMT volné dny pro žáky „Dny boje proti covidu“. Žákům je zakázána osobní přítomnost ve škole. 

3) Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 budou plánované vánoční prázdniny žáků.

4) Výuka žáků bude zahájena v pondělí 4. 1. 2021.

5) Školní družina nebude v provozu od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, dle opatření MŠMT je provoz školní družiny zakázán.

6) Stravování nebude žákům poskytováno od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, dle opatření MŠMT je zakázáno stravování žáků ve školní jídelně.      

Vážení rodiče, milí žáci,

plně si uvědomujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci a souvisejícími krizovými opatřeními je pro vás všechny tento kalendářní rok velmi obtížný.
Oceňujeme, že se vám podařilo s takto náročnými podmínkami vypořádat.
Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků a jen vše dobré v kalendářním roce 2021.   

Vedení školy