Informace k provozu školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme, že provoz školy dle nařízení Vlády ČR a MŠMT bude
i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Žáci 1. a 2. tříd se budou vzdělávat prezenčně, budou přítomni ve škole.
Žáci 3. až 9. ročníků se budou vzdělávat distančně, nebudou přítomni ve škole.

vedení školy

Informace k provozu od 11.01.2021