Informace pro rodiče a žáky školy o průběhu vzdělávání žáků od 4. 1. 2021

Na základě nařízení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021:

1) Povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. a 2. ročníků.
2) Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem, týká se žáků od 3. do 9. ročníků.
3) Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěna.
4) Školní stravování je v provozu. Výdej obědů pro žáky distančně vzdělávané je od 13:00 hodin, nutné si oběd přihlásit u vedoucí školní kuchyně.

vedení školy

Informace_MŠMT_23_12_2020