Informace školní jídelny v době distančního vzdělávání žáků

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít na oběd do školní jídelny.
V případě zájmu o docházení na obědy si stravu přihlaste telefonicky nebo emailem nejpozději do 13 hodin předchozího dne.

Výdej obědů bude od 11:00 do 12:30 hodin.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích. Do budovy školy nebude umožněn vstup rodičům.

V jídelně bude zajištěn dohled zaměstnanci školy. Je nutné dodržovat vydaná platná epidemiologická opatření.

Stravování je umožněno zaměstnancům školy.

vedoucí školní kuchyně