Informace – výuka žáků od 17. 5. 2021

1. stupeň – prezenční výuka /výuka ve škole/ pro všechny třídy tj. 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB, 5.AB

Povinné testování žáků na 1. stupni jedenkrát týdně (pondělí), příp. první den osobní přítomnosti žáka ve škole.

2. stupeň – prezenční výuka /výuka ve škole/ pro třídy 8.AB, 9.A

Povinné testování žáků na 2. stupni dvakrát týdně (pondělí, čtvrtek), příp. první den osobní přítomnosti ve škole.

Distanční výuka pro třídy 6.AB, 7.AB

Dle předběžných informací by měli v pondělí 24. 5. 2021 nastoupit všichni žáci 2. stupně k prezenční výuce ve škole.