Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2017 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

  • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, víceúčelové hřiště a školní pozemek)
  • „škola otevřená rodičům“  – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
  • výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, pracovní, logopedický, sportovní)
  • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů (i o prázdninách)
  • dle zájmu rodičů možnost otevření 1. třídy v budově ZŠ na Vinařického náměstí

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:

  • 15. 3. a 16. 3. 2017, 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování
  • 15. 3. a 16. 3. 2017, 15:00 – 15:45 hodin,  odpolední  vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční 1.3.2017  v budově MŠ Hlinky a  2.3.2017  v budově  MŠ Dewetterova – vždy od 15:30 hodin.

Den otevřených dveří  se bude konat na ZŠ Hlinecká v sobotu  25.3. 2017  od 9:00 – do 12:00 hodin.

Zápis  do 1. ročníku proběhne ve dnech  7. 4. a 8. 4. 2017.