Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2014 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

  • výběr vyučovacích metod čtení :
    • analyticko-syntetická (slabiková)
    • genetická (písmenková)
  • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování)
  • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
  • výběr z nabídky kroužků (výtvarný, pracovní, logopedický)
  • dle zájmu rodičů možnost otevření 1. třídy v budově ZŠ na Vinařického náměstí
  • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

Zveme rodiče s budoucími prvňáčky k  návštěvě výuky 1. tříd ve dnech: 14. – 15. – 16. ledna 2014 na dopolední vyučování .