Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2015 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

  • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky)
  • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
  • výběr z nabídky kroužků (výtvarný, pracovní, logopedický)
  • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů (i o prázdninách)
  • multifunkční pozemek, víceúčelové školní hřiště
  • dle zájmu rodičů možnost otevření 1. třídy v budově ZŠ na Vinařického náměstí

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídě a ve třídách, kde vyučují třídní učitelky budoucích školáků ve dnech:

13. 1. a 14. 1. 2015 8:00 – 10:00 hodin dopolední vyučování
15:00 – 15:45 hodin odpolední vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční 15. 12. 2014 v budově MŠ Hlinky a 16. 12. 2014 v budově MŠ Dewetterova – vždy od 15:30 hodin.

Termín zápisu žáků na naši školu bude oznámen do konce prosince 2014.
Bližší informace na internetové adrese www.zshlinecka.cz