Lípa svobody na ZŠ Hlinecké

Je středa 27. 11., je deset hodin a žáci se spolu se svými učiteli shromáždili na školním víceúčelovém hřišti. Důvodem shromáždění je významná akce – zasazení „Lípy svobody“ k připomenutí listopadových událostí roku 1989. Uplynulo 30 let od vzniku naší demokratické společnosti. V krátkosti byly připomenuty události listopadových dnů před třiceti lety.

Slavnostní akce se zúčastnili i pozvaní hosté, pan starosta města Machálek popřál žákům mnoho úspěchů a „Lípě svobody“ pak nerušený růst. Zazněla i legendární píseň „ Ať mír dál zůstává s touto krajinou“ v podání naší žákyně Rozárky Sýkorové. Všemi přítomnými, hosty, učiteli i žáky byla „Lípa svobody“ přihrnuta zeminou. Společně si přejme, ať nově zasazená „Lípa svobody“ roste do krásy, přejme si, ať nikdy nevymizí vzpomínky na listopadové události z našich myslí. Važme si svobody, ve které žijeme.

Mgr. Hájková, ředitelka školy