“Máme doma budoucího prvňáčka”

Měsíc leden je vždy ve znamení zápisů dětí do 1. tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou zkouškou dítěte.  K zápisu na naši školu se dostavilo téměř 50 dětí se svými rodiči. Většina prvňáčků se už na školu velmi těší. Při zápisu děti zpívaly, recitovaly básničky, poznávaly geometrické tvary, barvy, děti ukazovaly, co všechno již umí.  Po splnění zápisu si pak domů odnášely drobné dárečky. Slavnostní chvíle zápisu mají děti již za sebou a za pár měsíců jim nastanou první “opravdové povinnosti”.  Přejme si, ať se novým žákům v naší škole líbí.

Vážení rodiče, děkujeme, že jste zapsali své děti do naší školy a vyjádřili tak důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole.

Mgr. Hájková, ředitelka školy