“Medová snídaně” na ZŠ Hlinecká

ZŠ Hlinecká se zapojila do celostátního projektu “MEDOVÁ SNÍDANĚ”. Akce pro žáky se uskutečnila  8. 11. ve školní jídelně. Vyhlašovatelem výše jmenovaného projektu bylo Ministerstvo zemědělství v Praze. Kromě chutné snídaně se žáci dozvěděli přímo od “včelaře” mnoho zajímavého o životě včel, nechyběly ukázky včel , úlů a plástev. Žáci besedovali na téma –  zdravé stravovací návyky, odměnou jim byla magnetka se symbolem včelky.

Velké poděkování patří všem paním kuchařkám z naší školní jídelny. Bez jejich pomoci by se akce “medová snídaně”nemohla uskutečnit. Ten den paní kuchařky přilétly jako opravdové včelky a byly i pilné jako včelky. Všem žákům z prvního stupně snesly chutnou medovou snídani – chyšský čerstvý chléb, třeboňský med s máslem, české jablko a teplý čaj.

Mgr. Hájková, ředitelka školy