Modernizace žákovské školní dílny na ZŠ Hlinecká

2015-dilnaV nedávném čísle měsíčníku Vltavín jsem vás, vážení čtenáři, informovala o podpoře žádosti naší školy z ROP Jihozápad, škola získala v rámci 34. výzvy grant za účelem modernizace žákovské školní dílny. Jen připomenu, že celkové náklady projektu činí
1. 134 249 Kč, způsobilé výdaje jsou 791 689 Kč a výdaje nezpůsobilé zahrnují stavební úpravy.

Díky souhlasu zřizovatele školy Města Týna nad Vltavou jsou stavební úpravy hrazeny z rozpočtu města, jejich výše je 342 562 Kč. Celý projekt je předfinancován zřizovatelem školy, tuto finanční záležitost řeší tzv. smlouva o výpůjčce. V současné době je projekt v realizační fázi, byla zahájena výběrová řízení, podepsány první smlouvy a do konce května budou dokončeny stavební úpravy. Rozšířením stávajících prostor dojde k zefektivnění výuky technických činností, vytvořením dvou oddělených prostor vznikne dílna na dřevo a dílna na kovo, bude tak umožněna souběžná výuka v každé učebně.

Školní dílny využívají žáci běžných tříd 1. a 2. stupně, ale i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří naši školu navštěvují. Těmto žákům jistě usnadní modernizované školní dílny přechod na vyšší stupeň vzdělávání. V rámci projektu budou školní dílny doplněny novými stoly na dřevo tzv. hoblicemi a dílenskými stoly – kovo, žáci budou využívat nové dílenské svěráky s teleskopickými držáky, žáci budou moci využívat elektrotechnické stavebnice. V učebně dřevo bude instalována sada interaktivní tabule SMART Board s pylonovým pojezdem, dataprojektor, potřebný software, PC s připojením k internetu, dokumentová kamara a vizualizér. Tyto „technické zázraky“ přispějí ke zmodernizování a zkvalitnění výuky technických činností na naší škole. Věřím, že se technické činnosti stanou pro žáky atraktivnějším předmětem, zvýší jejich zájem o technicky zaměřené obory a tím ovlivní jejich uplatnění na trhu práce.

Mgr. Hájková, ředitelka školy