Modernizace žákovské školní dílny na ZŠ Hlinecká

Na hlinecké základní škole se žáci v rámci Školního vzdělávacího programu “Škola pro všechny” učí také technickým činnostem. Výuka tohoto předmětu probíhá ve školní dílně, která po více jak dvacetiletém užívání zestárla včetně dílenského vybavení.

Myšlenka modernizace žákovské školní dílny se zrodila asi před rokem, kdy škola podala žádost o grant v rámci 27. výzvy ROP NUTUS, Jihozápad, naší žádosti však nebylo vyhověno. Potřeba zlepšení stavu školní dílny a jejího vybavení nás vedla k rozhodnutí podat žádost o “Modernizaci žákovské školní dílny” opětovně. V červenci tohoto roku jsme využili 34. výzvy a částečně upravený projekt včetně žádosti podali na ROP . Naše rozhodnutí se vyplatilo. Na konci listopadu obdržela škola kladné vyjádření o podpoře našeho projektu.

Celkové náklady projektu jsou 1.134 249 Kč, způsobilé výdaje činí 791 689 Kč, nezpůsobilé výdaje jsou stavební úpravy. Díky souhlasu zřizovatele naší školy města Týn nad Vltavou budou stavební úpravy ve výši 342 562 Kč hrazeny z rozpočtu města. Realizací projektu se zvýší kvalita vzdělávání technických činností žáků školy, dojde k návaznosti s již realizovaným projektem OPVK 1.1, jehož klíčovými aktivitami byly rozvoj kariérního poradenství a mimo jiné i zlepšení podmínek pro výuku technických oborů.

Modernizací žákovské dílny se zlepší praktické dovednosti žáků, žáci získají zkušenosti s technickými činnostmi a pozitivní vztah k práci. Modernizací dílny se jistě zvýší kvalita výuky, technické činnosti se tak stanou pro žáky atraktivnějším předmětem, který v budoucnu ovlivní uplatnění našich žáků na trhu práce. Věřme, že projekt “Modernizace žákovské školní dílny” bude přínosem nejen pro naši školu a žáky, ale i pro město a celý mikroregion.

Mgr. Hájková, ředitelka školy