Na naši školu přijedou zahraniční studenti!

vzdělávací projekt EDISONV únoru přivítáme na naší škole sedm vysokoškolských studentů z různých zemí světa – zapojili jsme se totiž do vzdělávacího projektu EDISON mezinárodní studentské organizace AIESEC.

Studenti představí žákům svou zemi prostřednictvím připravených prezentací, her, písniček a dovezených předmětů, budou s žáky hovořit anglicky. Ukázky jsou přizpůsobené věku žáků.

Zahraniční studenti budou ubytováni v rodinách našich žáků, dopoledne stráví vždy ve škole a na odpoledne přichystáme různé aktivity, při kterých bychom chtěli stážistům představit naše město, kraj, ale také například národní jídla. Těšíme se na neobvyklý týden, který, jak doufáme, přinese všem zúčastněným spoustu zajímavých zážitků a nových zkušeností.

Uvítáme jakoukoliv pomoc, nápad, nabídku spolupráce, případně sponzorský dar, které napomohou úspěšnému průběhu celé akce. Rovněž pokud chcete ubytovat zahraničního studenta, sdělte nám co nejdříve svůj zájem prostřednictvím vašeho dítěte nebo na email zshlinecka.zast@volny.cz.

Kdy se projekt uskuteční: od neděle 22. 2. 2015 (příjezd studentů v podvečerních hodinách) do neděle 1. 3. 2015 (odjezd v dopoledních hodinách)

Co znamená název projektu? V názvu EDISON má každé písmeno určitý význam:

  • E education (vzdělání)
  • D drive (nadšení, motivace)
  • I internationality (mezinárodní rozměr, rozsah)
  • S students (studenti)
  • O opportunity (příležitost)
  • N network (síť)