Neuvěřitelný týden skončil – projekt Edison

Pokud je vaše dítě žákem naší hlinecké školy, tak vám určitě neuniklo, čím celá škola žila v týdnu od 22. února do 1. března 2015. Přijeli k nám na stáž zahraniční studenti – Jessica z Austrálie, Michelle z Indonésie, Maggie z Číny, Ivette z Mexika, Joanna z Tchaj-wanu a Leonardo z Brazílie! Setkávali se s našimi žáky v jednotlivých třídách, měli připravené velmi zajímavé prezentace o svých zemích, doplněné spoustou obrázků, videí, pohlednic a suvenýrů. Ze tříd se ozývala nejen angličtina, ale i brazilské písně s Leonardovým doprovodem na kytaru, čínské, indonéské, španělské i portugalské pozdravy a jednoduché rozhovory. Děti si zahrály mexické hry, naučily se indonéský a čínský tanec, zkusily si, jak obtížné je psát čínské znaky. Zážitků máme mnoho a je nemožné je všechny vyjmenovat, byl to mimořádný týden od pondělního zahájení po páteční akci Global Village pro žáky, rodiče i veřejnost. Měli jsme radost i z toho, že se naši žáci dokážou nadchnout pro zajímavou věc a obětovat jí svůj volný čas. Zjistili jsme, že máme mezi sebou téměř profesionálního tlumočníka Ríšu Bauera z 9.A, který stážisty provázel na všech akcích od zahájení po nedělní odjezd, dále velmi šikovná děvčata – Evu, která mimo jiné uváděla uvítací slavnost, Sabinu, Barču, Aničku a Verču, ty se postaraly o kulturní vystoupení a všechny ostatní žáky, kteří se o stážisty starali a pomáhali jim s technikou a orientací na naší škole. Za velmi důležitou považujeme i skutečnost, že si naši děti uvědomily, jak zajímavá a krásná je pro cizince naše země, když neváhají cestovat tisíce kilometrů, aby ji poznali. A samozřejmě, jak je důležité učit se cizí jazyky a zbavit se ostychu při jejich používání. Možná jim zároveň stážisté svým příkladem ukázali, že nic není nemožné, stačí jen jít si za svými sny.

Celý projekt byl náročný na přípravu a bez pomoci ostatních bychom jej nemohli zajistit. Chceme poděkovat rodinám, které nejen poskytly ubytování zahraničním studentům, ale také se o ně celý týden vzorně staraly a poskytly jim výborné zázemí a zajímavý program ve volných chvílích. Byli to Báčkovi, Kocábovi, Marečkovi, Svobodovi, Štětkovi a Valkovi. Sedmého účastníka stáže byli připraveni ubytovat Waageovi. Našimi pomocníky se stalo postupně dvanáct studentek týnského gymnázia, které v případě potřeby tlumočily při ukázkách v jednotlivých třídách. Také jim děkujeme a zároveň vedení gymnázia a panu učiteli Bočkovi. Velký dík patří všem ostatním, kteří nám velmi pomohli při přípravách a uskutečnění celé akce – panu starostovi Šnorkovi za podporu, přijetí a ukázku obřadní síně MÚ, pracovníkům muzea za předvedení nové expozice, P. Marku Donnerstagovi za srdečné přivítání a provedení místním kostelem, domu dětí za zapůjčení zvukové aparatury a především baráčníkům za pozvání na místní rychtu a přípravu velmi příjemného posezení s občerstvením a ukázkou krojů, zvyků, tanců a lidové hudby nejen pro stážisty, ale i pro žáky naší školy, kteří je doprovázeli. Poděkování si zaslouží také pan Waage za odborný výklad v angličtině při exkurzi v elektrárně Temelín, rodiče našich žáků, kteří pomohli při přípravách, maminky a paní učitelky, které napekly občerstvení, žáci a učitelé, kteří připravili výzdobu a tělocvičnu na uvítací slavnost, pomáhali při organizaci, připravili kulturní program a dokumentovali celou akci. A na závěr nesmíme a nechceme zapomenout na ty, díky kterým zahraniční stážisté přijeli, a kteří s námi po celou dobu projektu výborně spolupracovali, tedy na mezinárodní studentskou organizaci AIESEC, přesněji její brněnskou pobočku. A samozřejmě moc děkujeme Michelle, Jessice, Ivette, Maggie, Joanně, a Leonardovi, že tu s námi byli!

vedení školy