Novinky

Do knihovny chodíme rádi

My, žáci ze ZŠ Hlinecká, chodíme do naší městské knihovny velice rádi. Půjčujeme si zde knihy, ale také se účastníme besed, které pro nás připravuje paní Bc. Iva Janovská. Na ty se obzvlášť těšíme, protože se dozvídáme mnoho nových informací, zasmějeme se, pohrajeme si, pracujeme ve skupinkách, plníme zajímavé úkoly. Je to nejenom poučení, ale také zábava! Pokračování článku 

EXKURZE ŽÁKŮ ZŠ HLINECKÉ NA ŠUMAVU

Ve čtvrtek 3. října 2019 se žáci šestých tříd vypravili na exkurzi do podniku „Jihosepar“ ve Vimperku a na Chalupskou slať. Tato exkurze byla hrazena z větší části z grantu Krajského úřadu v Českých Budějovicích. Návštěva podniku „Jihosepar“ ve Vimperku byla pro žáky velkým přínosem. Mohli si prohlédnout nejmodernější technologie třídění odpadů, vyslechli poutavou přednášku o důležitosti třídění odpadů a odnesli si spoustu upomínkových předmětů. Pokračování článku 

Sdělení školy

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na středu 6. 11. 2019 „STÁVKU“. K této stávce se pedagogové naší školy nepřipojují. Výuka žáků nebude přerušena, bude probíhat podle stávajících rozvrhů.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy
V Týně nad Vltavou, 4. 11. 2019


Aktualizace k 6. 11. 2019:

Vážení rodiče,

školské odbory vyhlásily na středu 6. 11. 2019 „STÁVKU“. K této stávce se připojila část pedagogických pracovníků naší školy.

Výuka žáků nebude přerušena, bude probíhat podle stávajících rozvrhů.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy

V Týně nad Vltavou, 6. 11. 2019

Akce na listopad 2019

 • 1.11.2019 8:00 – 12:15 „Děti do bruslí“ 2.skupina ( 1.AB,2.roč.) 5x lekce, zimní stadion Soběslav
 • 1.11.2019 8:00-8:45 „Jóga pro děti“ 1.A
 • 1.11.2019 8:55-9:40 „Jóga pro děti“ 1. B
 • 1.11.2019 10:00-10:45 „Jóga pro děti“ 2.A
 • 1.11.2019 10:55-11:40 „Jóga pro děti“ 2. B
 • 1.11.2019 11:50-12:35 „Jóga pro děti“ 3.roč. /preventivní program – hrazeno školou/
 • 5.11.2019 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 6.11.2019 9:00 Jednání se zástupci „Bonga“
 • 6.11.2019 13:15-14:30 ŠD – znaková řeč
 • 7.11.2019 8:00 – 13:30 „Vzdělání a řemeslo“ 9.AB
 • 8.11.2019 8:00 Školení ŠMP – ČB
 • 11.11.2019 8:00 Fotografování – vánoční 2. -5. roč.
 • 12.11.2019 15:00 Burza škol – 8.A, 9. AB
 • 12.11.2019 15:00 Informační schůzka – LVK
 • 12.11.2019 15:30 – 18:00 Třídní schůzky
 • 19.11.2019 8:00 – 12:15 Zahájení plaveckého výcviku – 4.AB
 • 20.11. 8:30 Koncert „Nezmaři“ 6. – 9. Roč. vyučující (žák 50 Kč, KD Sokolovna)
 • 20.11.2019 8:00 Planetárium – Č.Budějovice 5.AB
 • 20.11.2019 14:00 Rada vedení
 • 26.11.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 27.11.2019 13:15 Vánoce a zvyky – ŠD
 • 29.11.2019 8:00 – 12:35 Prevence – IZS Městská policie 1.-3.roč. (po ročnících – bude upřesněno)
 • 29.11.2019 11:50 – 12:35 Ukázka VOŠ Č.B. – 9. AB VP
 • Plavecký výcvik: odjezd 8:00 hod,.budova na Vinař.náměstí, plavecký výcvik zahájen v 9:30 hod., lekce 2×45 minut, předpokládaný návrat cca 12:30 hod., doprava –částečná dotace z grantu, Plavecká škola – Č. Budějovice

Školní družina o podzimních prázdninách 2019

V době podzimních prázdnin 29.10.2019 – 30.10.2019 bude provoz školní družiny  přerušen!

Učebny na ZŠ Hlinecké v novém kabátě

V závěru kalendářního roku 2018 byl škole přiznán grant z IROP na realizaci projektu „Rekonstrukce žákovské cvičné kuchyně“ a „Modernizace počítačové učebny“. Již na konci letních prázdnin se podařilo obě odborné učebny zrealizovat v hodnotě cca 1 750 000 Kč. Slavnostní otevření nových prostor se konalo 25. 9. 2019 za přítomnosti pozvaných hostů, zástupců zřizovatele školy, zástupců města, nechyběli učitelé se svými žáky. Děkujeme panu starostovi města Machálkovi, paní místostarostce Sudové a panu radnímu Slepičkovi, že přijali naše pozvání a o radostné okamžiky se s námi všemi podělili.

Pomoci vás všech si velmi vážíme, za podporu rozvoje vzdělávání žáků naší školy upřímně děkujeme.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. Školy

Radost z plyšáků na ZŠ Hlinecké

Naši prvňáčci dostali již v prvním školním měsíci dárečky – plyšáky. Za radost z plyšáků „může“ paní Eva Dvořáková. Vážíme si tohoto vstřícného gesta a doufáme, že nám naši plyšáci , maskoti třídy, pomohou zvládat vše, co nás v první třídě čeká.
Děkují žáci 1. B a jejich paní učitelka třídní.

Mgr. Iva Šímová, třídní učitelka

Pilotní projekt „TECHNIKA“ na ZŠ Hlinecké

Naše škola byla doporučena ČŠI (česká školní inspekce) k zařazení do „pilotního projektu TECHNIKA“ v tomto školním roce. ZŠ Hlinecká se tak stává školou výjimečnou, školou, která je součástí výzkumného projektu realizovaného MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v ČR. Do pilotního projektu je celkem zapojeno 35 škol z celé České republiky a naše škola je jedna z nich. Důvodem doporučení naší školy do „pilotáže“ je vysoká úroveň naší základní školy v oblasti vzdělávání žáků v technických činnostech. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.
Čas běží jako voda a z našich budoucích prvňáčků jsou dnes již „šikovní školáci“, kteří mají svůj „slavnostní“ den za sebou. Dne 2. září usedlo v doprovodu svých rodičů do školních lavic 49 prvňáčků, byli přivítáni nejen svými paní učitelkami, ale i zástupci zřizovatele školy, první třídy navštívila paní místostarostka města Martina Sudová a člen rady města pan David Slepička. Pokračování článku 

Akce na říjen 2019

 • 1. – 2.10.2019 Dvoudenní pobyt „Dřípatka“ 8.A
 • 3.10.2019 Exkurze – ECO Prachatice 6. AB
 • 10.10.2019 16:00 Školská rada
 • 21.10.2019 8:00 Ukázková hodina 1.B
 • 22.10.2019 8:00 Ukázková hodina 1.A
 • 23.10.2019 13:15 Znaková řeč – ŠD 1. odděl.
 • 28.10.2019 Státní svátek
 • 29. – 30.10.2019 Podzimní prázdniny žáků
 • „Děti do bruslí“ 2.-3. ročník /pátky – dle rozpisu/
 • Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod., výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod.
  • 4.AB 19.11.2019 – 4.2.2020
  • 3. AB 18.02.2020 – 21.4.2020