Novinky

Pilotní projekt „TECHNIKA“ na ZŠ Hlinecké

Naše škola byla doporučena ČŠI (česká školní inspekce) k zařazení do „pilotního projektu TECHNIKA“ v tomto školním roce. ZŠ Hlinecká se tak stává školou výjimečnou, školou, která je součástí výzkumného projektu realizovaného MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání v ČR. Do pilotního projektu je celkem zapojeno 35 škol z celé České republiky a naše škola je jedna z nich. Důvodem doporučení naší školy do „pilotáže“ je vysoká úroveň naší základní školy v oblasti vzdělávání žáků v technických činnostech. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte.
Čas běží jako voda a z našich budoucích prvňáčků jsou dnes již „šikovní školáci“, kteří mají svůj „slavnostní“ den za sebou. Dne 2. září usedlo v doprovodu svých rodičů do školních lavic 49 prvňáčků, byli přivítáni nejen svými paní učitelkami, ale i zástupci zřizovatele školy, první třídy navštívila paní místostarostka města Martina Sudová a člen rady města pan David Slepička. Pokračování článku 

Akce na říjen 2019

 • 1. – 2.10.2019 Dvoudenní pobyt „Dřípatka“ 8.A
 • 3.10.2019 Exkurze – ECO Prachatice 6. AB
 • 10.10.2019 16:00 Školská rada
 • 21.10.2019 8:00 Ukázková hodina 1.B
 • 22.10.2019 8:00 Ukázková hodina 1.A
 • 23.10.2019 13:15 Znaková řeč – ŠD 1. odděl.
 • 28.10.2019 Státní svátek
 • 29. – 30.10.2019 Podzimní prázdniny žáků
 • „Děti do bruslí“ 2.-3. ročník /pátky – dle rozpisu/
 • Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod., výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod.
  • 4.AB 19.11.2019 – 4.2.2020
  • 3. AB 18.02.2020 – 21.4.2020

Sdělení školy

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že od 30.09.2019 (pondělí) se bude váš syn/dcera, žák 3. A a 3. B, vzdělávat společně v jedné třídě. Třídní učitelkou bude pro všechny žáky Mgr. Edita Jindřichová. Vedení školy přistoupilo k tomuto opatření z důvodu dočasné nepřítomnosti vyučující. Ujišťujeme vás, že toto přechodné opatření nebude mít vliv na kvalitu vzdělávání v daných třídách.

Děkujeme za pochopení.                     

Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy

Projekt z IROP přes MAS: “Žákovská cvičná školní kuchyně modernizace počítačové učebny”

Viz článek 

Akce na září 2019

 • 2.9.2019 8:00 zahájení školního roku
 • 3.9.2019 8:00 třídnické práce 1. – 4. hodina
  • 1. stupeň – končí výuka po 4. hod. v 11:40
  • 2. stupeň – končí výuka po 5. hod. v 12:35
 • 5.9.2019
  • 8:00 7.A „Nakupování se Zdravou pětkou“
  • 10:00 7.B „Nakupování se Zdravou pětkou“ /žák si přinese 5x obal od potravin/
 • 9.9.2019 8:00 6.AB Adaptační výlet- Rusalka
 • 9.9.2019 8:00 3.A „Zdravá pětka“, 10:00 3.B „Zdravá pětka“
 • 10.9.2019 8:00 5.A „Zdravá pětka“
 • 10.9.2019 10:00 5.B „Zdravá pětka“
 • 11.9.2019 8:00 4. A „Zdravá pětka“
 • 11.9.2019 10:00 4. B „Zdravá pětka“
 • 11.9.2019 15:30 „Děti do bruslí“ – schůzka 1.AB /lektor projektu p. Ondřej/
 • 13.9.2019 8:00 2. A „Zdravá pětka“
 • 13.9.2019 10:00 2. A „Zdravá pětka“ , lektorka
 • 13.9.2019 8:30 „KOUZELNÍCI“ 4. – 9. ročník /cena bude dodatečně sdělena, KD Sokolovna/
 • 16.9.2019 8:00 4. AB Adaptační výlet – Rusalka
 • 18.9.2019 8:00 5. AB Adaptační výlet – Rusalka
 • 23.9.2019 16:00 Schůzka s rodiči žáků 1. tříd
 • 24.9.2019 25.9., 6:30 „DŘIPATKA“ – 7. AB /Dvoudenní pobyt v rámci projektu EVVO/
 • konec září 8:00 „Děti do bruslí“ – 2.AB, 3. AB (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška) rodič hradí kurzovné + dopravu, z grantu hrazen pronájem zimního stadionu + částečně doprava. Autobus bude naplněn 22 žáky ze ZŠ Hlinecká
 • 10.9.2019 8:00 Fotografování 1.AB (3x foto žáka 80 Kč)
 • Plavecký výcvik bude zahájen listopad 2019, plavecká škola KOH-I-NOOR, České Budějovice, úterky, plavat začíná 4.AB, blíže bude upřesněno

„Výuka naruby“ na ZŠ Hlinecká

V pátek 10. 5. 2019 bylo v naší škole všechno jinak. Nikdo s sebou neměl učebnice a sešity, neplatil školní rozvrh. Úlohu vyučujících převzali žáci 2. stupně a připravili s pomocí svých učitelů pro své mladší spolužáky pestrý program v jednotlivých učebnách, na školním pozemku i na hřišti. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká vybojovala 1. místo

21. 5. se v Temelíně odehrál fotbalový turnaj, který pořádala temelínská škola. V zápasech zápolily obě týnské i okolní vesnické školy. Naše škola, ZŠ Hlinecká, přehrála všech 5 soupeřů v celkovém poměru 39: 2 a tím si vydobyla zasloužené první místo. Největší podíl na skvělém skóre měli střelci Tomáš Marek, bratři Mikuličkovi, Filip Ullrich, Jakub Výlet a Štěpán Profant.

Hráčům upřímně gratulujeme a temelínské škole děkujeme za skvělou atmosféru a bravurně zvládnutou organizaci.

Učitelé 1. stupně ZŠ Hlinecká

Úspěch v recitační soutěži „Svátek slov“

Žáci naší školy ZŠ Hlinecké se zúčastnili na konci května recitační soutěže v druhé týnské základní škole, šlo o soutěž meziškolní. Soutěž se konala ve třech kategoriích /I.kategorie – žáci 4. – 5. tříd, II. kategorie žáci 6. – 7. tříd, III. kategorie žáci 8. – 9. tříd/. Naši školu reprezentovalo 6 žákyň a všechny obstály ve velké konkurenci velice dobře. Pokračování článku 

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecké v soutěži „Mladý zahrádkář“

Již několik let probíhá na ZŠ Hlinecká tradiční přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“ – jedna ze soutěží, o kterou jeví děti mimořádný zájem. Každoročně se škola může pochlubit velmi dobrými výsledky a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Pokračování článku