Novinky

Zápis budoucích prvňáčků do 1. tříd

Zápis budoucích prvňáčků do 1. tříd se koná:

 • pátek 5. dubna 2019 13:00 – 17:00 hodin
 • sobota 6. dubna 2019 9:00 – 12:00 hodin

Informativní schůzky rodičů budoucích žáků 1. třídy

Vážení rodiče, srdečně vás zveme s budoucími prvňáčky na informativní schůzku”JDU DO 1.TŘÍDY “

MŠ HLINKY

 • den: 13. 3. 2019 /středa /
 • čas: 15:30 hod.

MŠ DEWETTEROVA

 • den: 11. 3. 2019 /pondělí /
 • čas: 15:30 hod.

Rodiče se budou moci zeptat na vše, co je k výuce či škole zajímá. Pro svého prvňáčka si můžete vybrat školu bez ohledu na trvalé bydliště tj. spádovou oblast.
Těšíme se na vaši účast.

Den otevřených dveří na ZŠ Hlinecká 20. 3. 2019

Vážení rodiče našich žáků, rodiče budoucích prvňáčků, budoucí prvňáčci, bývalí žáci a ostatní příznivci naší školy!

Srdečně Vás zveme na
“Den otevřených dveří na ZŠ Hlinecká”

 • Kdy? 20. 3. 2019 (STŘEDA) – škola na Hlineckém sídlišti
 • V kolik? 8:00 hod. – 16:00 hod.

Rádi vás celou budovou školy provedeme, budete si moci prohlédnout třídy pro žáky a odborné učebny. Ukážeme vám práci na “zázračné” interaktivní tabuli. Zodpovíme vše, co vás k výuce či škole zajímá.

Těšíme se na vaši účast.

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2019 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká.  Co mi tato škola nabízí?

 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová učebna, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, víceúčelové hřiště a školní pozemek s altánem, nová jazyková učebna, rekonstruované dvě tělocvičny)
 • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, logopedický, sportovní)
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:

 • 18. 3. 2019 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování
 • 19. 3. 2019 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční :

 • MŠ Dewetterova 11. 3. 2019 (pondělí) od 15:30 hod.
 • MŠ  Hlinky 13. 3. 2019 (středa) od 15:30 hod.

Den otevřených dveří se bude konat na ZŠ Hlinecká ve středu
20. 3. 2019 od 8:00 – do 16:00 hodin.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 5. 4. a 6. 4. 2019

Akce na březen 2019

 • 5.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 5.3.2019 8:00 Exkurze, SPŠ Volyně, 8.AB, 7.A
 • 6.3.2019 13:30-14:30 ŠD – II. odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 7.3.2019 9:00 Karneval masek – 2.B, 3.A
 • 8.3.2019 8:00 Zdravé zuby – 1.AB
 • 11.3.2019 15:30 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků
 • 12.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 12.3.2019 8:00 Projekt – finanční gramotnost, 5.A /pobočka Spořitelny – Týn nad Vltavou/
 • 12.3.2019 9:00 Karneval masek – 1.AB
 • 12.3.2019 13:15-14:30 ŠD – IV.odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 13.3.2019 15:30 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků /MŠ Hlinky/
 • 13.3.2019 13:30-14:30 ŠD – I.odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 14.3.2019 8:00 Projekt – finanční gramotnost 5.B /pobočka Spořitelny – Týn nad Vltavou/
 • 18.3.2019 8:00-10:00 Vyučování nanečisto – ukázková hodina 1.A
 • 19.3.2019 8:00-10:00 Vyučování nanečisto – ukázková hodina 1.B
 • Společná výuka s budoucími prvňáčky 1.A, 1. B /upřesnění termínů s p. učitelkami z MŠ Hlinky, MŠ Dewetterova /
 • 19.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
  19.3.2019 /bude upřesněno/ Zdravá pětka – 7.A,9.A
 • 20.3.2019 8:00-16:00 ” DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”
 • 21.3.2019 8:00 Zdravá pětka – 1.A
 • 21.3.2019 10:00 Zdravá pětka – 1.B
 • 22.3.2019 8:00 Matematický klokan – 4.AB, 5.AB
 • 22.3.2019 8:00 Zdravá pětka – 8 A
 • 22.3.2019 10:00 Zdravá pětka – 8.B
 • 26.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech:
  • v pátek 5.4. od 13:00 – 17:00 hod.
  • v sobotu 6.4. od 9:00 – 12:00 hod.

Akce na únor 2019

 • 1.2.2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ –zapsat poučení o bezpečnosti do TK
 • 4.2.2019 – 8.2.2019 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 7.2.2019 8:00 Školení “Zdravé trendy” Č.B.
 • 11.2.2019 8:00-10:00 Exkurze JETE, 9.A
 • 11.2.2019 8:00 VŘ na “žákovskou cvičnou kuchyni”
 • 12.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 13.2.2019 13:45 Projekt ” Abeceda peněz”, 5.AB
 • 14.2.2019 8:00 Olympiáda AJ – Č.Budějovice
 • 17.2.2019 – 24.2.2019 LVK – Krkonoše
 • 19.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB /závěrečná lekce/
 • 19.2.2019 12:30-13:30 Maškarní – ŠD (1. – 2. oddělení)
 • 25.2.2019 10:00 Karneval – 2.A
 • 26.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB /1. lekce, seznam žáků, zdrav.průkaz-způsobilost/

Akce na leden 2019

 • 3.1.2019 8:00 ZAHÁJENA VÝUKA ŽÁKŮ pedagogové
 • 8.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 8.1.2019 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 15.1.20198:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 15.1.20197:00 Hygienický audit – ŠJ
 • 15.1.2019 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 16.1.2019 /bude upřesněno/Preventivní program – alkohol
 • 18.1.2019 9:00 – 11:00 Bariérový den – MěDDM, 3.AB
 • 22.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 28.1.2019 14:00 Klasifikační porada
 • 29.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 30.1.2019 /bude upřesněno/ Bruslení žáků, 3., 4., 5. roč.
 • 31.1.2019 /bude upřesněno/ Bruslení žáků, 2. stupeň
 • 31.1.2019 Zkrácena výuka
  • 1. stupeň ukončí výuku v 11:40 hod.
  • 2. stupeň ukončí výuku v 12:35 hod.
 • 1.2.2019 (pátek) JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 4.2. – 8. 2. 2019 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

Sportovní dopoledne na ZŠ Hlinecké

13. a 14. prosince jsme se neučili, neseděli jsme ve školních lavicích. Celé dopoledne jsme strávili ve sportovní hale. Hráli jsme florbal, squash, vybíjenou, stolní tenis, kopali míč do brány, házeli na koš, skákali přes švihadlo a točili s obručí. Za každý náš sportovní výkon jsme získali razítko, kterým jsme si vyzdobili svůj obrázek vánočního stromku. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na výstavě „1. světová válka – léta zkázy a bolesti“

Ve středu 12.12.2018 jsme se vypravili do Českých Budějovic. Nejdříve jsme navštívili adventní trhy na náměstí, kde na nás dýchla vánoční atmosféra a nálada. Prošli jsme si stánky, prohlédli vánoční stromeček a ochutnali nabízené dobroty. Další naše cesta vedla do Jihočeského muzea na výstavu „1. světová válka – léta zkázy a bolesti“ u příležitosti 100 let od ukončení této války. Pokračování článku 

Slavnostní otevření nových prostor na ZŠ Hlinecká

V úterý 11. 12. 2018 byly za přítomnosti pana starosty, paní místostarostky, některých členů rady města a dalších přítomných hostů  otevřeny nové prostory, které byly vybudovány v rámci projektu IROP ve výši necelých 5 mil. Kč. Přítomní hosté měli možnost shlédnout a zapojit se do výuky v nové jazykové učebně, k přesunu do učebny mohli využít zcela zrekonstruovaný osobní výtah, prohlédli si venkovní učebnu přírodních věd, nahlédli do nově vybudované bezbariérové toalety. Pokračování článku