Novinky

Akce na červen 2019

 • 3.6.2019 8:00 Zdravá pětka 1.A
 • 3.6.2019 8:55 Zdravá pětka 1.B
 • 3.6.2019 10:00 Zdravá pětka 2.A
 • 3.6.2019 10:55 Zdravá pětka 2.B
 • 3.6.2019 11:50 Zdravá pětka 3.A
 • 4.6.2019 8:00 Školní výlet – 9.A /Český Krumlov/
 • 4.6.2019 8:00-9:40 Preventivní program – 5. AB /šikana, kyberšikana/
 • 5.6.2019 10:00 Divadlo – otáčivé hlediště 1. – 3. roč., Já padouch, 50 Kč/žák
 • 5.6.2019 8:00 Školní výlet – 4.AB, 5.AB
 • 6.6.2019 13:30-14:30 ŠD – “Den dětí”, I. – IV. oddělení
 • 7.6.2019 10:00 Divadlo – otáčivé hlediště 4.-5.roč.
 • 10.6.2019 14:15 “Tablety ve výuce” – školení vyučující /Vinařická škola/
 • 11.–12.6.2019 7:00 EVVO “Dřípatka” – 9.A /dvoudenní pobyt – dotace JK/
 • 11.6.2019 8:00 Znaková řeč – 3.B /MěDDM p. Havlíková/
 • 12.6.2019 8:00-12:35 Semenec – “Výprava za mravenci” 2.B, 3.B
 • 12.6.2019 /bude upřesněn/ MěDDM – “Dívánky” 2.stupeň /výběr žáků 6. – 9./
 • 14.6.2019 14:30 Volejbal – pedagogové zájemci /kurty u sportovní haly/
 • 18.6.2019 /bude upřesněn/ Preventivní program- 9.A /antikoncepce/
 • 18.6.2019 16:00 Schůzka rodičů budoucích prvňáků
 • 19.6.2019 7:00 “Technika nás baví” – 8.AB, 7.A /COP Sezimovo Ústí – dotace/
 • 19.6.2019 15:30 Předání předškoláků z MŠ Hlinky
 • 20.6.2019 8:00 Školní výlet – 6.AB
 • 25.6.2019 /bude upřesněn/ odevzdání učebnic
 • 26.6.2019 9:00 Poslední zvonění 9. roč.
 • 26.6.2019 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
  • 8:00 – 11:40 hod. 1.stupeň
  • 8:00 – 12:35 hod. 2.stupeň
 • 28.6.2019 9:00 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ – 9. roč.

Škola je mimo jiné zapojena i do těchto projektů

Zápis do 1. tříd na ZŠ Hlinecká

Měsíc duben je již třetím rokem ve znamení zápisů do 1. tříd. Nástup do první třídy je jednou z nejdůležitějších událostí dětského věku a také první velkou „zkouškou“ dítěte. K zápisu na naši školu se dostavilo 66 dětí se svými rodiči, u některých z nich zvažují rodiče podání žádosti o odklad školní docházky o rok. Budoucí prvňáčci ukazovali, co všechno už umí, recitovali básničky, zpívali, kreslili postavu, poznávali geometrické tvary a barvy a povídali si s paní učitelkami. Pokračování článku 

Workshop žáků ZŠ Hlinecké ve firmě HELUZ

Žáci 8. ročníků se účastnili exkurze do firmy HELUZ cihlářský průmysl v Dolním Bukovsku. Po uvítání proběhla zajímavá prezentace firmy, informace o historii a současnosti, o výrobě cihel. Žáci shlédli také krátký film o nejmodernějším provozu v cihelně Hevlín. Následovala prohlídka výrobní haly s ukázkou důležitých procesů. Poté se žáci rozdělili na dvě skupiny a postupně si vyzkoušeli stavbu komína z připravených dílců a virtuální hru, kdy stavěli zeď na čas. Pokračování článku 

Svátek malých čtenářů na ZŠ Hlinecká

Dne 16. dubna byli prvňáci ze ZŠ Hlinecká ,,pasováni na čtenáře“. Svým rodičům a zejména králi a královně z Písmenkového království předvedli své čtenářské dovednosti, znalosti pohádek, pěvecké a taneční schopnosti. Za své výkony byli žáci odměněni medailí, pamětním listem a knihou. Snad se u většiny z nich probudí chuť trávit u knih volný čas.

Mgr.Jaroslava Werbynská

Na ZŠ Hlinecká vyučuje „rodilá mluvčí“

Naše škola je zapojena do projektu „Místní akční plán vzdělávání ve správním obvodu ORP Týn nad Vltavou. Díky tomuto projektu může na škole působit rodilá mluvčí, škole se podařilo „najít“ rodilou mluvčí přímo v našem městě Týně. Paní Vanessa Rabasse pochází z Francie a nyní žije v našem městě se svojí rodinou. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na soutěži „Mladý módní návrhář 2019

autorka: Alexandra Krepsová autorka: Natálie Zaťková autor: Filip Procházka

Soutěž, ve které děti vytvářejí kresebné návrhy oblečení na dané téma, se stala nedílnou součástí výtvarné výchovy na řadě základních škol. Jsme moc rádi, že vás můžeme i letos informovat o tom, že si z této soutěže přivážíme ocenění, a dokonce hned tři. V rámci kategorie Ozdoby hlavy první místo obsadila Natálie Zaťková a druhé Alexandra Krebsová. Pokračování článku 

McDonald´s Cup v ZŠ HLINECKÁ

Dne 25. 4. se na naší škole uskutečnilo školní kolo v minikopané McDonald´s Cup. Počasí nám stejně jako každý rok přálo a v příjemné sportovní atmosféře , kterou tvořili přihlížející diváci, si malí fotbalisté z 1. stupně naší školy krásně zasportovali. Nejlepší byli žáci z 5. B a 3. B. Nejúspěšnějšími střelci gólů se stali: Antonín a František Mikuličkovi, Ondřej Wolf, Ruda Kurej, Tomáš Marek, Tomáš Kapr a Filip Ullrich. Gratulujeme! S organizačním zajištěním školního kola pomáhal pan Mikulička a pan Profant, oběma tímto za spolupráci a zájem o naše žáky velmi děkujeme.

Vyučující 1.- 5. ročníků ze ZŠ Hlinecká

Dotace z IROP realizována na ZŠ Hlinecké

Naše základní škola dlouhodobě modernizuje své prostory a učebny. V souvislosti s morálním zastaráním dvou učeben předložila škola do IROPu projekt pod názvem „žákovská cvičná školní kuchyně a modernizace počítačové učebny“, škola získala dotaci ve výši necelých 2 mil. korun. Pokračování článku 

Kapřík „Metlík“ na ZŠ Hlinecká

Již podruhé přivítala ZŠ Hlinecká spisovatele Jana Opatřila, který přijel se svými knihami o kapříkovi Metlíkovi. Žáci 1. – 3. tříd se na besedě se spisovatelem seznámili s jeho čtyřmi díly knihy, dozvěděli se nejen o příbězích kapříka Metlíka, ale i tom, jak kniha vzniká, jak dlouho ji spisovatel píše, jak vznikají ilustrace v knížce. Pokračování článku