Novinky

Informace o spuštění školního komunikačního systému dm Software (ŠKOLA ONLINE)

Vážení rodiče,

v těchto dnech obdržíte na Vaši e-mailovou adresu přístupové údaje do naší školní aplikace dm Software/ŠKOLA ONLINE. V jedné zprávě naleznete PIN, který slouží k registraci zákonného zástupce do systému, ve druhé zprávě pak údaje sloužící k registraci Vašeho syna nebo dcery. Zároveň bude uveden podrobný postup k registraci.

Školní program bude od května zatím využíván pro zasílání výukových materiálů a domácích úkolů. Další funkce systému (elektronická žákovská knížka, omluvenky…) nyní používat nebudeme.

Domácí úkoly
Domácí úkoly jsou dostupné z menu Výuka – Úkoly – Domácí úkoly. Pro větší přehlednost lze v rozbalovacím seznamu „Předmět“ vybrat druh předmětu, k němuž chceme zobrazit seznam přidělených domácích úkolů. Po vybrání hodnoty „všechny položky“ dojde k zobrazení kompletního seznamu přidělených úkolů se zobrazením jejich stavu.

Výukové zdroje
Tento formulář slouží žákům k zobrazení výukových materiálů. Můžeme se na něj dostat těmito způsoby:

 • z menu Výuka – Výukové zdroje – Výukové zdroje
 • přes ikonu výukového zdroje (fialová ikonka s písmenem V), v kalendáři – v rozvrhu

Věnujte prosím všem zprávám pozornost, při jakýchkoliv nejasnostech nebo problémech s registrací kontaktujte prosím zástupkyni ředitelky školy prostřednictvím e-mailu ctvrtnikova@zshlinecka.cz nebo telefonicky 724 055 589. Případně se obraťte na třídního učitele Vašeho syna nebo dcery.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy

Do 30. 4. 2020 probíhají zápisy budoucích žáků 1. tříd

Vedení Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká připomíná rodičům, že do
30. 4. 2020 probíhají zápisy budoucích žáků 1. tříd.

K zápisu se mohou rodiče dostavit denně osobně do kanceláře školy od 07:00 do 13:00 hod., případně využijí možnosti podání žádosti přes email, mohou podat žádost prostřednictvím pošty nebo vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy.

Telefonní kontakt: 385 732 440, 604 216 500
Ředitelka školy: 725 032 581

Pozdrav ze školní družiny

Milé děti,

všechny vás moc zdravíme. Myslíme na vás a věříme, že se ve školní družině v dohledné době sejdeme. Připravujeme pro vás různé akce, hry a soutěže. Buďte na sebe opatrné.

Kolektiv vychovatelek ŠD – Marcela Šimáková, Lucie Vondráková, Alena Studenovská,

Milada Přindišová

VYHLAŠUJI AKCI „HLINKY ŠIJÍ ROUŠKY“

Pěkný den,

všichni vnímáme to, co se děje dnes ve světě a kolem nás. Statisíce
nakažených, tisíce mrtvých jen pás set kilometrů od našich hranic, situace se
neustále zhoršuje. U nás, se zdá, že jsme daný vývoj dokázali alespoň trochu
zvrátit včasným zásahem naší vlády. Hrozba je ale stále ve vzduchu. Mezi námi
se pohybují stále lidé, kteří jsou nakažení, neví o tom a nemoc mohou šířit dál.
Proto je potřeba omezit pohyb venku a mezi lidmi. V případě, že ale není zbytí,
je potřeba chránit sebe i okolí rouškou přes ústa a nos. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na lyžích v Rakousku

Na začátku března se uskutečnil lyžařský kurz žáků 7. až 9. ročníků naší hlinecké základní školy. Žáci se svými lyžařskými instruktory poprvé vyrazili na lyžařský kurz do zahraničí. Očekávání a těšení před samotným odjezdem mírně kazil šířící se „koronavir„, který nám všem dělal velké starosti. Pokračování článku 

Žáci ZŠ Hlinecká na návštěvě v SPŠ Volyně

Každoročně v listopadu pořádáme burzu středních škol a pravidelně se na ní setkáváme se zástupci SPŠ Volyně. Setkali jsme se i loni v listopadu a obdrželi jsme pozvání na takzvaný Den s alternativními zdroji energie od tamějšího výchovného poradce Mgr. Pilíka. Pokračování článku 

Diplomy – módní návrhář

Diplom 1

Diplom 2

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

 1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
 2. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a přednostně také bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole.
 3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělánízápisní lístek si můžete stáhnout na webových stránkách školy (viz níže), případně si vyzvednout v kanceláři školy (PO – PÁ   8:00 – 11:00 hod.).
 4. Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou (na adresu Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou), prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ    8:00 – 11:00 hod).
 5. Termín pro příjem žádostí je stanoven od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
 6. Registrační číslo žáka obdrží zákonní zástupci prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
 7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 15. 5. 2020, předpokládaný termín zveřejnění je ve čtvrtek 7. 5. 2020 (registrační čísla přijatých žáků budou uvedena na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy). Naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech žáků, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí.
 8. V případě, že byl dítěti doporučen školským poradenským zařízením a dětským lékařem odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (viz níže), podepište a zašlete společně s nutnými přílohami poštou (na adresu Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou), prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ   8:00 – 11:00 hod.).
 9. Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro žáky a zákonné zástupce setkání se zapsanými dětmi.
 10. Pro další informace volejte na telefonní čísla: 385731440, 604216500

ředitelka školy: 725032581

zápisní lístek 2020_21

žádost o přijetí 2020_21

žádost o odklad 2020_21

Ošetřovné dítěte

ČSSZ vydala informace k ošetřovnému na stránkách ČSSZ 

Příloha k ošetřovnému

Co poslali žáci

Co poslali žáci 2

Co poslali žáci 3