Novinky

Zvýšení ceny obědů

Z důvodu zvyšování cen potravin se od 1.9.2022 zvýší ceny obědů o 5 Kč dle kategorií následovně :

  • strávníci 7-10 let nyní 24 Kč , od září 29 Kč
  • strávníci 11-14 let nyní 26 Kč ,od září 31 Kč
  • strávníci nad 15 let nyní 28 Kč , od září 33 Kč

Záloha je navýšena na 800 Kč.

Prosím rodiče o zvýšení limitu na svých účtech.

Děkuji za pochopení

Ivana Pintnerová, vedoucí ŠJ

Akce na červen 2022

  • 2. 6. 13:30-14:30 Dětský den – ŠD I.- IV.odd.
  • 3. 6. 9:00 „Vltavotýnská míle“ – 4.,5.,6. roč. TU (závod mezi mosty, bajdarky)
  • 3. 6. 8:00 DEN DĚTÍ TU zkrácena výuka: 1. st. 11:40 hod. 2. St. 12:35 hod.
  • 6. 6. 8:00 Školní výlet – Český Krumlov 3.A, 3.B
  • 7. 6. 8:30 Školní výlet – Č. Budějovice 4.A /linkou/
  • 7. 6. 8:00 Školní výlet – plavba po Vltavě 4.B
  • 8. 6. 8:00 Ukázková hodina – 2. A
  • 8. 6. 8:30 Školní výlet – Č. Budějovice
  • 9. 6. 8:00 Hopsárium – Č. Budějovice 1.,2.,3. ročníky
  • 9. 6. 8:00 ZOO Hluboká – 8.B
  • 10. 6. 8:00 Mc Donald fotbal – 4. + 5. ročníky
  • 13. 6. 8:00 Školní výlet – Č. Budějovice 8.A
  • 14. 6. 16:00 Schůzka budoucích prvňáků s rodiči
  • 15.6. 8:00 Mc Donald fotbal – 2. + 3. ročníky
  • 15. 6. 8:00 Školní výlet – Č. Budějovice 7.B /linkou/
  • 16.6. 8:00 Školní výlet – Písek 1. A, 1. B
  • 16. 6. 8:00 Školní výlet – Č. Budějovice 5.B /linkou/
  • 17. 6. 11:50-12:35 Vybíjená – turnaj 3.A+3.B
  • 20.6. ? Futsal Písek – 6.-7. roč.
  • 22.6. ? Dobrodružství s technikou – ČB výstaviště, výběr žáků z 2. stupně (bude upřesněno)
  • 23.6. 8:00 Školní výlet – Praha 8.B, 9.AB výběr
  • 27.6. bude upřesněno Odevzdávání učebnic
  • 28.6. bude upřesněno „Poslední zvonění“ 9.AB
  • 29. 6. 8:00 Pobyt v přírodě (cvičná evakuace)
    • 8:00 – 11:40 hod. 1.stupeň
    • 8:00 – 12:35 hod. 2.stupeň
  • 30. 6. 9:30 Slavnostní předání vysvědčení na MÚ – 9. AB
  • 30.6. 11:00 Oběd

Rybářská olympiáda na ZŠ Hlinecká

ZŠ Hlinecká již dlouhodobě spolupracuje se Střední rybářskou školou ve Vodňanech.
Velký počet žáků naší školy navštěvuje ve volném čase rybářské kroužky nebo jenom tak pro radost se o chytání ryb zajímá. Pro tyto žáky zasílá právě rybářská škola Vodňany školní kolo olympiády. Žáci soutěží v poznávání ryb a v základních teoretických znalostech „rybaření“. Pokračování článku 

Přednáška první pomoci na ZŠ Hlinecká

V květnu proběhla přednáška první pomoci ve třetích třídách a ve všech čtyřech odděleních školní družiny. Pod vedením Bc. Jakuba Dupala se děti dozvěděly plno zajímavého. Představil veškerou techniku rychlé záchranné služby. Nejvíce děti zaujalo auto s názvem „ GOLEM“ používané při velkých hromadných akcích, jako je např. oslava příhodu Nového roku. Některé vybavení si děti mohly i vyzkoušet a osahat. S dětmi nacvičil telefonát na linku 155. Pokračování článku 

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecké v soutěži „Mladý zahrádkář“

Již několik let probíhá na ZŠ Hlinecká tradiční přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“. Z důvodu distanční výuky se soutěž dva roky nepořádala, ale o to větší zájem a nadšení učit se poznávat zeleninu a rostliny na zahrádce děti měly. Žáci vždy dosahovali dobrých výsledků a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Nejlepší žáci ze školního kola postoupili do okresního kola v Č. Budějovicích, které se konalo 29.4.2022 a naši žáci v něm dosáhli skvělých výsledků. Pokračování článku 

Rybářská olympiáda na ZŠ Hlinecká

ZŠ Hlinecká již dlouhodobě spolupracuje se Střední rybářskou školou ve Vodňanech.
Velký počet žáků naší školy navštěvuje ve volném čase rybářské kroužky nebo jenom tak pro radost se o chytání ryb zajímá. Pro tyto žáky zasílá právě rybářská škola Vodňany školní kolo olympiády. Žáci soutěží v poznávání ryb a v základních teoretických znalostech „rybaření“. Pokračování článku 

Přednáška první pomoci na ZŠ Hlinecká

V květnu proběhla přednáška první pomoci ve třetích třídách a ve všech čtyřech odděleních školní družiny. Pod vedením Bc. Jakuba Dupala se děti dozvěděly plno zajímavého. Představil veškerou techniku rychlé záchranné služby. Nejvíce děti zaujalo auto s názvem „ GOLEM“ používané při velkých hromadných akcích, jako je např. oslava příhodu Nového roku. Některé vybavení si děti mohly i vyzkoušet a osahat. S dětmi nacvičil telefonát na linku 155. Co vše je potřeba při použití tohoto čísla záchranářům sdělit. Pokračování článku 

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecké v soutěži „Mladý zahrádkář“

Již několik let probíhá na ZŠ Hlinecká tradiční přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“. Z důvodu distanční výuky se soutěž dva roky nepořádala, ale o to větší zájem a nadšení učit se poznávat zeleninu a rostliny na zahrádce děti měly. Žáci vždy dosahovali dobrých výsledků a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Nejlepší žáci ze školního kola postoupili do okresního kola v Č. Budějovicích, které se konalo 29.4.2022 a naši žáci v něm dosáhli skvělých výsledků. Pokračování článku 

Úspěch žáků ZŠ Hlinecké v dopravní soutěži

Dne 26. dubna proběhlo na dopravním hřišti v Týně nad Vltavou oblastní kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se zúčastnilo celkem 7 škol. Žáci se po dvouleté pauze bez soutěží a dalších akcí velmi těšili. Družstva složená vždy ze dvou dívek a dvou chlapců měla prokázat své znalosti a dovednosti ve 4 disciplínách. Praktická část zahrnovala jízdu na dopravním hřišti stanovenou trasou podle pravidel v časovém limitu (tady měl náš tým trochu smůlu a nasbíral pár trestných bodů) a jízdu zručnosti. Pokračování článku 

Slavnostní den nejmladších čtenářů na ZŠ Hlinecká

Nejdůležitějším cílem každého prvňáčka je naučit se číst a přečtenému porozumět. Od začátku školního roku se naši nejmladší školáčci velmi snažili, poctivě čtení procvičovali a první knihu si byli schopni přečíst již v období vánočních svátků.
Své čtenářské dovednosti prvňáčci předvedli před návštěvou z Písmenkového království. Pokračování článku