Novinky

Informace – screeningové testování žáků na onemocnění covid-19

Milí žáci, vážení rodiče,

Vzhledem ke zhoršující se situaci onemocnění covid-19 v okrese České Budějovice proběhne opakované screeningové testování žáků ve dnech 1. a 8. listopadu 2021.
Žáci budou testováni centrálně distribuovanými antigenními testy po příchodu do třídy a to obvyklým způsobem. Netestují se žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19, škola vyžaduje písemné doložení.  

Děkujeme za pochopení nastalé situace.

vedení školy

MŠMT_Informace pro školy s účinností od 25.10.2021 a 1.11.2021 final

UV 947-2021 testovani-ve-skolach-Priloha

UV 948-2021 ochrana-dychacich-cest-Priloha

Ředitelské volno ve dnech 25. a 26. 10. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem ke zhoršující se situaci – COVID 19, především nárůstu počtu nakažených, doporučila KHS, hejtman JČK, OŠMT KÚ a zřizovatel naší školy prodloužit podzimní prázdniny.

Na základě těchto doporučení ředitelské volno vyhlašuji. Na dva dny ředitelského volna navazují podzimní prázdniny.

Všem žákům bude oběd na dny ředitelského volna automaticky odhlášen.     
Školní družina bude otevřena od 6:00 hod. do 16:00 hod. bezúplatně i pro žáky, kteří ŠD nenavštěvují, účast nutno oznámit do pátku 22. 10. 2021 do 12:00 hodin (obědy nutné přihlásit v kanceláři ŠJ nejpozději do pátku 22. 10. 2021 do 12:00 hodin).

Děkujeme za pochopení. 

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy 

 

Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

V pátek 08. 10. 2021 se konaly doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. Do poradního orgánu školy byl volen jeden zástupce z řad rodičů. Zákonnými zástupci žáků bylo celkem navrženo 14 rodičů, se zařazením na listinu kandidátů pak souhlasilo 11 rodičů. Novou členkou školské rady byla zvolena paní Kateřina Maršíková, obdržela nejvyšší počet hlasů.

Akce na říjen 2021

 • 4. – 5. 10. EVVO Dřípatka – žáci 6.A /dvoudenní pobyt – adaptační aktivity, EVVO aktivity/
 • 6. – 7. 10. EVVO Dřípatka – žáci 8.B
 • 7. 10. 13:30-14:30 ŠD – beseda s městskou policií
 • 8. 10. 8:00-12:00 Děti do bruslí – 2.-3.ročníky
 • 8. 10. 7:00-16:00 Doplňující volby do školské rady
 • 8. 10. – 9. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zkrácena výuka žáků
  • 1. stupeň ukončení výuky 11:40 hod. 
  • 2. stupeň ukončení výuky 12:35 hod. 
 • 11. 10. 14:00 Pedagogická porada
 • 18. 10. 13:30-14:30 ŠD – drakiáda
 • 18. 10. – 19. 10. EVVO Dřípatka – žáci 7.B, 7.A 
 • 27. 10. a 29. 10. Podzimní prázdniny žáků
 • 28. 10. Státní svátek

Doplňovací volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci, doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká se budou konat v pátek 8. 10. 2021 v kanceláři školy na Hlinkách od 7:00  do 16:00 hodin. Hlasovací lístek obdrží voliči na místě. 

Zákonnými zástupci byli navrženi níže uvedení kandidáti:
Maršíková Kateřina
Mgr. Fojtíková Pavla
Juríková Jana
Bc. Kotrbová Soňa
Vítková Lenka
Ing. Kotrba Karel
Šmitmajerová Pavla
Kotrbová Pirasová Kristýna
Bezpalec Martin
Ing. Bříza Zdeněk
Mgr. Gabriela Procházková

Mgr. Hájková, řed. školy

 

Akce v září 2021

 • 1. 9. 8:00 zahájení školního roku
 • 2. 9. 8:00 třídnické práce 1. – 5. hodina
 • 1. stupeň – končí výuka po 4. hod. v 11:40
 • 2. stupeň – končí výuka po 5. hod. v 12:35
 • 13. 9. 8:00 Fotografování 1.AB (3x foto žáka za 100 Kč)
 • 14. 9. 16:00 Schůzka s rodiči žáků 1.AB
 • začátek října 8:0 „Děti do bruslí“ – 1.AB, 2.AB, 3. AB
 • 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
 • plavání: Plavecký výcvik bude zahájen listopad 2021, plavecká škola KOH-I-NOOR, České Budějovice, úterky, plavat začíná 4.AB, blíže bude upřesněno

Informace k novému školnímu roku

Informační leták 2021-22

Informace rodičům – budoucí prvňáci

Informace rodičům – zahájení školního roku 2.-9. ročník

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně vás zveme na „informativní schůzku„ s budoucími paní učitelkami 1. tříd:

 • Místo konání schůzky: ZŠ Hlinecká
 • Den konání schůzky: 22. 06. 2021 (úterý)
 • Hodina: v 16:00 hodin

Z důvodu nutnosti dodržování hygienických pravidel vstupu do budovy školy s ochranou dýchacích cest. Prosíme, v případě podezření na onemocnění, nevstupujte do budovy, informace vám budou předány dodatečně na základě vzájemné domluvy.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání.

Vedení školy

Akce na červen 2021

1.6. 8:00 Návštěva z SPC Č.B. /2.A,3.A/
1.6. 8:00 Den dětí – 4.B,5.AB „sportovní hry“ /4.A – karanténa, distanční výuka/
2.6. 8:30 Beseda v knihovně – 1. B
3.6. 13:30 Den dětí ve ŠD 1.-4.oddělení
4.6. 8:00 Stanice v přírodě – Semenec 3.AB
9.6. 8:30 Beseda v knihovně – 1. A
16.6. 9:00 Beseda v knihovně – 2. A
17.6. 13:30 Den s vlastní hračkou – ŠD 1.-4.oddělení
18.6. 9:00 Hledání pokladu – Semenec 2.A
22.6. 16:00 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
25.6. /bude upřesněno/ odevzdávání učebnic
??? Poslední zvonění 9.A
28.6. 8:30 Cesta za pokladem-Semenec 1.AB
29.6. 8:00 Pobyt v přírodě – cvičná evakuace pedagogové
30.6. 8:00 1. vyuč. hod. – předání vysvědčení

Informace k otevření školy od 24.5.2021

Informace k otevření školy od 24.5.2021