Novinky

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2019 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká.  Co mi tato škola nabízí?

 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová učebna, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, víceúčelové hřiště a školní pozemek s altánem, nová jazyková učebna, rekonstruované dvě tělocvičny)
 • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, logopedický, sportovní)
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:

 • 18. 3. 2019 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování
 • 19. 3. 2019 8:00 – 10:00 hodin, dopolední vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční :

 • MŠ Dewetterova 11. 3. 2019 (pondělí) od 15:30 hod.
 • MŠ  Hlinky 13. 3. 2019 (středa) od 15:30 hod.

Den otevřených dveří se bude konat na ZŠ Hlinecká ve středu
20. 3. 2019 od 8:00 – do 16:00 hodin.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 5. 4. a 6. 4. 2019

Akce na březen 2019

 • 5.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 5.3.2019 8:00 Exkurze, SPŠ Volyně, 8.AB, 7.A
 • 6.3.2019 13:30-14:30 ŠD – II. odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 7.3.2019 9:00 Karneval masek – 2.B, 3.A
 • 8.3.2019 8:00 Zdravé zuby – 1.AB
 • 11.3.2019 15:30 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků
 • 12.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • 12.3.2019 8:00 Projekt – finanční gramotnost, 5.A /pobočka Spořitelny – Týn nad Vltavou/
 • 12.3.2019 9:00 Karneval masek – 1.AB
 • 12.3.2019 13:15-14:30 ŠD – IV.odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 13.3.2019 15:30 Schůzka s rodiči budoucích prvňáků /MŠ Hlinky/
 • 13.3.2019 13:30-14:30 ŠD – I.odd. “S knížkami se kamarádím”
 • 14.3.2019 8:00 Projekt – finanční gramotnost 5.B /pobočka Spořitelny – Týn nad Vltavou/
 • 18.3.2019 8:00-10:00 Vyučování nanečisto – ukázková hodina 1.A
 • 19.3.2019 8:00-10:00 Vyučování nanečisto – ukázková hodina 1.B
 • Společná výuka s budoucími prvňáčky 1.A, 1. B /upřesnění termínů s p. učitelkami z MŠ Hlinky, MŠ Dewetterova /
 • 19.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
  19.3.2019 /bude upřesněno/ Zdravá pětka – 7.A,9.A
 • 20.3.2019 8:00-16:00 ” DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ”
 • 21.3.2019 8:00 Zdravá pětka – 1.A
 • 21.3.2019 10:00 Zdravá pětka – 1.B
 • 22.3.2019 8:00 Matematický klokan – 4.AB, 5.AB
 • 22.3.2019 8:00 Zdravá pětka – 8 A
 • 22.3.2019 10:00 Zdravá pětka – 8.B
 • 26.3.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
 • Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech:
  • v pátek 5.4. od 13:00 – 17:00 hod.
  • v sobotu 6.4. od 9:00 – 12:00 hod.

Akce na únor 2019

 • 1.2.2019 POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ –zapsat poučení o bezpečnosti do TK
 • 4.2.2019 – 8.2.2019 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 7.2.2019 8:00 Školení “Zdravé trendy” Č.B.
 • 11.2.2019 8:00-10:00 Exkurze JETE, 9.A
 • 11.2.2019 8:00 VŘ na “žákovskou cvičnou kuchyni”
 • 12.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4. AB
 • 13.2.2019 13:45 Projekt ” Abeceda peněz”, 5.AB
 • 14.2.2019 8:00 Olympiáda AJ – Č.Budějovice
 • 17.2.2019 – 24.2.2019 LVK – Krkonoše
 • 19.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB /závěrečná lekce/
 • 19.2.2019 12:30-13:30 Maškarní – ŠD (1. – 2. oddělení)
 • 25.2.2019 10:00 Karneval – 2.A
 • 26.2.2019 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB /1. lekce, seznam žáků, zdrav.průkaz-způsobilost/

Akce na leden 2019

 • 3.1.2019 8:00 ZAHÁJENA VÝUKA ŽÁKŮ pedagogové
 • 8.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 8.1.2019 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 15.1.20198:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 15.1.20197:00 Hygienický audit – ŠJ
 • 15.1.2019 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 16.1.2019 /bude upřesněno/Preventivní program – alkohol
 • 18.1.2019 9:00 – 11:00 Bariérový den – MěDDM, 3.AB
 • 22.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 28.1.2019 14:00 Klasifikační porada
 • 29.1.2019 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 30.1.2019 /bude upřesněno/ Bruslení žáků, 3., 4., 5. roč.
 • 31.1.2019 /bude upřesněno/ Bruslení žáků, 2. stupeň
 • 31.1.2019 Zkrácena výuka
  • 1. stupeň ukončí výuku v 11:40 hod.
  • 2. stupeň ukončí výuku v 12:35 hod.
 • 1.2.2019 (pátek) JEDNODENNÍ POLOLETNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 4.2. – 8. 2. 2019 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ

Sportovní dopoledne na ZŠ Hlinecké

13. a 14. prosince jsme se neučili, neseděli jsme ve školních lavicích. Celé dopoledne jsme strávili ve sportovní hale. Hráli jsme florbal, squash, vybíjenou, stolní tenis, kopali míč do brány, házeli na koš, skákali přes švihadlo a točili s obručí. Za každý náš sportovní výkon jsme získali razítko, kterým jsme si vyzdobili svůj obrázek vánočního stromku. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká na výstavě „1. světová válka – léta zkázy a bolesti“

Ve středu 12.12.2018 jsme se vypravili do Českých Budějovic. Nejdříve jsme navštívili adventní trhy na náměstí, kde na nás dýchla vánoční atmosféra a nálada. Prošli jsme si stánky, prohlédli vánoční stromeček a ochutnali nabízené dobroty. Další naše cesta vedla do Jihočeského muzea na výstavu „1. světová válka – léta zkázy a bolesti“ u příležitosti 100 let od ukončení této války. Pokračování článku 

Slavnostní otevření nových prostor na ZŠ Hlinecká

V úterý 11. 12. 2018 byly za přítomnosti pana starosty, paní místostarostky, některých členů rady města a dalších přítomných hostů  otevřeny nové prostory, které byly vybudovány v rámci projektu IROP ve výši necelých 5 mil. Kč. Přítomní hosté měli možnost shlédnout a zapojit se do výuky v nové jazykové učebně, k přesunu do učebny mohli využít zcela zrekonstruovaný osobní výtah, prohlédli si venkovní učebnu přírodních věd, nahlédli do nově vybudované bezbariérové toalety. Pokračování článku 

Akce na prosinec 2018

 • 3.12.2018 8:00 Vánoční focení žáků 2. – 5. roč. (kalendář 250 Kč/žák)
 • 4.12.2018 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 4.12.2018 8:00 Ukázková hodina 2.A
 • 4.12.2018 8:00-9:00 Jazyková učebna – lektor ONLINE /lektor AV Medií/
 • 5.12.2018 8:30 Čerti a Mikuláš na škole – 9.A
 • 6.12.2018 8:30 KINO – Mimi a Líza 2D – 1.A, 2.B, 3.A
 • 5.12.2018 8:30 Čerti a Mikuláš na škole – 9.A
 • 6.12.2018 10:00 KINO – Mimi a Líza 2D – 1.B ,2.A, 3.B (KD Sokolovna, 80 Kč/žák, příspěvek z jarmarku školy 30 Kč)
 • 6.12.2018 Mikulášská nadílka ve školce – ŠD
 • 7.12.2018 8:15 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D – 4 A, 4.B
 • 7.12.2018 10:30 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D – 5.A, 5.B (KD Sokolovna, 80 Kč/žák, příspěvek z jarmarku školy 30 Kč)
 • 7.12.2018 14:45 Sportovní hala – volejbal učitelé
 • 10.12.2018 8:00 Cassiopeia – mýdlování 2.A
 • 10.12.2018 10:00 Cassiopeia – mýdlování 3.A
 • 10.12.2018 8:15 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D 6.A, 6.B, 7.A
 • 10.12.2018 10:30 KINO – Louskáček a čtyři říše 3D 8.A, 8.B, 9.A (KD Sokolovna, 80 Kč/žák, příspěvek z jarmarku školy 30 Kč)
 • 10.12.2018 14:00 Pedagogická rada
 • 11.12.2018 8:00 Plavecký výcvik – 4.AB
 • 11.12.2018 10:00 Slavnostní otevření učeben a prostor z projektu IROP
 • 12.12.2018 /bude upřesněn/ Exkurze do Jihočeského muzea ČB, vánoční trhy 9.A (10.30 – 12.00, 1. světová válka , 100 let )
 • 12.12.2018 8:30 Vánoční soutěžení – 4.,5.roč. ZŠ, MS
 • 13.12.2018 8:00 – 12:35 SPORTOVNÍ DEN – 2. stupeň (Sportovní hala Týn, společný odchod na oběd a ke škole, výuka bude ukončena ve 12:35 hodin)
 • 14.12.2018 8:00 – 11:40 SPORTOVNÍ DEN – 1. stupeň (Sportovní hala Týn, společný odchod na oběd a ke škole, výuka ukončena v 11:40 hodin)
 • 17.12.2018 10:00 Beseda s Policií ČR – krádeže 1.A, 1.B
 • 18.12.2018 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 18.12.2018 9:30 BRUSLENÍ vánoční – Veselí n/Luž. – 2.st. /odpolední výuka dle rozvrhu, příspěvek z prevence riz.chování/
 • 18.12.2018 13:00 Posezení u vánočního stromku ve ŠD (všechna oddělení)
 • 19.12.2018 8:00 BRUSLENÍ vánoční – Veselí n/Luž. – 1.st. /po návratu výuka dle rozvrhu/
 • 19.12.2018 8:00-10:00 Exkurze – ISŠ Hněvkovice 9.A + výběr 8.AB (ISŠ – partner naší školy)
 • 20.12.2018 Odpadá odpolední výuka
 • 21.12.2018 Zkrácena výuka: 1. stupeň 11:40, 2. stupeň 12:35
 • 22.12.2018 2018 – 2. 1. 2019 vánoční prázdniny
 • 3.1.2019 (čtvrtek) zahájeno vyučování

Zdravá 5

Environmentální projekt na ZŠ Hlinecká

Příjemné podzimní dny v CEV Dřípatka Prachatice

Díky prostředkům získaným z Dotačního programu Rozvoj venkova a krajiny (Cílená podpora EVVO ve školách) se mohli naši žáci také letos vydat se svými vyučujícími na dvoudenní pobyty s environmentálním zaměřením. Po zkušenostech z minulých let byl i tentokrát o akci velký zájem, do Prachatic se tak autobusem a vlakem vypravily postupně tři skupiny žáků. Pokračování článku