Novinky

Děti ze ZŠ Hlinecké  udělaly radost dětem

Jsme žáci 1. A, chodíme do Hlinecké školy. Máme své maminky a tatínky, bydlíme v hezkých bytech a domečcích, máme dětské pokojíčky se spoustou hraček. Rodiče nám kupují dobrůtky, chodí s námi do kina, jezdí na výlety a mají nás rádi. Od naší paní učitelky Aleny Šebestové jsme se dozvěděli, že se všechny děti takto dobře nemají. Vyprávěla nám, jak žijí děti v dětských domovech a azylových domech. Společně jsme se rozhodli, že jim kousek našeho blahobytu a štěstí darujeme. Pokračování článku 

PROJEKT “Děti do bruslí” 

Obě týnské základní školy se do tohoto projektu zapojily již druhým rokem. Cílem  projektu je poskytnout dětem tj. žákům z 1. stupně základních škol  výuku formou kurzu, kde žáci získají základy správného bruslení. Organizátorem projektu je spolek Děti do bruslí, který zastupuje  bývalý extraligový hokejista, výuku bruslení zajišťují  profesionální hokejisté. Tento projekt je opětovně podpořen z Oranžového roku, rodič hradí pouze kurzovné za 5 lekcí a částečně se podílí na dopravě. Pokračování článku 

Burza škol na ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká

Rok se s rokem sešel a i letos stojí žáci našich dvou 9. tříd před důležitým rozhodnutím. Jakou střední školu či učiliště si mám vybrat? A zvolím dobře? Snažíme se jim tedy pomoci. Už od začátku školního roku seznamujeme s nabídkou škol středního vzdělávání podle údajů Jihočeské hospodářské komory a Úřadu práce. Informujeme je i o poptávce podniků a o situaci na trhu práce. Pokračování článku 

Běžecká dráha na ZŠ Hlinecká slavila premiéru!

V polovině letošních prázdnin byly započaty stavební práce na rekonstrukci běžecké dráhy u ZŠ Hlinecká, dráha byla dokončena v září na začátku školního roku. Červená, tartanová a čtyř-dráhová běžecká dráha se rázem stala pýchou školního víceúčelového hřiště. Pokračování článku 

Podzim ve školní družině na ZŠ Hlinecká

V prvních měsících nového školního roku bylo pro žáky z hlinecké školní družiny a družiny na Vinařického náměstí připraveno hned několik zajímavých akcí. Žáci se mohli důkladně seznámit s prací policie a hasičů, včetně ukázek různých důležitých pomůcek a hasičské techniky. Čekala je drakiáda, kdy na školním hřišti pouštěli přinesené draky, ať už koupené, či vlastnoručně vyrobené. Dále vyzkoušeli svou představivost a zručnost při dýňobraní , vykrajování a výtvarném zpracování dýní. Jsme rádi, že paní vychovatelky zařazují ke každodenním činnostem ve školní družině také tyto mimořádné akce, kterými zpestřují pobyt našich žáků ve všech odděleních školní družiny.  Paní vychovatelky, děkujeme.

Vedení ZŠ Hlinecká

Vzdělávací projekt OP VVV na ZŠ Hlinecká

Od září je na naší škole posíleno vzdělávání žáků a to díky získání dotace z MŠMT v rámci “Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání “. V rámci projektu jsou postupně realizovány aktivity, které určitě přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání našich žáků. Již třetí měsíc jsou někteří žáci svými učiteli doučováni v předmětech, ve kterých se chtějí zlepšit a někteří i zdokonalit. Pokračování článku 

Modernizovaná tělocvična na ZŠ Hlinecké

Vážení čtenáři, v minulých měsíčnících jsme vás informovali o získání dotace z Jihočeského kraje na podporu sportu. Nemalou dotaci škola využila na realizaci projektu “Modernizace velké tělocvičny”a během letních prázdnin se podařilo tento záměr uskutečnit. Na začátku září přivítala žáky velká tělocvična se svým  blankytně modrým umělým sportovní povrchem,   s přesně a pečlivě vyznačeným brankovištěm a hřištěm. Repasované kryty topení, opravené dřevěné obklady, upravené nářadí a nové bezpečnostní sítě dodaly tělocvičně příjemný moderní vzhled. Již první hodiny tělesné výchovy zažívali žáci v nové tělocvičně a “tělocvik” se jim hodně líbil. Jsme rádi, že realizace projektu přispěla ke zvýšení zájmu žáků o sport, že přispěla ke zvýšení kvality sportování nejen žáků naší školy, ale i veřejnosti, která ji využívá k různým sportovním aktivitám.

Vedení ZŠ Hlinecká

Akce na listopad 2017

 • 6.11.2017 8:30 Kulturní pořad “Manolito Brejloun” 1.-2.-3.roč. (cyklus scénického čtení, Sokolovna, 45 Kč/žák)
 • 6.11.2017 10:00 Kulturní pořad “Karel Havlíček Borovský” 7.-8.-9.roč. (cyklus scénického čtení, Sokolovna, 45 Kč/žák)
 • 7.11.2017 8:00-9:40 “Peer program”, 8.A
 • 7.11.2017 14:30 Informační schůzka – LVK
 • 7.11.2017 15:00 “Burza škol” – 8.A, 9.A, 9.B + ST + rodiče
 • 7.11.2017 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 8.11.2017 8:00 Pohár starosty města – florbal , žáci ml.+st.
 • 8.11.2017 12:45 Prezentace EDUKANET – SŠ (žáci 9.AB,8.) učebna 9.B
 • 9.11.2017 8:00 Exkurze Temelín – 5.B, 4.A
 • 9.11.2017 8:00-8:45 “Peer program” – 6.A
 • 14.11.2017 7:00 Florbal – Č. Budějovice – hoši ml.
 • 14.11.2017 8:00 Konference EVVO
 • 17.11.2017 Pátek Státní svátek
 • 21.11.2017 7:00 Florbal – Č.Budějovice – dívky ml.
 • 21.11.2017 8:30 Beseda v knihovně – 2.A /Astrid Lingrenová/
 • 21.11.2017 13:00 Záchrana života – akce pro žáky ŠD /velká tělocvična/
 • 22.11.2017 8:00 Florbal OK – Týn, starší žáci
 • 23.11.2017 8:00 Exkurze “Vzdělání a řemeslo” 9.AB, ST /Výstaviště, Č. Budějovice/
 • 23.11.2017 8:00 Beseda v knihovně – 3.A /Historie Týna nad Vltavou/
 • 28.11.2017 8:00 Exkurze Temelín – 6.A, 7.B
 • 28.11.2017 8:00 Beseda v knihovně – 3.A /Astrid Lingrenová/
 • 29.11.2017 8:00 Florbal OK – Týn, starší žákyně
 • 30.11.2017 8:30 “Výroba krabiček” Knihovna Týn, 1.B

Naši prvňáčci v MF DNES

26. – 27. 10. 2017 bude provoz školní družiny přerušen

V době podzimních prázdnin 26. – 27. 10. 2017 bude provoz školní družiny přerušen (z důvodu malého zájmu žáků).