Novinky

Prosinec ve školní družině ZŠ Hlinecká

Od konce listopadu fungovala jednotlivá oddělení školní družiny v režimu homogenních skupin po jednotlivých třídách, později po ročnících. I ve ztížených a neobvyklých podmínkách se paní vychovatelky snažily dopřát dětem obvyklé aktivity v době adventu. Děti se připravovaly na příchod Mikuláše, vyráběly čerty, připravily vánoční přání pro naše bývalé zaměstnance. Ve školní družině se také uskutečnily vánoční besídky, stejně jako ve třídách, které měly v týdnu do 18. 12. 2020 prezenční výuku.

Vedení ZŠ Hlinecká

Informace pro rodiče a žáky školy o průběhu vzdělávání žáků od 4. 1. 2021

Na základě nařízení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021:

1) Povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. a 2. ročníků.
2) Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem, týká se žáků od 3. do 9. ročníků.
3) Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěna.
4) Školní stravování je v provozu. Výdej obědů pro žáky distančně vzdělávané je od 13:00 hodin, nutné si oběd přihlásit u vedoucí školní kuchyně.

vedení školy

Informace_MŠMT_23_12_2020

Informace k provozu školy do konce roku 2020

1) Žáci půjdou v tomto kalendářním roce naposledy do školy
v pátek 18. 12. 2020. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu.

2) Na dny 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 stanovilo MŠMT volné dny pro žáky „Dny boje proti covidu“. Žákům je zakázána osobní přítomnost ve škole. 

3) Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 budou plánované vánoční prázdniny žáků.

4) Výuka žáků bude zahájena v pondělí 4. 1. 2021.

5) Školní družina nebude v provozu od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, dle opatření MŠMT je provoz školní družiny zakázán.

6) Stravování nebude žákům poskytováno od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, dle opatření MŠMT je zakázáno stravování žáků ve školní jídelně.      

Vážení rodiče, milí žáci,

plně si uvědomujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci a souvisejícími krizovými opatřeními je pro vás všechny tento kalendářní rok velmi obtížný.
Oceňujeme, že se vám podařilo s takto náročnými podmínkami vypořádat.
Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků a jen vše dobré v kalendářním roce 2021.   

Vedení školy

 

 

Plán na prosinec 2020

 • PREZENČNÍ VÝUKA – žáci 1. stupně (1. – 5. ročník) pravidelně denně
 • PREZENČNÍ VÝUKA – žáci 9. ročníku pravidelně denně
 • ROTAČNÍ PREZENČNÍ VÝUKA – žáci 6. – 8. ročníku
  • od 30.11. do 4.12.2020 6.A, 6.B, 7.A ve škole; 7.B, 8.A, 8.B distančně
  • od 7.12. do 11.12.2020 6.A, 6.B, 7.A distančně; 7.B, 8.A, 8.B ve škole
  • od 14.12. do 18.12.2020 6.A, 6.B, 7.A ve škole; 7.B, 8.A, 8.B distančně
  • od 21.12. do 22.12. 2020 6.A, 6.B, 7.A distančně; 7.B, 8.A, 8.B ve škole
 • Projekt „Děti do bruslí„ se předčasně ukončil z důvodu mimořádných opatření. /zálohy na lekce bruslení budou žákům vráceny/
 • Projekt „Plavecký výcvik„ – termín realizace se posouvá na rok 2021, do konce prosince se plavání nebude konat, dotace na úhradu dopravy již nebude žákům poskytnuta!
 • 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
 • 4. 1. 2021 (pondělí) zahájeno vyučování

Informace k nástupu žáků do školy od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, 

podle posledních informací ministerstva školství a zdravotnictví by měli od pondělí 30. 11. 2020 nastoupit do školy kromě 1. a 2. tříd také žáci většiny dalších ročníků.

Žáci 1. stupně (1. – 5. ročníku)

 • budou mít pravidelnou prezenční výuku, tedy budou chodit do školy všichni bez střídání tříd
 • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu 
 • školní družina bude fungovat v upraveném režimu za dodržování přísnějších hygienických opatření, přednostně pro děti zaměstnaných rodičů (děti budou rozděleny do oddělení podle ročníků tak, jak to umožňuje opatření MŠMT)
 • po celou dobu pobytu ve škole i v družině musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Žáci 6. – 8. ročníku

 • budou mít rotační prezenční výuku, budou tedy vždy jeden týden ve škole a další týden zůstanou doma, kde se budou jako dosud vzdělávat distančně (online hodiny + samostatná domácí práce)

Střídání tříd:

od 30. 11. do 4. 12. 2020 6.A, 6.B, 7.A ve škole 7.B, 8.A, 8.B distančně
od 7. 12. do 11. 12. 2020 6.A, 6.B, 7.A distančně 7.B, 8.A, 8.B ve škole

(dále střídání po týdnech až do odvolání)

 • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu s výjimkou volitelných předmětů, bude se vyučovat pouze seminář z matematiky pro žáky 9. A, ostatní volitelné předměty se dočasně ruší, hodiny odpadnou (v současnosti není možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd)
 • po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Žáci 9. ročníku

 • budou mít pravidelnou prezenční výuku bez střídání
 • výuka bude probíhat podle obvyklého rozvrhu s výjimkou volitelných předmětů, bude se vyučovat pouze seminář z matematiky, ostatní volitelné předměty se dočasně ruší (v současnosti není možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd)
 • po celou dobu pobytu ve škole musí žáci nosit roušky (měli by mít 2-3 s sebou)

Školní jídelna

Školní jídelna funguje za přísnějších hygienických opatření.
Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a budou se prezenčně vzdělávat, mají obědy přihlášeny. 

Jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv, ale nejsou zrušeny hodiny TV a HV, je doporučen např. pobyt venku. Žáci by s sebou měli mít vhodné oblečení na ven.

Budova školy bude pro žáky otevřena v 7:40 hod. (kromě školní družiny)

Nástup žáků 1. a 2. tříd do školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče, 

na základě rozhodnutí MŠMT a Vlády ČR (zlepšení epidemiologické situace v naší zemi) je od středy 18. listopadu 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol při vzdělávání ve škole.   

Organizace výuky žáků:

1) účast žáka při vzdělávání ve škole je povinná
2) výuka ve škole začne pro všechny žáky v 8:00 hodin
3) škola bude pro žáky, kteří nepůjdou do školní družiny, otevřena od 7:30 hodin
4) po celou dobu pobytu žáka ve škole platí povinnost nošení ochrany úst a nos /rouška, šátek, šál/
5) žák bude mít s sebou dostatečné množství roušek /2 – 3 roušky na den/
6) žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla
7) žák bude mít s sebou vhodné oblečení na venkovní pobyt
8) rozvrh vyučovacích hodin žáka je v kompetenci třídního učitele
9) harmonogram ukončení výuky:
1. A výuka ukončena denně v 11:25 hodin  –  odchod na oběd
1. B      výuka ukončena denně v 11:30 hodin  –  odchod na oběd
2. A      výuka ukončena v PO, ÚT v 12:30 hodin,  ST,ČT, PÁ v 11:35 hodin – odchod na oběd  
2. B      výuka ukončena v PO, ÚT v 12:35 hodin,  ST,ČT, PÁ v 11:40 hodin – odchod na oběd

10) obědy ve školní jídelně budou žákům automaticky přihlášeny

Organizace školní družiny:

Vedení školy se snaží vyhovět zákonným zástupcům a zajistit provoz školní družiny. Z důvodu přísných požadavků Manuálu MŠMT /pouze homogenní skupiny žáků/a s tím související nemožné personální zajištění, bude provoz ranní školní družiny zajištěn tzv. korzujícím dohledem/podobné jako o přestávkách/dle doporučení MŠMT, žáku po příchodu do školy bude umožněn vstup do své třídy.  Při pobytu ve školní družině bude žák nosit ochranu úst a nosu /roušku/, bude dodržovat zpřísněná hygienická pravidla. Provoz odpolední školní družiny bude ukončen nejpozději v 16:00 hodin.  

Vážení rodiče, naše škola se bude i nadále maximálně  snažit za nastavených přísných hygienických  opatřeních zajišťovat vašim dětem příjemné a bezpečné prostředí.

Vedení školy

ZŠ Hlinecká plní funkci krizové školy

V případě vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR plní naše škola funkci tzv. krizové školy.

Škola zajišťuje péči o děti a žáky, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, zdravotních či sociálních služeb. Rodiče, kteří vykonávají některou z uvedených profesí a nemohou se o své dítě postarat, mohou využít služeb naší krizové školy. Na základě pokynu hejtmanky JK je naše krizová škola otevřena pro děti a žáky od 14. října. Pokračování článku 

Opět distanční výuka

Po tradičním začátku školního roku, kdy jsme se konečně znovu všichni setkali ve školních lavicích a postupně se vrátili do normálního režimu, přišlo další zavření škol a s ním přechod na vyučování na dálku. Stejně jako ostatní školy v naší republice, i my se v současné době opět musíme vypořádat s nástrahami distančního vzdělávání. Pokračování článku 

ZVLÁDNEME TO ;-)

Podzimní prázdniny

VEDENÍ ŠKOLY PŘIPOMÍNÁ ŽÁKŮM A RODIČŮM, ŽE V TÝDNU OD 26. 10. DO 30. 10. 2020 MAJÍ ŽÁCI PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
V tomto týdnu nebudou žáci distančně vzděláváni.