Novinky

VYHLAŠUJI AKCI: HLINKY ŠIJÍ ROUŠKY

Pěkný den,

všichni vnímáme to, co se děje dnes ve světě a kolem nás. Statisíce nakažených, tisíce mrtvých jen pás set kilometrů od našich hranic, situace se neustále zhoršuje. U nás, se zdá, že jsme daný vývoj dokázali alespoň trochu zvrátit včasným zásahem naší vlády. Hrozba je ale stále ve vzduchu. Mezi námi se pohybují stále lidé, kteří jsou nakažení, neví o tom a nemoc mohou šířit dál. Proto je potřeba omezit pohyb venku a mezi lidmi. V případě, že ale není zbytí, je potřeba chránit sebe i okolí rouškou přes ústa a nos. Pokračování článku 

Zajištění výuky žáků po dobu uzavření školy

Vážení rodiče a žáci naší školy, 

po celou dobu mimořádného opatření Vlády ČR je žákům zakázán vstup do budovy školy. Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů budou až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály a úkoly prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky příp. jinými způsoby on-line komunikace. Zaslané učivo a studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu, žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.  Věnujte tudíž zaslaným materiálům pozornost.  

V těchto dnech by vás měli kontaktovat třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Pokud se tak nestane do pondělí 16. 3. 2020, spojte se s třídním učitelem prostřednictvím email adresy /kontakt na webových stránkách školy/, případně zavolejte do kanceláře školy /385731440, 604216500/.

Připomínáme, že všichni žáci naší školy mohou využívat server „Pro školy“ (www.proskoly.cz),kde jsou k dispozici různé testy např. matematika, čtenářská gramotnost, angličtina pro nejmenší, paměťové testy, kvízy atd. Přístupové údaje obdrželi žáci již na začátku školního roku. V případě ztráty těchto přístupových údajů kontaktujte svého třídního učitele, hesla vám sdělí.  

vedení školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY – SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Bezpečnostní rada státu dnes 10.03.2020 rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

Od zítřka 11.03.2020 (středa) až do odvolání nebudou žáci chodit do školy z důvodu opatření proti novému koronaviru. Aktuální situaci sledujte na webových stránkách školy, města, případně v celostátním zpravodajství.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/ dětského zařízení (školy) je možné si vyzvednout v kanceláři školy.

vedení školy

Informace krajské hygienické stanice k epidemiologické situaci

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje požádala o předání následující informace zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům:

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci, studenti Vaší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, žádáme, aby tato skutečnost byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště České Budějovice, tel. 387 712 326, 387 712 321, 387 712 310  ve všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.

Žádáme vedení školy, aby výše uvedené informace předalo též studentům a zákonným zástupcům žáků a studentů.

Děkuji za spolupráci

MUDr. Jitka Luňáčková
ředitelka protiepidemického odboru

Zápis do 1. ročníku – 3. a 4. 4. 2020

Ředitelství Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká oznamuje, že zápis do 1. ročníku se koná:

  • pátek 3. 4. 2020 13:00 – 17:00 hod.
  • sobota 4. 4. 2020 9:00 – 12:00 hod. 

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte.

Až do naplnění kapacity bude škola přijímat děti ze všech mateřských škol a oblastí
bez ohledu na tzv. spádové oblasti škol!

Možnost osobní konzultace s ředitelkou školy, tel. kontakt 725032581

Den otevřených dveří 18. 3. 2020

Vážení rodiče a příznivci školy, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří: 18. 3. 2020, 10:00 – 16:00 hodin, budova ZŠ Hlinecká.

Dopoledne s informatikou na ZŠ Hlinecké

Na začátku února proběhla na naší škole akce, která umožnila žákům se seznámit a přímo pracovat s technologiemi, které podporují rozvoj informatického myšlení. Akce byla realizována v rámci projektu PRIM lektory z Jihočeské univerzity ve spolupráci s vyučující fyziky na naší škole Mgr. Hanzlíkovou. Pokračování článku 

SděIení školy k LVVK

Zahraniční lyžařský výcvikový kurz žáků 7. 9. ročníků je plánován v termínu 02.03. – 06.03.2020, Rakousko Dachstein West. 

V souvislosti s výskytem nového koronaviru konzultovalo vedení školy plánovaný odjezd žáků na LVK s Krajskou hygienickou stanici Českých Budějovicích. 

Dle sdělení MUDr. Luňáčkové z KHS v českých Budějovicích, je situace monitorována společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR. V současné době není Rakousko vyhlášeno karanténní oblastí, lyžařský výcvikový kurz se může uskutečnit. 

V případě jakékoli změny situace budou zákonní zástupci účastníků kurzu neprodleně informováni.

Akce na březen 2020

2.3. – 6.3.2020 LVVK žáků 7. – 9. ročníků
3.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
3.3.2020 11:50-13:30 Projektová výuka pro žáky 5. B „ žák. cvič. kuchyně“
4.3.2020 8:00 Beseda 3. B „Myšlenková mapa“ /p. Havlíková – MěDDM/
5.3.2020 8:00 Maškarní karneval – 1. B
6.3.2020 8:00 Maškarní karneval – 1. A
6.3.2020 10:00 Maškarní karneval – 3. A
9.3.2020 10:00 Maškarní karneval – 3. B
9.3.2020 13:00 ŠD „Hrací den“ – I. a III. odd.
10.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
10.3.2020 11:50-13:30 Projektová výuka pro žáky 5. A „žák.cvič.kuchyně“
10.3.2020 13:00 ŠD „Hrací den“ – II. odd.
11.3.2020 8:00 Beseda 3. A „Myšlenková mapa“ /p.Havlíková – MěDDM/
11.3.2020 13:00 ŠD „Hrací den“ – IV.odd. vych.
12.3.2020 8:00 – 9:40 Projektová výuka pro žáky 5. A „ Jazyková učebna“
10:00 – 11:40 Projektová výuka pro žáky 5. B „ Jazyková učebna“
13.3.2020 10:00 Maškarní karneval – 2. AB
16.3.2020 8:00-10:00 Ukázka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – 1.AB
17.3.2020 8:00-10:00 Ukázka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – 1.AB
17.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3. AB
18.3.2020 10:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19.3.2020 8:00 – 13:00 Workshop žáků 8. roč. /max. 30 žáků, možno doplnit, firma Mondi Bupak s.r.o. Č.Budějovice, Jihočeská hospod.komora/
20.3.2020 10:00 Čas proměn – 7.AB /dívky/
20.3.2020 8:00 Školení – PC JU ČB
23.3.2020 8:00 Klokánek 4.-5.roč.
24.3.2020 8:00 Exkurze – Temelín
24.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
24.3.2020 10:00 MŠ Dewetterova – návštěva předškoláků – 1.AB
Domluva termínu návštěv předškoláků z MŠ Hlinky /Skřítků, Námořníků, Indiánů / 
25.3.2020 8:00 Mladý módní návrhář – Třeboň /vyhlášení výsledků/
25.3.2020 8:00 Beseda 1. B „Etiketa“ /p.Havlíková – MěDDM/
25.3.2020 13:15 ŠD „Velikonoce“ I. + IV. odd.
27.3.2020 8:00 Návštěva městské knihovny – 3. A
31.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3. AB

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 3. 4. /pátek/ od 13:00 – 17:00 hod., v sobotu 4. 4. 2020 od 9:00 – 12:00 hodin.

Nabídka zaměstnání – výběrové řízení na pozici kuchařka školní jídelny

Výběrové řízení na pozici kuchařka školní jídelny