Novinky

Exkurze ZŠ Hlinecké v PLANETÁRIU

V pondělí 9.1.2023 jsme ráno linkovým autobusem vyrazili do Českých Budějovic, kde jsme navštívili Planetárium. Nejdříve jsme šli do kinosálu, kde jsem byl pro nás připraven program Náš vesmírný domov. Pokračování článku 

Advent v Praze

Dne 7.12.2022 jsme se vypravili na exkurzi do Prahy. Cílem našeho výletu byla nově zrekonstruovaná budova Národního muzea. Zde jsme si prohlédli nové expozice minerálů, hornin, prošli jsem se obdobím od prahor až do současnosti a viděli krásné exponáty vycpaných zvířat. Pokračování článku 

Zakončení projektu „Děti do bruslí“

Organizátorem projektu je spolek Děti do bruslí z.s., který zastupuje bývalý extraligový hokejista pan Zdeněk Ondřej. Cílem projektu je poskytnout žákům 1. stupně základních škol výuku formou kurzu, žáci mají možnost získat základy správného bruslení. Obě základní školy se do tohoto projektu zapojily již pátým rokem. Žáci jsou organizátorem kurzů bruslení úrazově připojištěni (jedná se o připojištění nad rámec pojištění žáků v době výuky, obě základní školy mají sepsánu Smlouvu o provádění bruslařské výuky. Projekt byl zahájen 07. 10. 2022 a ukončen 16. 12. 2022. Pokračování článku 

Ohlédnutí za „Hlineckým vánočním jarmarkem“

Celoškolní hlinecký vánoční jarmark se konal 8. prosince, akce byla dlouho a s radostí všech připravována, zúčastnili se všichni žáci z prvního a druhého stupně, nechyběli zákonní zástupci a příznivci školy. Vánoční stromek, krásné výrobky žáků, pěvecké a hudební vystoupení žáků školy silně umocňovaly blížící se vánoční svátky, zpěv vánočních písní, hra na klávesy, doprovod houslí a saxofonu všechny přítomné učaroval a vánočně naladil. Pokračování článku 

Akce na leden 2023

 • 3. 1. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 3. 1. 16:00 Spolek rodičů a přátel školy členov
 • 9. 1. 8:00 Planetárium 5.A
 • 10.1. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 10. 1. 8:00 Ukázková hodina pro rodiče 1.B
 • 10. 1. 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 11. 1. 8:00 Ukázková hodina pro rodiče 1.A
 • 13. – 14. 1. Volby prezidenta ČR; 13. 1. /pátek/ Zkrácena výuka
  • 1.st. 11:40 hod.
  • 2.st. 12:35 hod.
 • 17.1. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 24.1. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB – zakončení
 • 25.1. 8:30 Bariérový den 3.AB (MěDDM)
 • 31.1. 8:00 Plavecký výcvik 3.AB – zahájení
 • Plávání 3.AB bude ukončeno 11.4.2023 tj. 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách, odjezd v 8 hod. od Blanice, výcvik zahájen v 9:25 hod., cena za dopravu pro žáka 750 Kč – hradí rodič, v případě neúčasti žáka se peníze nevrací, na dopravu přispívá škola z rozpočtu více jak polovinu z celkové částky, hodiny plaveckého výcviku včetně pronájmu plaveckého bazénu v ČB hradí také škola, žák musí být lékařsky schopen plaveckého výcviku – zdravotní průkaz žáka „bez omezení schopen“/. Plavecký výcvik žáků je povinný!
 • 31. 1. Ukončeno 1. pololetí- rozdání vysvědčení (výuka dle rozvrhu)
 • 3. 2. 2023 / pátek / Jednodenní pololetní prázdniny žáků

Akce na prosinec 2022

 • 2. 12. 8:00 Děti do bruslí 1.AB,5.roč.
 • 6. 12. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 7. 12. 7:30 Exkurze – PRAHA, Národní muzeum,ČT Vánoce v hlavním městě
 • 8. 12. 8:00 Celoškolní akce „Hlinecký vánoční jarmark“. Čerti a Mikuláš 9.AB (hala školy, časově bude upřesněno) odpolední výuka odpadá žákům 8. a 9. roč., info do DM Software zákonným zástupcům –
 • 9. 12. 8:00 Děti do bruslí 1.AB,5.roč.
 • 12. 12. 7:00 Školní futsalová liga – Písek, chlapci 6.-7.
 • 12. 12. 8:00 Děti do bruslí 1.AB,5.roč.
 • 12. 12. 14:30 Pedagogická porada „U Voraře“ všichni zaměstnanci (nábřeží pod kostelem – kulturní program)
 • 13. 12. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 13. 12. 15:00 Komunitní centrum ŘŠ
 • 15. 12. 10:00 Cassiopeia – „Mýdlování“ 3.AB
 • 16. 12. 8:00 Děti do bruslí 1.AB,5.roč. /ukončení 2. kurzu/
 • 19. 12. 13:00-14:30 ŠD I.+II.odd. – vánoční besídka
 • 20. 12. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 20. 12. 8:00 Vánoční bruslení – 2. Stupeň (Veselí n/Luž., 9:00-11:00, 50 Kč/žák)
 • 21. 12. 8:00 Vánoční bruslení – 1. Stupeň (Veselí n/Luž.,9:00-11:00, 50 Kč/žák)
 • 21. 12. 13:00-14:30 ŠD III.+IV.odd. – vánoční besídka vychovatelky
 • 22. 12. 8:00 Třídní vánoční besídky 1.stupeň končí výuka 11:40 hod.2.stupeň končí výuka 12:35 hod.
 • Vánoční prázdniny žáků od 23. 12. do 2. 1. 2023, 3. 1. 2023 (úterý) zahájeno vyučování

Jarmark – pozvánka

ŠD ZŠ Hlinecké na návštěvě v muzeu

Děti ze všech oddělení školní družiny navštívily Městské muzeum v Týně nad Vltavou, kde si prohlédly výstavu “Krása lidové keramiky”. Naučný a poutavý výklad pod vedením p. Evy Matoušové všechny zaujal. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací týkající se historie hrnčířského řemesla nebo využití tradičních keramických výrobků. Děti pochopily výklad a aktivně odpovídaly na zadané otázky. Z této výstavy si všichni odnesli zážitek a všem ostatním tuto návštěvu rozhodně doporučujeme.

 Vychovatelky školní družiny, ZŠ Hlinecká

V Praze

Dne 1.11. jela naše třída 8.B s 8.A na exkurzi do Národního muzea v Praze. V 6:50 se odjíždělo od autobusového nádraží Blanice. Do Prahy jsme jeli zhruba dvě hodiny. V muzeu jsme strávili přes 2 hodiny, ale neprošli jsme všechny expozice. Ale ty, které jsme prošli byli hodně zajímavé. V expozicích jsme viděli různé minerály, mince, exponáty zvířat při evoluci a historické osobnosti. Viděli jsme také expozici ve spojovací chodbě mezi Historickou a Novou budovou, která ukazuje historii mezi 19. až 21. stoletím. Prohlédli jsme si i kopuli na třetím patře budovy, kde byl také výhled na Václavské náměstí. Pokračování článku 

Žáci ze ZŠ Hlinecká znovu na Dřípatce

V září a v říjnu se žáci naší školy znovu vypravili v doprovodu svých vyučujících na dvoudenní pobyty do Centra ekologické výchovy Dřípatka v Prachaticích. Zúčastnily se jich postupně všechny třídy 2. stupně, žáci absolvovali různé vzdělávací programy jako například Nebezpečná zvířata, Cesta jídla, Ovce, vlna a její zpracování, Výroba ručního papíru a další. Pokračování článku