Novinky

Burza středních škol na ZŠ Hlinecká ve školním roce 2022-2023

Po dlouhých a složitých letech 2020, 2021, kdy se podobné akce konat nemohly, konečně jsme letos uspořádali další ročník Burzy škol v řádném termínu a s normálním průběhem. Výchovný poradce školy pozval náboráře širokého spektra středních škol a učilišť Jihočeského kraje a to státních i soukromých. Někteří ředitelé škol nebo náboroví pracovníci se omluvili z různých důvodů a naši školu nenavštívili. Přesto se v úterý 8.11.2022 ve 14.30 v jídelně naší školy sešla pestrá společnost náborářů z 25 škol, našich žáků 8. a 9. ročníků a jejich rodičů. Pokračování článku 

Škola je zapojena do dotačního programu Jihočeského kraje

Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká je zapojena do dotačního programu Jihočeského kraje

„MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME I.“
1. výzva pro rok 2022

Plán práce na měsíc listopad 2022

 • 1. 11. 7:00 Exkurze – Národní muzeum – Praha, 8.AB
 • 1. 11. 16:00 Spolek rodičů a přátel školy ŘŠ,ZŘŠ
 • 3. 11. 8:00 Exkurze – Vzdělání a řemeslo 9.AB (Č.Budějovice, exkurze SŠO, Husova 9,ČB)
 • 3. 11. 8:00 Beseda v knihovně 2.A
 • 7. 11. 13:30 -14:30 Drakiáda I.-IV.odd.
 • 8. 11. 8:30 ? Divadelní představení – 1.AB,2.AB,3.AB (vstupné 70 Kč/žák, Sokolovna)
 • 8. 11. 14:30 Burza škol 9.AB
 • 8. 11. 15:00 Schůzka rodičů – LVK
 • 8. 11. 15:30-18:00 TŘÍDNÍ SCHŮZKY
 • 10. 11. 14:00 Volba povolání – 9.AB (SŠ Vodňany- prezentace)
 • 11. 11. 8:00 Závěrečná lekce „Děti do bruslí“ 1.skupina
 • 11. 11.
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 3.A „vliv médií“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 3.B „vliv médií“
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 5.A „Virtuální svět“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 5.B „Virtuální svět“
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 6.A „šikana a násilí“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 6.B „šikana a násilí“
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 9.A „xenofobie,rasismus“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 9.B „xenofobie,rasismus“
 • 14. 11.
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 1.A „bezpečný start“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 2.A „Bezva třída“
 • 15. 11. 8:00 Plavecký výcvik žáků 4.AB
 • 17. 11. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 18. 11. 8:00 Děti do bruslí – 2. kurz (1. ročníky)
 • 18. 11.
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 1.B „Bezpečný start“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 2.B „Bezva třída“
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 4.A „Dětský svět“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 4.B , Dětský svět“
  • 8:00-9:40 Theia – prevence 7.A „Kyberšikana,virtuál.svět“
  • 8:00 – 9:40 Theia – prevence 8.A „Peníze a jejich moc“
  • 10:00-11:40 Theia – prevence 8.B „Peníze a jejich moc“
  • 21. 11. 13:00-14:30 Návštěva muzea – ŠD“ lidové keramiky“
 • 22. 11. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • 24. 11. 8:00 Vánoční focení – alba 1. – 5. ročník (cena 300 Kč/žák)
 • 29. 11. 8:00 Plavecký výcvik 4.AB
 • Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod. . výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod. O dotaci na dopravu již nelze žádat, byla zrušena! Doprava Kč ?? /bude upřesněno/.
  • 4.AB 15. 11. 2022 –24.1. 2023
  • 3. AB 31. 01. 2023 – 11.4.2023
 • Děti do bruslí – dle rozpisu
  • 2.AB,3.AB,4.AB 7. 10. 2022 –11. 11. 2022
  • 1.AB 18. 11. 2022 – 16. 12. 2022
   Vybírá se 1150 Kč na žáka, zajistí třídní učitel a odevzdá do ředitelny.

Pokračování článku 

Plán práce na měsíc říjen 2022

 • 1. 10. 7:00 Muzikál – Praha
 • 3. 10. 8:00 školení IT ČB
 • 5. 10. 6:00 Zahájení provozu 2. třídy MŠ Hlinky
 • 10.-11.10. Dřípatka 9.B
 • 10. 10. Jihosepar – Vimperk, Šumava-slatě 6.AB
 • 10. 10. 14:00 Pedagogická porada
 • 10. 10. 13:30 ŠD – Městská policie, Týn – beseda ŠD
 • 11. 10. 8:00 ukázková hodina 1.B
 • 12. 10. 8:00 ukázková hodina 1.A
 • 13. – 14. 10. Konference ŠMP
 • 13. – 14. 10. Dřípatka 8.A, 8.B
 • 17. – 18. 10. Dřípatka 9.A
 • 19. – 20. 10. Adaptační pobyt 6.AB Dřípatka
 • 20. 10. 13:00 ŠD – Den s vlastní hračkou ŠD
 • 26. – 27. PODZIMNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 28. 10. Státní svátek
 • Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod. . výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod. O dotaci na dopravu již nelze žádat, byla zrušena! Doprava Kč ?? /bude ještě upřesněno/.
  4. AB 15. 11. 2022 –24.1. 2023
  3. AB 31. 01. 2023 – 11.4.2023
 • Děti do bruslí – dle rozpisu
  2.AB,3.AB,4.AB 7. 10. 2022 –11. 11. 2022
  1.AB 18. 11. 2022 – 16. 12. 2022
  Vybírá se 1150 Kč na žáka, zajistí třídní učitel a odevzdá do ředitelny.
 • 1. jednání Spolku rodičů a přátel školy – 1. 11. od 16:00

Rekonstrukce stropů v budově školy na Vinařického náměstí

Během prázdnin se podařilo ve spolupráci se zřizovatelem školy provést opravu stropů v historické budově školy na Vinařického náměstí. Práce spočívaly ve vyztužení stropů a zavěšení nových stropních podhledů včetně nového osvětlení.
Opravené prostory začaly 1. září opět sloužit vzdělávacím potřebám hlinecké základní školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy

Budování třídy pro děti mateřské školy v budově ZŠ Hlinecká

V závěru srpna započaly práce na vybudování další třídy pro děti mateřské školy v budově hlinecké základní školy. Práce, spočívající v přípravě třídy, prostor pro paní učitelky a přeměně sociálního zázemí pro děti MŠ, pokračují rychlým tempem tak, aby na začátku října mohli nastoupit další předškoláci do školky. Projekt nové třídy předškoláků vzešel z rozhodnutí Rady města Týna nad Vltavou, reagující na potřebu zvýšení kapacity. Přejme novým předškolákům, ať se jim líbí v nově upravených prostorách naší hlinecké základní školy.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě jeden z nejdůležitějších okamžiků v životě dítěte. Dne 1. září jsme přivítali dvě početně přívětivé třídy nových školáků. V doprovodu svých rodičů, prarodičů a ostatních hostů byli noví žáci přivítáni svými paní učitelkami. O tento slavnostní okamžik se s prvňáky podělil i sám pan starosta města Ing. Ivo Machálek. Přejme si, ať se novým žákům ve škole líbí, ať mají samé dobré kamarády a zažívají mnoho školních úspěchů. Vedení školy děkuje zřizovateli Městu Týn nad Vltavou za štědrý finanční dárek pro prvňáčky, určený k zajištění potřebných pomůcek. Nemalé poděkování patří i paní Kokešové, která poskytla novým žákům dárky s dopravní tématikou.

Vážení rodiče, velmi si vážíme vašeho zájmu o vzdělávání v naší škole, budeme se snažit vaši důvěru nezklamat.

Mgr. Zdeňka Hájková, řed. školy

Plán práce na měsíc září 2022

 • 1. 9. 8:00 zahájení školního roku
 • 2. 9. 8:00 třídnické práce 1. – 5. hodina
  • 1. stupeň – končí výuka po 4. hod. v 11:40
  • 2. stupeň – končí výuka po 5. hod. v 12:35
 • 5. 9. 8:00 výuka dle rozvrhu
 • Bude upřesněno /8.9.?12.9?/ Adaptační pobyt – 4.AB ,ŠMP,VP,AP „Camping Prima“ Koloděje n/Luž.
 • 15. 9. 8:00 Fotografování 1.AB (3x foto žáka za 120 Kč)
 • 16. 9. (bude upřesněno) Vystoupení – kouzelníků (třídy budou upřesněny) Kulturní dům – Sokolovna, 60 Kč/žák
 • 21. 9. 16:00 Schůzka s rodiči žáků 1.AB
 • / začátek října / 8:00 „Děti do bruslí“ – 2.AB, 3. AB (7.10.,14.10.,21.10.,4.11.,11.11.)- pátky (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška) rodič hradí kurzovné + dopravu, z grantu hrazen pronájem zimního stadionu + částečně doprava. Autobus bude naplněn 22 žáky ze ZŠ Hlinecká
 • „Děti do bruslí“ – 1.AB (18.11.,25.11.,2.12.,9.12., 16.12.)- pátky (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška) rodič hradí kurzovné + dopravu, z grantu hrazen pronájem zimního stadionu + částečně doprava. Autobus bude naplněn 22 žáky ze ZŠ Hlinecká
 • 23. – 24. 9. /PÁ,SO/ Volby do zastupitelstva města – výuka zkrácena
  • 1. stupeň – výuka ukončena 11:40 hod.
  • 2. stupeň – výuka ukončena 12:35 hod.
 • 28. 9. STÁTNÍ SVÁTEK
 • 29. – 30. 9. Dřípatka – 7.A
 • plavání: Plavecký výcvik bude zahájen listopad 2022, plavecká škola KOH-I-NOOR, České Budějovice, úterky, plavat začíná 4.AB 4.AB termín výuky: 15.11.-24.1.2023 10 x lekce3.AB termín výuky: 31.1. – 11.4. 2023 10 x lekce

Informace pro žáky 4. a 5. tříd a jejich zákonné zástupce školní rok 2022–2023

Ve školním roce 2022 – 2023 se budou opět 4. a 5. ročníky vzdělávat v budově odloučeného pracoviště školy tj. v budově školy na Vinařického náměstí. Provoz školní družiny bude v této budově zajištěn, předpokládá se ranní provoz od 6:30 hod. do 8:00 hodin, odpolední provoz od 12:35 hod. do 15:30 hodin, v pátek od 12:35 hod. do 15:00 hod. 

Informační leták 2022/23

Informační leták 2022/23