Novinky

Rybářská olympiáda na ZŠ Hlinecká

ZŠ Hlinecká již dlouhodobě spolupracuje se Střední rybářskou školou ve Vodňanech.
Velký počet žáků naší školy navštěvuje ve volném čase rybářské kroužky nebo jenom tak pro radost se o chytání ryb zajímá. Pro tyto žáky zasílá právě rybářská škola Vodňany školní kolo olympiády. Žáci soutěží v poznávání ryb a v základních teoretických znalostech „rybaření“. Pokračování článku 

Přednáška první pomoci na ZŠ Hlinecká

V květnu proběhla přednáška první pomoci ve třetích třídách a ve všech čtyřech odděleních školní družiny. Pod vedením Bc. Jakuba Dupala se děti dozvěděly plno zajímavého. Představil veškerou techniku rychlé záchranné služby. Nejvíce děti zaujalo auto s názvem „ GOLEM“ používané při velkých hromadných akcích, jako je např. oslava příhodu Nového roku. Některé vybavení si děti mohly i vyzkoušet a osahat. S dětmi nacvičil telefonát na linku 155. Co vše je potřeba při použití tohoto čísla záchranářům sdělit. Pokračování článku 

Úspěchy žáků ZŠ Hlinecké v soutěži „Mladý zahrádkář“

Již několik let probíhá na ZŠ Hlinecká tradiční přírodovědná soutěž „Mladý zahrádkář“. Z důvodu distanční výuky se soutěž dva roky nepořádala, ale o to větší zájem a nadšení učit se poznávat zeleninu a rostliny na zahrádce děti měly. Žáci vždy dosahovali dobrých výsledků a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Nejlepší žáci ze školního kola postoupili do okresního kola v Č. Budějovicích, které se konalo 29.4.2022 a naši žáci v něm dosáhli skvělých výsledků. Pokračování článku 

Úspěch žáků ZŠ Hlinecké v dopravní soutěži

Dne 26. dubna proběhlo na dopravním hřišti v Týně nad Vltavou oblastní kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů, které se zúčastnilo celkem 7 škol. Žáci se po dvouleté pauze bez soutěží a dalších akcí velmi těšili. Družstva složená vždy ze dvou dívek a dvou chlapců měla prokázat své znalosti a dovednosti ve 4 disciplínách. Praktická část zahrnovala jízdu na dopravním hřišti stanovenou trasou podle pravidel v časovém limitu (tady měl náš tým trochu smůlu a nasbíral pár trestných bodů) a jízdu zručnosti. Pokračování článku 

Slavnostní den nejmladších čtenářů na ZŠ Hlinecká

Nejdůležitějším cílem každého prvňáčka je naučit se číst a přečtenému porozumět. Od začátku školního roku se naši nejmladší školáčci velmi snažili, poctivě čtení procvičovali a první knihu si byli schopni přečíst již v období vánočních svátků.
Své čtenářské dovednosti prvňáčci předvedli před návštěvou z Písmenkového království. Pokračování článku 

Žáci ZŠ Hlinecké v Polsku

Ve dnech 21. a 22. dubna 2022 se naši vybraní žáci zúčastnili poznávacího zájezdu do Krakova a Osvětimi. Zájezd pro nás připravila CK Geotourist, se kterou naše škola dlouhodobě spolupracuje. Ve čtvrtek brzy ráno jsme tady vyrazili zájezdovým autobusem směr Krakov. Pokračování článku 

Plán na měsíc květen 2022

 • 1.5. SVÁTEK PRÁCE
 • 2.5. 6:45-15:00 Pohár rozhlasu ČB st. žáci, žákyně
 • 2.5. 13:00-14:00 ŠD „První pomoc“ II.+III.odd.
 • 3.5. 6:45 OK Minifotbal ČB 6.-7.roč.žáci
 • 3.5. 9:00 SPC návštěva ve třídě 3.A,4.B
 • 3.5. 16:00 Spolek rodičů a přátel školy
 • 4.5. 6:45-15:00 Pohár rozhlasu ČB ml.žáci,žákyně
 • 8.5. Státní svátek
 • 9.5. 9:00 JHK – ČB Dol. Bukovsko – workshop
 • 9.5. 13:00-14:00 ŠD „První pomoc“ I.+IV.odd.
 • 10.5. 11:50-13:30 MěDDM – „Dívánky“ 7.A
 • 10.-11.5. Náhradní termín přijímacích zkoušek na SŠ
 • 11.5. 8:15-15:00 Atletické závody Chrášťany – 1. + 2. stupeň
 • 11.5. 10:55-12:35 MěDDM – „Dívánky“ 8.A
 • 12.5. 11:50-13:30 MěDDM – „Dívánky“ 7.B
 • 16.- 17.5. Dřípatka – EVVO dvoudenní pobyt 8.B
 • 16.5. 9:00-12:35 Přírodovědné muzeum Semenec – 2.AB
 • 16.5. 8:00 Fotografování 4.,5.ročník (Vinař.škola) (40Kč/foto třídy, 20Kč/foto skupinky, min.počet 3 kusy)
 • 16.5. 13:30-14:30 ŠD „Jarní stezka“ I.,II.,III.,IV.odd.
 • 17.5. 9:00-10:00 Dopravní praxe – 4.A
 • 17.5. 10:00-11:00 Dopravní praxe – 4.B
 • 17.5. 8:00 Beseda Městská knihovna Týn – 1.B
 • 18.5. 10:55-12:35 MěDDM – „Dívánky“ 8.B
 • 18.5. 8:00-10:00 První pomoc 3.B (Bc. Dupal)
 • 18.5. 10:00-12:00 První pomoc 3.A (Bc. Dupal)
 • 18.5. 8:00 Fotografování 1., 2., 3. ročník (40Kč/foto třídy, 20Kč/foto skupinky, min.počet 3 kusy)
 • 19.5. 8:00 Fotografování 6., 7., 8., 9. ročník (40Kč/foto třídy, 20Kč/foto skupinky, min.počet 3 kusy)
 • 20.5. 8:30-13:00 1. ročník „Čihovická olympiáda“ /sportovní soutěže pro žáky 4.roč./
 • 23.5. 8:00 školní výlet – 2.A, 2.B Borovany -Dvorce ZOO
 • 23.5. 8:00-10:00 Exkurze Temelín 9.AB
 • 24.5. 8:00 Exkurze Protivín 7.AB „Království času“
 • 27.5. 11:50-13:30 MěDDM – „Dívánky“ 9.B 

Zápis pro ukrajinské děti 1. 6. 2022 – 20. 6. 2022

Ředitelství Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká oznamuje
zvláštní zápis pro ukrajinské děti do 1. ročníku se koná:

termín: 1. 6. 2022 – 20. 6. 2022
čas: 8:00 – 14:00 hod.
(vhodné se předem domluvit)

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

U zápisu rodič předloží doklad prokazující jejich totožnost včetně totožnosti jejich dítěte, prokáží souhlas s pobytem na území republiky /vízový štítek, popř. razítko v cestovním pasu/.

Bližší informace o škole na internetové adrese www.zshlinecka.cz, možnost osobní konzultace s ředitelkou školy, tel. kontakt 725032581

Pozvání rodičů na seminář “KYBERKRIMINALITA”

Pozvání rodičů na seminář “KYBERKRIMINALITA”:

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku

Vedení školy spolu se svými pedagogy děkuje všem zákonným zástupcům, kteří zapsali svého budoucího prvňáčka na naši školu pro školní rok 2022/2023. Vážení rodiče, vyjádřili jste důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole, čehož si všichni velmi vážíme.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy