Novinky

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 15. do 28. února 2021

Sněhuláci

Od nového roku školní družina ZŠ Hlinecká přivítala pouze žáky 1. A 2. ročníků. Děti jsou rozděleny v režimu homogenních skupin do čtyř oddělení ŠD. Při neobvyklém režimu je potřeba dětem připravit i neobvyklé vyžití. Žáci ze 4. oddělení ŠD pod vedením paní vychovatelky obnovili výzdobu vestibulu školy veselými sněhuláky. Dělají radost nejen dětem ze školní družiny, ale i dětičkách z MŠ, učitelům i vedení školy. Věříme, že se dočkají i ostatních žáků 1. a 2. stupně.

Eva Rysková, vychovatelka ŠD

Pololetní hodnocení žáků ZŠ Hlinecké

Vážení čtenáři, rodiče, milí žáci,

školní rok 2020-21 jsme všichni zahájili s patřičným optimismem a vírou, že vzdělávání našich žáků se rozjede naplno, dle obvyklých zvyklostí. Bohužel nám radost z přítomnosti všech žáků ve škole při vyučování nevydržela tak dlouho. Již od 14. října se školy pro žáky opětovně uzavřely, opakoval se scénář jarního uzavření škol v důsledku covid-krize. Distanční vzdělávání se stalo pro všechny žáky od září povinné, což byl podstatný rozdíl oproti minulému školnímu roku, kdy distanční /domácí/ vzdělávání žáků bylo ve znamení dobrovolného přístupu ze strany žáka. Pokračování článku 

Informace k provozu škol od 1.2.2021

Informace k provozu škol od 1.2.2021

Informace pro rodiče a žáky – pololetní vysvědčení ve školním roce 2020-2021

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k omezením osobní přítomnosti žáků na vyučování v souvislosti s epidemií
covid-19 a v souvislosti s nařízením MŠMT bude pololetní vysvědčení žáků zveřejněno ve školním informačním systému DM SOFTWARE (ŠKOLA ONLINE) dne 28. 1. 2021.

Známky najdete na záložce HODNOCENÍ – VÝPISY HODNOCENÍ – HODNOCENÍ ŽÁKA/STUDENTA, známky za pololetní hodnocení žáka jsou v posledním sloupci, zkratka Uz…

Výpis z vysvědčení v tištěné podobě obdrží žáci 3. – 9. ročníků při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole.
Žáci 1. a 2. ročníků obdrží výpis z vysvědčení za 1. pololetí ve čtvrtek 28. ledna 2021.

vedení školy

Informace k provozu školy od 11. ledna 2021 do 22. ledna 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

informujeme, že provoz školy dle nařízení Vlády ČR a MŠMT bude
i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021.

Žáci 1. a 2. tříd se budou vzdělávat prezenčně, budou přítomni ve škole.
Žáci 3. až 9. ročníků se budou vzdělávat distančně, nebudou přítomni ve škole.

vedení školy

Informace k provozu od 11.01.2021

Vánoční pečení perníčků na ZŠ Hlinecké

V adventním čase jsme se s chlapci a děvčaty z „Klubu komunikace v anglickém jazyce“ rozhodli, že využijeme naši novou moderní cvičnou žákovskou školní kuchyni a v rámci prosincového tématu: „Jak se slaví Vánoce ve Velké Británii“, si upečeme perníkové panáčky (gingerbread men). Pokračování článku 

Prosinec ve školní družině ZŠ Hlinecká

Od konce listopadu fungovala jednotlivá oddělení školní družiny v režimu homogenních skupin po jednotlivých třídách, později po ročnících. I ve ztížených a neobvyklých podmínkách se paní vychovatelky snažily dopřát dětem obvyklé aktivity v době adventu. Děti se připravovaly na příchod Mikuláše, vyráběly čerty, připravily vánoční přání pro naše bývalé zaměstnance. Ve školní družině se také uskutečnily vánoční besídky, stejně jako ve třídách, které měly v týdnu do 18. 12. 2020 prezenční výuku.

Vedení ZŠ Hlinecká

Informace pro rodiče a žáky školy o průběhu vzdělávání žáků od 4. 1. 2021

Na základě nařízení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021:

1) Povolena osobní přítomnost ve škole žákům 1. a 2. ročníků.
2) Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem, týká se žáků od 3. do 9. ročníků.
3) Školní družina je pro žáky 1. a 2. ročníků zajištěna.
4) Školní stravování je v provozu. Výdej obědů pro žáky distančně vzdělávané je od 13:00 hodin, nutné si oběd přihlásit u vedoucí školní kuchyně.

vedení školy

Informace_MŠMT_23_12_2020

Informace k provozu školy do konce roku 2020

1) Žáci půjdou v tomto kalendářním roce naposledy do školy
v pátek 18. 12. 2020. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu.

2) Na dny 21. 12. 2020 a 22. 12. 2020 stanovilo MŠMT volné dny pro žáky „Dny boje proti covidu“. Žákům je zakázána osobní přítomnost ve škole. 

3) Od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 budou plánované vánoční prázdniny žáků.

4) Výuka žáků bude zahájena v pondělí 4. 1. 2021.

5) Školní družina nebude v provozu od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, dle opatření MŠMT je provoz školní družiny zakázán.

6) Stravování nebude žákům poskytováno od 21. 12. 2020 do 31. 12. 2020, dle opatření MŠMT je zakázáno stravování žáků ve školní jídelně.      

Vážení rodiče, milí žáci,

plně si uvědomujeme, že vzhledem k epidemiologické situaci a souvisejícími krizovými opatřeními je pro vás všechny tento kalendářní rok velmi obtížný.
Oceňujeme, že se vám podařilo s takto náročnými podmínkami vypořádat.
Přejeme vám všem klidné prožití vánočních svátků a jen vše dobré v kalendářním roce 2021.   

Vedení školy