Novinky

Soutěž Věnuj mobil

venuj-mobilI v letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže Věnuj mobil. Cílem této akce je podpora sběru, opětovného využití a recyklace mobilních telefonů. Během uplynulých ročníků zúčastněné školy odevzdaly více než 100 tisíc vysloužilých mobilních telefonů. Telefony, které bylo možno repasovat, byly předány jako dar do dětských domovů, zbylé prošly recyklací. Více informací o minulých ročnících soutěže naleznete na www.venujmobil.cz.

Pokud máte doma mobilní telefon, který již nepoužíváte, pošlete jej po svých dětech do školy a pomozte dobré věci.  Soutěž probíhá do 27. ledna 2015. Minulý rok se nám podařilo i s vaší pomocí sesbírat 138 mobilních telefonů a naše škola tak skočila na 4. místě v Jihočeském kraji.

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Od 13.12.2014 mají školní jídelny povinnost vyznačovat na jídelním lístku informace o alergenech v souladu s platnou legislativou

 • EU 2000/13 do 13.12.2014, pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21
 • ČR – Vyhláška 113/2005 Sb o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odstavec 10

Pokračování článku 

Na naši školu přijedou zahraniční studenti!

vzdělávací projekt EDISONV únoru přivítáme na naší škole sedm vysokoškolských studentů z různých zemí světa – zapojili jsme se totiž do vzdělávacího projektu EDISON mezinárodní studentské organizace AIESEC.

Studenti představí žákům svou zemi prostřednictvím připravených prezentací, her, písniček a dovezených předmětů, budou s žáky hovořit anglicky. Ukázky jsou přizpůsobené věku žáků. Pokračování článku 

Na ZŠ Hlinecká se sportovní soutěže rozběhly plným proudem

Z nového školního roku utekly teprve 3 měsíce, ale sportovního zápolení mají za sebou žáci již hodně. Základem jsou mezitřídní turnaje konané vždy každé 2 měsíce, do kterých se mohou zapojit všichni žáci třídy se sportovním duchem. Ne každý později reprezentuje v meziškolních soutěžích, ale sportovní klání mezi třídami, poznání atmosféry zápasů v hale nebo v naší tělocvičně si nechá ujít málokdo. Pokračování článku 

Akce na prosinec 2014

 • 1.12. 8:30 Filmová pohádka “Tři bratři” 1.AB
 • 1.12. 10:15 Filmová pohádka ” Tři bratři” 2.AB, DK kino, Sokolovna 50 Kč/žák
 • 1.12. 14:00 Schůzka koordinátorů projektu “Zvyšování kvality ve vzdělávání na ZŠ v ORP Týn nad Vltavou”
 • 3.12. 8:00-9:00 Ukázková hodina 1.B
 • 3.12. 6:30 Okresní kolo volejbal starší dívky, 8.-9, České Budějovice
 • 3.12. 8:30 Filmová pohádka “Tři bratři” 3.AB, 4.B, DK kino, Sokolovna 50 Kč/žák
 • 3.12. 10:15 Filmová pohádka “Tři bratři” 4.A, 5.AB, DK kino, Sokolovna 50 Kč/žák
 • 3.12. 10:00-11:40 COP – kroužek ve škole, výběr žáků 2. stupně
 • 4.12. 8:00-11:30 Exkurze “Kovosvit, Sezimovo Ústí” 8.+7., COP, Sezim.Ústí
 • 5.12. 8:15 Návštěva knihovny, žáci 4.–5. tříd
 • 5.12. 9:00 Mikulášská nadílka pro žáky 1. a 2. stupně
 • 5.12. 11:00 Mikulášská nadílka pro žáky 4. – 5. tříd
 • 9.12. 8:00-10:00 Ukázková hodina 1.A
 • 10.12. 10:00-11:40 Prezentace “Soukromá jazyková škola”, žáci 9.AB
 • 11.12. 8:00 “Vánoční tvoření” 1.B+A, informační centrum JETE
 • 11.12. 9:30-14:30 Futsal – starší žáci, 8.-9.
 • 15.12. 9:00-12:35 Bruslení žáků 6. – 7. ročník, Veselí nad Lužnicí, cena bude upřesněna
 • 15.12. 15:30 Beseda s rodiči budoucích prvňáků – MŠ Hlinky
 • 16.12.Bude upřesněn “Předvánoční čas” 1.– 5. ročník, DK Sokolovna, 40 Kč/žák
 • 16.12. 8:00-12:00 COP – návštěva školy (společná výuka), výběr žáků
 • 16.12. 15:30 Beseda s rodiči budoucích provňáčků – MŠ Dewetterova
 • 17.12. 8:00-11:40 Bruslení žáků 4.–5. ročník
 • 18.12. 9:00-12:35 Bruslení žáků 8.–9. ročník, odpadá odpolední výuka
 • 19.12. 1. stupeň 3.–4. hod. vánoční besídka, výuka skončí v 11:40 hod.
 • 19.12. 2. stupeň 4.–5. hod. vánoční besídky (dle domluvy), konec výuky ve 12:35 hod.

Modernizace žákovské školní dílny na ZŠ Hlinecká

Na hlinecké základní škole se žáci v rámci Školního vzdělávacího programu “Škola pro všechny” učí také technickým činnostem. Výuka tohoto předmětu probíhá ve školní dílně, která po více jak dvacetiletém užívání zestárla včetně dílenského vybavení. Pokračování článku 

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2015 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky)
 • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (výtvarný, pracovní, logopedický)
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů (i o prázdninách)
 • multifunkční pozemek, víceúčelové školní hřiště
 • dle zájmu rodičů možnost otevření 1. třídy v budově ZŠ na Vinařického náměstí

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídě a ve třídách, kde vyučují třídní učitelky budoucích školáků ve dnech:

13. 1. a 14. 1. 2015 8:00 – 10:00 hodin dopolední vyučování
15:00 – 15:45 hodin odpolední vyučování

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční 15. 12. 2014 v budově MŠ Hlinky a 16. 12. 2014 v budově MŠ Dewetterova – vždy od 15:30 hodin.

Termín zápisu žáků na naši školu bude oznámen do konce prosince 2014.
Bližší informace na internetové adrese www.zshlinecka.cz

Škola zařídí – kraj zaplatí

Dne 25.9. 2014 jsme s žáky osmých a devátých tříd uspořádali exkurzi do Prahy. První zastávka byla v Národním zemědělském muzeu s velmi pěkně připravenou expozicí o recyklaci odpadních hmot. Součástí exkurze byla také návštěva Petřína s prohlídkou zrcadlového bludiště a Štefánikovy hvězdárny. Pokračování článku 

Dejme zelenou technickým oborům!

V rámci dlouholeté spolupráce s Centrem odborné přípravy Sezimovo Ústí se naše škola ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká stala jednou ze čtyř základních škol, jimž byla nabídnuta účast na projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“. Jedná se o souhrn velmi zajímavých a přínosných aktivit, které mají v žácích druhého stupně základních škol probudit zájem o technické obory. Pokračování článku 

Naše škola získala diplom Městské knihovny Prachatice

Naše škola získala diplom Městské knihovny Prachatice za účast při vytvoření českého rekordu nejvíce čtoucích a poslouchajících lidí.