Novinky

Výsledky kontroly České školní inspekce v naší škole

Inspekční zpráva z poslední kontroly České školní inspekce:

Inspekční zpráva 2013 (PDF, 230 kB)

Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – “vyučování nanečisto”

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na:

“VYUČOVÁNÍ NANEČISTO”, které se bude konat:

 • 13. a 14. 1. 2015   od  8:00 – 10:00  hodin –  dopolední výuka
 • od 15:00 – 15:45 hodin  –  odpolední výuka

Bruslení žáků – Veselí nad Lužnicí

Termín: 29. 1. (středa)

 • 4. – 5. ročník ZŠ na Vinařického náměstí
 • Odjezd od školy: 9:00 hod.
 • Bruslení: 10:00 – 12:00 hod.
 • Pedagog.dozor: Báčková, Říhová, Jindřichová
 • Kč 20,-bruslení, Kč 60,-doprava

Termín: 30. 1. (čtvrtek)

 • 6. – 9. ročník + ST ZŠ Hlinky
 • Odjezd od školy: 8:00 hod.
 • Bruslení: 9:00 – 11:00 hod.
 • Pedagog.dozor: Koberová, Mikeska,Hájková
 • Kč 20,-bruslení, Kč 60,- doprava

Jdu do 1. třídy – informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2014 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

 • výběr vyučovacích metod čtení :
  • analyticko-syntetická (slabiková)
  • genetická (písmenková)
 • moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, počítačová komunikační technika, projektové vyučování)
 • „škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
 • výběr z nabídky kroužků (výtvarný, pracovní, logopedický)
 • dle zájmu rodičů možnost otevření 1. třídy v budově ZŠ na Vinařického náměstí
 • provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů

Zveme rodiče s budoucími prvňáčky k  návštěvě výuky 1. tříd ve dnech: 14. – 15. – 16. ledna 2014 na dopolední vyučování .

Oznámení – zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se koná:

 • v pátek 24. 1. 2014 v době 13:00 – 17:00 hodin
 • v sobotu 25. 1. 2014 v době 9:00 – 12:00 hodin

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte.

Až do naplnění kapacity bude škola přijímat všechny děti bez ohledu na spádové oblasti škol!

Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na:

 • Besedu „Jdu do 1. třídy“, která se bude konat 9. ledna 2014 od 15:30 hodin v budově MŠ Hlinky
 • Vyučování nanečisto v 1. třídách, které se bude konat 14. 1., 15. 1., 16. 1. 2014 v době 8:00 – 10:00 hodin

Pomocná ruka rodičům předškoláka

Vážení rodiče, zákonní zástupci, jsme potěšeni, že jste se rozhodli zapsat vaše dítě do 1. třídy právě do naší školy, ZŠ Hlinecká. Zápisy proběhnou v pátek 24 .1. a  v  sobotu 25. 1. 2014 v budově naší školy.

Máme zájem o oboustrannou spolupráci, proto vás chceme o některých věcech týkajících organizace zápisu, provozu školy, výuce informovat s dostatečným předstihem. Pokračování článku 

Slavnostní otevření Oranžové učebny na ZŠ Hlinecká 2.12.2013

Oranžová učebna přírodních věd naplnila sen ZŠ Týn Hlinecká

2013_1202_tyn_oranzova_ucebna2„Pro naší školu je zrealizování a otevření multifunkční Oranžové učebny přírodních věd naplněním mnohaletého snu, který se díky podpoře Nadace ČEZ stal skutečností. Učebna je plná „technických zázraků“, které přispějí ke zkvalitnění výuky našich žáků v hodinách fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu a technických činností. V praktických experimentech si nyní mohou ověřovat své teoretické poznatky a tak lépe pochopit přírodní a fyzikální zákonitosti,“ říká při otevření ředitelka ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou Zdeňka Hájková. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká – Výlet do Vodňan

Výlet do VodňanDne 24.10.2013 ráno jsme se všichni – žáci 7. i 8.tříd sešli u Blanice. Netrvalo dlouho a objevili se i poslední opozdilci. A mohli jsme vyrazit. Po pár minutách jízdy autobusem jsme dorazili do areálu Střední rybářské školy ve Vodňanech, kde už na nás čekali dva průvodci. Rozdělili jsme se do dvou skupin, každou měl na starosti jeden průvodce. Jedna skupina se vydala směrem k rybám a druhá k rakům. U raků jsme se ještě jednou rozdělili na dvě skupiny, jedna šla prozkoumat raky k venkovním nádržím a druhá se vydala prohlédnout si malé rybičky k vnitřním nádržím. Poté se obě skupiny sešly v malé místnosti s interaktivní tabulí, kde jsme se prostřednictvím prezentace dozvídali mnoho věcí o jeseterech, jejich životu a rozmnožování. Následovala malá svačinka – bageta a koláček. Pokračování článku 

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevření

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevřeníV září jsme čtenáře informovali o budování oranžové učebny na ZŠ Hlinecká. Jen pro připomenutí uvedu v krátkosti základní informace. Škola zažádala o finanční příspěvek společnost NADACI ČEZ, žádosti bylo vyhověno a na konci května 2013 proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami. NADACE ČEZ poskytla škole grant v podobě finančního příspěvku. Příspěvek byl určen k realizaci dlouho vysněné “multifunkční učebny přírodních věd”. Pokračování článku 

Dvakrát zlato pro ZŠ Hlinecká

Atomiáda 2013 I tento rok se v Temelíně soutěžilo, konal se devátý ročník “Atomiády”. Naše družstvo si vylosovalo zelenou barvu, patronem hlineckého družstva byl cyklokrosař Ondřej Bambula. Družstvo sestavili žáci z 5.tříd, školu reprezentovali čtyři chlapci – Nikolas, Filip, František, Jakub a tři dívky – Veronka, Markéta a Šárka. Soutěžili jsme ve sportu, jednotlivci ve skoku přes tyč, hodu na cíl a podlézání pod tyčí, dále pak ve skupinových. Společně jsme zdolávali překážkovou dráhu a závodili na lyžích. Pokračování článku