Novinky

Projektový den na ZŠ Hlinecká

2014-projekt-denV pátek 2. 5. probíhalo na naší škole netradiční vyučování, konal se celoškolní Projektový den. Tato forma vyučování je mezi žáky velmi oblíbená, podporuje tvořivost, spolupráci, individuální aktivitu a vzájemnou komunikaci. Žáci 1. stupně strávili projektové vyučování pod vedením svých paní učitelek po třídách. Již samotné názvy projektů napovídaly, o jakou aktivitu půjde . Tak například “Jíme zdravě a s chutí “, “Na silnici na kole, v pohodě a vesele”, “Plavba lodí”, “Máme rádi zvířata”, “Příroda kolem nás” … Žáci z 2. stupně si mohli vybrat, do jakého projektu se zapojí, jaký úkol budou řešit. Vyučující připravili pro žáky 12 projektů, ty byly prezentovány netradičními a poutavými letáky. Posuďte sami, že nebylo jednoduché se rozhodnout. Projekt “Rébusiáda” ,”Turnaj ve stolním tenise”, ” Sportovní atletický čtyřboj”, “Pověsti a historie Týna nad Vltavou”, “Naučná stezka Semenec”, “Využití mléka v kuchyni a stloukání másla”, “Po stopách neznámého zvířete” a nebo “Den v chemické laboratoři”. Výstupy z jednotlivých projektů byly velmi zajímavé a žáky bavily. V keramické dílně si žáci vyrobili trojrozměrnou plastiku zvířete z keramické hlíny a vědecká expedice hledala stopy výskytu tohoto druhu . Při pobytu na naučné lesní stezce na Semenci žáky čekalo “Překvapení”. Při plavbě lodí tvořili žáci třídy posádku, plavili se až do Severního moře, zapisovali vlastnoručně vyrobený lodní deník, poslali vzkaz v lahvi. V jazykovém projektu žáci navštívili malé krásné Skotsko. Nechyběla exkurze do chráněné dílny U sv. Kateřiny, žáci si vlastnoručně zdobili hliněný hrnek . V chemické laboratoři žáci experimentovali, prováděli pokusy , související s běžným životem. Projekt ve školní dílně zaujal obzvlášť chlapce, vyráběli dřevěný držák na vzkazy v podobě zelené žabky. Cvičnou školní kuchyni obsadily dívky, uvařily skvělou bramborovou polévku, palačinky s džemem a výborný ananasový moučník. V projektu “První pomoc není věda”se stali žáci na chvíli záchranáři. Při projektech vykonávali žáci činnosti, na které v běžných vyučovacích hodinách nebývá čas. Žáci vzájemně spolupracovali a v dobré náladě pak splnili všechny úkoly. Projektový den se nám velmi vydařil!

Z. Hájková, řed. školy.

Akce na květen 2014

 • 1.5. Státní svátek
 • 2.5. 8:00 Projektový den 1.-9.roč. + ST
 • 7.5. 8:50-12:35    Dopravní výchova 4.B-MP Týn
 • 8.5. Státní svátek
 • 9.5. 8:00 Sportovní den 6.-9. roč. + ST všichni vyučující
 • 9.5. 8:00 “McDonald´s cup” 4.-5. roč. TU
 • 9.5. 8:30 “Ruplajda a Laskavice” 1.-3.roč., Zámecké divadlo, vstup 30 Kč
 • 12.5. 8:00 Exkurze 8.AB -Tábor – botanická zahrada, muzeum čokolády
 • 13.5. 8:15 Hopsárium ČB 2.AB
 • 13.5. 8:00 Pohár rozhlasu ČB
 • 14.5. 8:00 Pohár rozhlasu ČB
 • 14.5. 8:00 Okresní kolo dopravní soutěže ČB Říhová
 • 15.5. 9:00 Renesanční vojenství – 3.,4.,5. roč., velká tělocvična Hlinky, vstupné 45 Kč, agentura “Pernštejn”
 • 15.5. 10:00 Renesanční vojenství – 6.,7.,8.,9. roč.
 • 15.5. 16:00 Školská rada
 • 16.5. 8:00 Fotografování 1.-3.roč.
 • 16.5. 10:00 Vinařická škola 4.-5.roč. /25 Kč společné foto, 15 Kč skupinky 3 žáků/
 • 20.5. 8:00 Fotografování 2. stupeň /25 Kč společné foto, 15 Kč skupinky 3 žáků/
 • 20.5. 8:15 Planetárium 2. AB
 • 21.5. 8:00 Exkurze – COP Sez.Ústí – 8.AB /Motor Jikov-Soběslav, čas bude upřesněn/
 • 22.5. 7:30 Exkurze – grafitový důl – 9.AB /Český Krumlov/
 • 23.5. bude upřesněn Koncert “Yamaha”  4. – 9. + ST TU, MCKV Sokolovna, vstupné 45 Kč/žák
 • 23.5. pátek – Volby do Evropského parlamentu (23.5. – 24.5.)
  • 1. stupeň – ukončení výuky 11:40 hod.
  • 2. stupeň – ukončení výuky 12:35 hod.
 • 27.5. 8:00 OK atletického čtyřboje
 • 29.5. 8: 15 Výlet – 1. AB ZOO Hluboká n/Vlt.

Nečekaný úspěch redaktorů školního časopisu Kotel

2014-redaktori-casopisu-kotel25. dubna v Č.B. byly vyhlášeny výsledky krajského kola celorepublikové soutěže školních novin a časopisů, jehož hlavním organizátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. Pořadateli jihočeského krajského kola této soutěže jsou od roku 2011 zdejší Informační centra pro mládež.

V kategorii Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň se na 3. místě umístil časopis Kotel, který vydávají žáci ZŠ Hlinecká v rámci předmětu práce v redakci. Takový úspěch je pro nás o to hezčí, že jsme se této soutěže účastnili poprvé. Pokračování článku 

Den s integrovaným záchranným systémem na ZŠ Hlinecká

2014-den-se-zachr-systememV úterý 29. dubna se hřiště u základní školy Hlinecká zaplnilo hasiči, vojáky, policisty a záchranáři. Záchranné složky předváděly našim žákům a příchozím z řad veřejnosti speciální techniku a vybavení, kterou používají při své práci. Žáci si tak mohli prohlédnout sanitku záchranné služby se všemi přístroji, okusili dýchání s kyslíkovým přístrojem a měření krevního tlaku. Ženisté z Bechyně přijeli vojenskými automobily chemické a záchranné roty. Policie ČR předvedla práci psovoda s vycvičeným psem, nechyběla ukázka zásahu na lupiče za zvuků střelby a ran z dýmovnice. Pokračování článku 

3. místo v soutěži “školní časopis roku”

Ve velké konkurenci Jihočeského kraje jsme získali 3. místo v soutěži “školní časopis roku”:

displom-skolni-casopis-roku

ZŠ Hlinecká na exkurzi v Hněvkovicích

 Dne 22. 4. 2014 se žáci 8. tříd zúčastnili exkurze do SOŠ a SOU Hněvkovice. Po příjezdu do nově opraveného areálu nás přivítal pan ředitel Ing. Plaňanský. Uvedl nás do učebny a seznámil s učebními obory, které lze na této škole studovat. Pak následovala prohlídka odborných učeben s panem Ing. Liškou. Pokračování článku 

Výsledky akce Věnuj mobil

V letošním roce jsme se opět zapojili do projektu VĚNUJ MOBIL, jehož cílem je sběr a opětovné využití starých mobilních telefonů. Žáci naší školy nasbírali celkem 138 přístrojů, umístili jsme se tak v rámci Jihočeského kraje na 2. místě v celkovém počtu odevzdaných telefonů a na 4. místě při přepočtení na celkový počet žáků školy (0,39 mobilu na 1 žáka).

Do soutěže se zapojilo 362 škol a bylo sebráno 16 275 mobilů, část z nich bude repasována a předána charitativním organizacím, ostatní budou recyklovány.

Přestože soutěž je každoročně časově omezená, žáci mohou přinášet použité mobilní telefony v průběhu celého školního roku a odevzdat je třídnímu učiteli nebo v ředitelně školy. Pokud je přístroj ještě funkční, je dobré přidat i nabíječku a spojit např. gumičkou.

Děkujeme všem, kteří se do projektu zapojili, a těšíme se, že se přidají i ostatní. Nevyhazujte staré mobily, mohou ještě sloužit!

Den s integrovaným záchranným systémem

ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká uspořádá v rámci projektu “revitalizace Hlinek” Den s integrovaným záchranným systémem:

 • Kdy? 29. 4. 2014 (úterý)
 • Kde? hřiště u školy
 • Čas? 8: 15 – 11: 15 hodin
 • Účast? žáci školy a veřejnost

Akce na duben 2014

 • 8.4. 8:00 OK biologické olympiády, ČB
 • 8.4. 16:00 Výbor SRPDŠ
 • 9.4.2014 Exkurze “Techmania” Plzeň, 6.AB (výběr) + 7. A, sraz účastníků: 7,45 hod. na Blanici, odjezd: 8,00 hod., předpokládaná cena: vstupné a doprava hrazena z grantu COP Sezimovo Ústí, se kterým naše škola spolupracuje
 • 15.4. 15:30-18:00 Třídní schůzky
 • 16.4. Pohodáři “Omán”, 5.-9.(čas i cena bude upřesněno)
 • 17.-18.4. Velikonoční prázdniny žáků
 • 21.4. Pondělí velikonoční
 • 22.4. 8:20 Exkurze – SOU Hněvkovice 8.AB
 • 22.4. 9:00 “Zdravá pětka” – zelenina s ovocem 2., 3., 4. třídy
 • 22.4. 10:00 “Zdravá pětka 5., 6., 7. třídy – cestování s Albertem (divadlo – velká tělocvična, vstup zdarma)
 • 23.4.2014, 8:30 – 11:30 na Hlineckém sídlišti “Den Země” – sportovní dopoledne s přírodovědnou a dopravní tématikou pro žáky 6. tříd – účast 6. AB, (pětičlenná až šestičlenná družstva z každé třídy), organizuje: Městský dům dětí a mládeže Týn n/Vlt.
 • 24.4. 10:30 “Cimbálovka” – výchovný pořad 1.-4., MCKV Sokolovna, 45 Kč/žák
 • 24.4. 11:30 “Cimbálovka” – výchovný pořad 5.-9., MCKV Sokolovna, 45 Kč/žák
 • 29.4. 8:15-11:00 “Den s integrovaným záchranným systémem”, (1. a 2. stupeň, hřiště u školy)
 • 28.4. 7:50 Zahájí plavecký výcvik žáci 3. AB, (odjezd v 7:50 hod.- Blanice)
 • 30.4. 8:00 Exkurze – Budvar, EKO Hluboká 9. AB
 • 30.4. COP Sezimovo Ústí – exkurze – 6. – 8. roč., termín v jednání

Plavecký výcvik:

17. 2. – 14.4. 2014 plave, 4. AB, 9x, vždy v pondělí, odjezd od ZŠ Vinařického náměstí v 8:00 hod., návrat kolem 11:40 hod. žáci mají dle rozvrhu 5. vyučovací hodinu. Plavecký výcvik je dvouhodinový od 9:00 – 10:30 hodin, cena za dopravu 60 Kč, zákonní zástupci předloží škole doklad o zdravotní způsobilosti dítěte.

Žáci ze 3. AB zahájí plavecký výcvik 28.4 , skončí 23. 6. 2014, uskuteční se 9 lekcí. Výcvik zajišťuje Plavecká škola KOH-I-NOOR Č. Budějovice. Možnost dobírání žáků z 5. tříd /za nemocné/, platí pouze dopravu.

Výtvarný kroužek ze ZŠ Hlinecká se zapojil do projektu “revitalizace Hlinek”

Děvčata Denisa Bařinová, Jana Nekolová, Aneta Bui, Katka Blechová,Nikola Císařová a Johana Horáková z výtvarného kroužku “Barevný svět” se zapojila do soutěže “Život na sídlišti mezi auty”. Celý leden a únor vyráběla maketu Hlineckého sídliště, nakreslila i mnoho obrázků, jak si hrají na sídlišti. Pracovala s velkou chutí a teď už jen zbývá čekat, jak ve velkém souboji všech týnských škol obstojí. Držíme jim palce.

Mgr. Alena Šebestová, vedoucí kroužku