Novinky

Podzimní prázdniny

VEDENÍ ŠKOLY PŘIPOMÍNÁ ŽÁKŮM A RODIČŮM, ŽE V TÝDNU OD 26. 10. DO 30. 10. 2020 MAJÍ ŽÁCI PODZIMNÍ PRÁZDNINY.
V tomto týdnu nebudou žáci distančně vzděláváni.

Informace školní jídelny v době distančního vzdělávání žáků

Žáci, kteří se vzdělávají distančně, mají možnost přijít na oběd do školní jídelny.
V případě zájmu o docházení na obědy si stravu přihlaste telefonicky nebo emailem nejpozději do 13 hodin předchozího dne.

Výdej obědů bude od 11:00 do 12:30 hodin.

Není dovoleno, aby si žáci oběd odnášeli v jídlonosičích. Do budovy školy nebude umožněn vstup rodičům.

V jídelně bude zajištěn dohled zaměstnanci školy. Je nutné dodržovat vydaná platná epidemiologická opatření.

Stravování je umožněno zaměstnancům školy.

vedoucí školní kuchyně

Informace pro rodiče – ošetřovné

Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče dítěte mladšího 10 let.

Podpůrčí doba činí nejdéle 9 kalendářních dnů, nebo 16 kalendářních dnů, jde-li samoživitele/samoživitelku.

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Jak postupovat při zavření škol od 14.10.?

Krizové ošetřovné na podzim 2020

8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Pokud návrh v této podobě projde schvalovacím procesem v Poslanecké sněmovně, Senátu a podpisem prezidenta, budou změny následující:

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče o

 • dítě mladší 10 let,
 • nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku,
 • osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
 • děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Nárok na ošetřovné budou mít za výše uvedených podmínek v době mimořádných opatření i osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud je za ně odváděno sociální pojištění.

Podpůrčí doba potrvá po celou dobu trvání mimořádného opatření (uzavřené školy či stacionáře, trvání karantény).

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu.

Nebude se vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.

Navrhované změny budou platit po celou dobu platnosti mimořádných opatření, nejdéle však do 30. 6. 2021.

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole od 14.10.2020

Zákaz osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole Týn nad Vltavou, Hlinecká 

Na základě vyhlášení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 se s účinností od zítřka tj. středy 14. 10. 2020 uzavírají základní školy. Výuka na
1. a 2. stupni bude probíhat distanční formou tj. vzdáleně

(DM SOFTWARE/ ŠKOLA ONLINE), nutná komunikace zákonného zástupce a žáka s vyučujícími.

Distanční výuka (výuka na dálku) je pro všechny žáky povinná. Bližší informace podají třídní učitelé a vyučující předmětů.

Školní družiny nebudou v provozu.

Všichni strávníci mají oběd automaticky odhlášen, kdo bude mít zájem o stravování ve školní jídelně, musí si stravu přihlásit telefonicky nebo emailem nejpozději do 14. 10. 2020 do 06:30 hod.

Sledujte průběžně webové stránky školy a aplikaci DM SOFTWARE/ŠKOLA ONLINA.

Přejeme hodně úspěchů při vzdělávání na dálku.                                                      

Vedení školy

MŠMT_Informace pro školy 13.10.2020

 

 

Důležité informace

 • VÝUKA ŽÁKŮ NA 1. STUPNI A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY JE OD 12. 10. 2020 BEZ ZMĚN!
 • Změna vzdělávání žáků 2. stupně školy od pondělí 12. 10. 2020:
  změna vzdělávání žáků 2. stupně
 • Od  09.10.2020 do odvolání jsou pro veřejnost uzavřeny všechny tělocvičny Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká.

Akce na říjen 2020

 • 2.10.2020 Volby do zastupitelstev krajů – zkrácena výuka žáků
  • 1. stupeň ukončení výuky 11:40 hod.
  • 2. stupeň ukončení výuky 12:35 hod.
 • 2.10.2020 Děti do bruslí 2. AB, 3.AB (odjezd 8:00 hod. Blanice, příjezd 12:00)
 • 5.10.2020 14:45 Krizový tým školy
 • 6.10.2020 16:00 Školská rada
 • 7.10.2020 8:00 Exkurze – Jihosepar 6.AB
 • 8.10.2020 15:00 Krizový tým školy – jednání
 • 28.10.2020 STÁTNÍ SVÁTEK
 • 29. – 30.10.2020 PODZIMNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • Plavecký výcvik : úterky, odjezd v 8:00 hod., výuka zahájena v 9:30 hod., 2×45 minut, předpokládaný návrat 12:30 hod. Škola získala dotaci na dopravu!
  • 4.AB 24. 11. 2020 –2. 2. 2021
  • 3. AB 9. 02. 2021 – 20.4.2021
 • Děti do bruslí – dle rozpisu
  • 2.AB,3.AB 2.10.2020 2020 – 6. 11. 2020
  • 1.AB 13. 11. 2020 – 11. 12. 2020
  • 3.11.2020 1. jednání Spolku rodičů a přátel školy – od 16:00

Provoz školní družiny od 14.9.2020

Provoz ŠD Hlinky ráno i odpoledne

Provoz ŠD Vinařického

ZŠ Hlinecká přivítala nové prvňáčky!

Zahájení školní docházky je jistě nejdůležitějším okamžikem v životě dítěte. Pokračování článku 

Akce na září 2020

 • 1.9.2020 8:00 zahájení školního roku
 • 2.9.2020 8:00 třídnické práce 1. – 5. hodina
  • 1. stupeň – končí výuka po 4. hod. v 11:40
  • 2. stupeň – končí výuka po 5. hod. v 12:35
 • 3.9.2020 8:00 výuka dle rozvrhu
 • 7.9.2020 9:00 Focení 1.AB MF Dnes 9.9.2020 8:00 6.AB Adaptační výlet /bude
 • upřesněno/
 • 11.9.2020 8:00 THEA – 1. AB
 • 15.9.2020 8:00 4.AB Adaptační výlet
 • 15.9.2020 16:00 Schůzka rodičů žáků 1. ročníků
 • „Děti do bruslí“ – bude upřesněno
  od 2.10. 8:00 „Děti do bruslí“ – 2.AB, 3. AB (5x výuková lekce bruslení, stadion Soběslav, závazná přihláška) rodič hradí kurzovné + dopravu, z grantu hrazen pronájem zimního stadionu + částečně doprava. Autobus bude naplněn 22 žáky ze ZŠ Hlinecká.)
 • Děti do bruslí – harmonogram:
  • od 2. 10. do 6. 11. 2020 bruslí žáci 2.AB,3.AB
  • od 13. 11. do 11. 12. 2020 bruslí žáci 1.AB
 • 18.9.2020 /pá/ 8:00 Fotografování 1.AB (3x foto žáka 90 Kč)
 • 28.9.2020 /po/ STÁTNÍ SVÁTEK
 • plavání: Plavecký výcvik bude zahájen 24. listopadu 2020, plavecká škola KOH-I-NOOR, České Budějovice, úterky, plavat začíná 4. AB, ukončení plaveckého výcviku připadá na 20. 4. 2021, blíže bude upřesněno.

Důležité informace pro rodiče k zahájení školního roku

informace pro rodiče budoucích prvňáčků k zahájení školní docházky v roce 2020 – 2021

informace pro rodiče a žáky k zahájení školního roku 2020 – 2021

informace ohledně možnosti využívat školní autobus k přepravě do školy

informace o provozní době školní družiny – na Hlinkách

informace o provozu školní družiny – na Vinařického náměstí