Novinky

Slavnostní otevření Oranžové učebny na ZŠ Hlinecká 2.12.2013

Oranžová učebna přírodních věd naplnila sen ZŠ Týn Hlinecká

2013_1202_tyn_oranzova_ucebna2„Pro naší školu je zrealizování a otevření multifunkční Oranžové učebny přírodních věd naplněním mnohaletého snu, který se díky podpoře Nadace ČEZ stal skutečností. Učebna je plná „technických zázraků“, které přispějí ke zkvalitnění výuky našich žáků v hodinách fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu a technických činností. V praktických experimentech si nyní mohou ověřovat své teoretické poznatky a tak lépe pochopit přírodní a fyzikální zákonitosti,“ říká při otevření ředitelka ZŠ Hlinecká Týn nad Vltavou Zdeňka Hájková. Pokračování článku 

ZŠ Hlinecká – Výlet do Vodňan

Výlet do VodňanDne 24.10.2013 ráno jsme se všichni – žáci 7. i 8.tříd sešli u Blanice. Netrvalo dlouho a objevili se i poslední opozdilci. A mohli jsme vyrazit. Po pár minutách jízdy autobusem jsme dorazili do areálu Střední rybářské školy ve Vodňanech, kde už na nás čekali dva průvodci. Rozdělili jsme se do dvou skupin, každou měl na starosti jeden průvodce. Jedna skupina se vydala směrem k rybám a druhá k rakům. U raků jsme se ještě jednou rozdělili na dvě skupiny, jedna šla prozkoumat raky k venkovním nádržím a druhá se vydala prohlédnout si malé rybičky k vnitřním nádržím. Poté se obě skupiny sešly v malé místnosti s interaktivní tabulí, kde jsme se prostřednictvím prezentace dozvídali mnoho věcí o jeseterech, jejich životu a rozmnožování. Následovala malá svačinka – bageta a koláček. Pokračování článku 

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevření

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká čeká na slavnostní otevřeníV září jsme čtenáře informovali o budování oranžové učebny na ZŠ Hlinecká. Jen pro připomenutí uvedu v krátkosti základní informace. Škola zažádala o finanční příspěvek společnost NADACI ČEZ, žádosti bylo vyhověno a na konci května 2013 proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami. NADACE ČEZ poskytla škole grant v podobě finančního příspěvku. Příspěvek byl určen k realizaci dlouho vysněné “multifunkční učebny přírodních věd”. Pokračování článku 

Dvakrát zlato pro ZŠ Hlinecká

Atomiáda 2013 I tento rok se v Temelíně soutěžilo, konal se devátý ročník “Atomiády”. Naše družstvo si vylosovalo zelenou barvu, patronem hlineckého družstva byl cyklokrosař Ondřej Bambula. Družstvo sestavili žáci z 5.tříd, školu reprezentovali čtyři chlapci – Nikolas, Filip, František, Jakub a tři dívky – Veronka, Markéta a Šárka. Soutěžili jsme ve sportu, jednotlivci ve skoku přes tyč, hodu na cíl a podlézání pod tyčí, dále pak ve skupinových. Společně jsme zdolávali překážkovou dráhu a závodili na lyžích. Pokračování článku 

Od září 2013 pracuje ve škole nepovinný předmět – náboženství

Náboženství – J. Staněk:

  • 1. – 2. ročník, středa 12.00 – 12.45 hod. – ZŠ Hlinky
  • 3. – 9. ročník, úterý 13.45 – 14.30 hod. – ZŠ Hlinky

Náboženství – K. Sádlo:

  • 4. – 5. ročník středa 12.45 – 13.30 hod. – budova ZŠ na Vinařického náměstí

Škola se stala partnerským pracovištěm Evropského centra jazykových zkoušek

Škola se stala partnerským pracovištěm Evropského centra jazykových zkoušek, garantem anglického jazyka je Mgr. Petra Říhová.

Výsledek doplňovacích voleb do školské rady

V pondělí 16. 9. 2013 se konaly doplňovací volby do Školské rady při ZŠ Týn nad Vltavou, Hlinecká. Do poradního orgánu školy byl volen jeden zástupce z řad rodičů. Zákonnými zástupci žáků bylo celkem navrženo 22 rodičů, se zařazením na listinu kandidátů pak souhlasilo 13 rodičů. Novou členkou školské rady byla zvolena paní Monika Smutná, obdržela nejvyšší počet hlasů.

Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká

Díky získání finančního příspěvku od společnosti NADACE ČEZ si může naše škola zrealizovat dlouho vysněný sen v podobě multifunkční učebny přírodních věd. Na konci května proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami a byla odstartována realizace této “oranžové učebny”. O hlavních prázdninách se konaly v učebně zásadní úpravy, probíhaly práce zednické, elektrikářské , instalatérské a natěračské. Do učebny bylo položeno nové linoleum, okna byla osazena modrými roletami, žákovské lavice získaly nový vzhled, byly nakoupeny nové žákovské židle. To vše bylo hrazeno z rozpočtu školy a stálo nemalé finanční prostředky. Realizace “oranžové učebny” je téměř u konce, ještě čekáme na dodání nové katedry a skříňky na pomůcky. Vybudování multifunkční učebny jistě přispěje k zkvalitnění výuky našich žáků, ti budou využívat nově vybavenou učebnu v hodinách fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu a technických činností. Žáci zde budou demonstrovat různé přírodovědné jevy, v praktických experimentech si ověří získané teoretické poznatky. Budou využívat pojízdnou interaktivní tabuli s moderním softwarem, digitální mikroskop, systém “Pasco” se sadou senzorů, bude zde nový pult pro žákovské pokusy. A které ročníky budou “oranžovou učebnu” využívat? Především to budou třídy na druhém stupni, ale nic nebrání tomu, aby učebnu využívali i ti nejmenší. V obou případech bude záležet na vyučujících, jak si “poradí” s nejnovější technikou a pak samozřejmě na jejich pedagogickém mistrovství.

Mgr. Hájková, ředitelka školy

Ovoce do škol

Od září letošního roku se školy v České republice zapojují již pátým rokem do projektu EU “Ovoce do škol”. Základním cílem celého projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Jsou upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce (min. 50%), někdy bývá pro zpestření v dodávkách zahrnuto i ovoce exotické. Pokračování článku 

Doporučené pomůcky pro školní rok 2013/2014

Doporučené pomůcky pro školní rok 2013/2014 (dokument PDF)