Novinky

ZŠ Hlinecká na lyžích v Rakousku

Na začátku března se uskutečnil lyžařský kurz žáků 7. až 9. ročníků naší hlinecké základní školy. Žáci se svými lyžařskými instruktory poprvé vyrazili na lyžařský kurz do zahraničí. Očekávání a těšení před samotným odjezdem mírně kazil šířící se „koronavir„, který nám všem dělal velké starosti. Pokračování článku 

Žáci ZŠ Hlinecká na návštěvě v SPŠ Volyně

Každoročně v listopadu pořádáme burzu středních škol a pravidelně se na ní setkáváme se zástupci SPŠ Volyně. Setkali jsme se i loni v listopadu a obdrželi jsme pozvání na takzvaný Den s alternativními zdroji energie od tamějšího výchovného poradce Mgr. Pilíka. Pokračování článku 

Diplomy – módní návrhář

Diplom 1

Diplom 2

INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

  1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
  2. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a přednostně také bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole.
  3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělánízápisní lístek si můžete stáhnout na webových stránkách školy (viz níže), případně si vyzvednout v kanceláři školy (PO – PÁ   8:00 – 11:00 hod.).
  4. Vyplněné a podepsané dokumenty zašlete poštou (na adresu Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou), prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ    8:00 – 11:00 hod).
  5. Termín pro příjem žádostí je stanoven od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020.
  6. Registrační číslo žáka obdrží zákonní zástupci prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
  7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 15. 5. 2020, předpokládaný termín zveřejnění je ve čtvrtek 7. 5. 2020 (registrační čísla přijatých žáků budou uvedena na webových stránkách školy a vstupních dveřích školy). Naše škola má dostatečnou kapacitu pro přijetí všech žáků, jejichž zákonní zástupci podají žádost o přijetí.
  8. V případě, že byl dítěti doporučen školským poradenským zařízením a dětským lékařem odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o odklad povinné školní docházky (viz níže), podepište a zašlete společně s nutnými přílohami poštou (na adresu Základní škola Týn nad Vltavou, Hlinecká, Komenského 748, 375 01 Týn nad Vltavou), prostřednictvím datové schránky (fu8px4w), zasláním emailu s elektronickým podpisem (na adresu zshlinecka@volny.cz), případně zaneste osobně do kanceláře školy (PO – PÁ   8:00 – 11:00 hod.).
  9. Předpokládáme, že po ukončení mimořádných opatření uspořádáme pro žáky a zákonné zástupce setkání se zapsanými dětmi.
  10. Pro další informace volejte na telefonní čísla: 385731440, 604216500

ředitelka školy: 725032581

zápisní lístek 2020_21

žádost o přijetí 2020_21

žádost o odklad 2020_21

Ošetřovné dítěte

ČSSZ vydala informace k ošetřovnému na stránkách ČSSZ 

Příloha k ošetřovnému

Co poslali žáci

Co poslali žáci 2

Co poslali žáci 3

VYHLAŠUJI AKCI: HLINKY ŠIJÍ ROUŠKY

Pěkný den,

všichni vnímáme to, co se děje dnes ve světě a kolem nás. Statisíce nakažených, tisíce mrtvých jen pás set kilometrů od našich hranic, situace se neustále zhoršuje. U nás, se zdá, že jsme daný vývoj dokázali alespoň trochu zvrátit včasným zásahem naší vlády. Hrozba je ale stále ve vzduchu. Mezi námi se pohybují stále lidé, kteří jsou nakažení, neví o tom a nemoc mohou šířit dál. Proto je potřeba omezit pohyb venku a mezi lidmi. V případě, že ale není zbytí, je potřeba chránit sebe i okolí rouškou přes ústa a nos. Pokračování článku 

Zajištění výuky žáků po dobu uzavření školy

Vážení rodiče a žáci naší školy, 

po celou dobu mimořádného opatření Vlády ČR je žákům zakázán vstup do budovy školy. Třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů budou až do odvolání poskytovat žákům studijní materiály a úkoly prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky příp. jinými způsoby on-line komunikace. Zaslané učivo a studijní materiály jsou plnohodnotnou součástí vyučovacího procesu, žáci musí počítat po návratu do školy se zpětnou vazbou učitele.  Věnujte tudíž zaslaným materiálům pozornost.  

V těchto dnech by vás měli kontaktovat třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů. Pokud se tak nestane do pondělí 16. 3. 2020, spojte se s třídním učitelem prostřednictvím email adresy /kontakt na webových stránkách školy/, případně zavolejte do kanceláře školy /385731440, 604216500/.

Připomínáme, že všichni žáci naší školy mohou využívat server „Pro školy“ (www.proskoly.cz),kde jsou k dispozici různé testy např. matematika, čtenářská gramotnost, angličtina pro nejmenší, paměťové testy, kvízy atd. Přístupové údaje obdrželi žáci již na začátku školního roku. V případě ztráty těchto přístupových údajů kontaktujte svého třídního učitele, hesla vám sdělí.  

vedení školy

UZAVŘENÍ ŠKOLY – SDĚLENÍ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM

Bezpečnostní rada státu dnes 10.03.2020 rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství.

Od zítřka 11.03.2020 (středa) až do odvolání nebudou žáci chodit do školy z důvodu opatření proti novému koronaviru. Aktuální situaci sledujte na webových stránkách školy, města, případně v celostátním zpravodajství.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/ dětského zařízení (školy) je možné si vyzvednout v kanceláři školy.

vedení školy

Informace krajské hygienické stanice k epidemiologické situaci

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje požádala o předání následující informace zaměstnancům, žákům a zákonným zástupcům:

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

na základě aktuální nepříznivé epidemiologické situace upozorňuje KHS Jihočeského kraje, že hrozí reálné riziko nákazy novým koronavirem při cestách do oblastí s přenosem nákazy COVID 19. Čeští občané mimo jiné momentálně nejvíce navštěvují severní Itálii – lyžařská střediska v regionu Lombardie, Veneto, Trentino-Alto Adige.

KHS nedoporučuje cesty do zasažených oblastí včetně lyžařských zájezdů.

Pokud žáci, studenti Vaší školy nebo personál navštíví zmíněné oblasti, žádáme, aby tato skutečnost byla nahlášena na příslušné pracoviště KHS Jihočeského kraje, územní pracoviště České Budějovice, tel. 387 712 326, 387 712 321, 387 712 310  ve všední dny, o víkendech pohotovostní linka 736 514 386, která je v provozu od 7-19 hodin. Těmto osobám bude s největší pravděpodobností nařízena domácí karanténa po dobu 14 dnů od posledního pobytu v uvedených oblastech.

Žádáme vedení školy, aby výše uvedené informace předalo též studentům a zákonným zástupcům žáků a studentů.

Děkuji za spolupráci

MUDr. Jitka Luňáčková
ředitelka protiepidemického odboru