Novinky

Zápis do 1. ročníku – 3. a 4. 4. 2020

Ředitelství Základní školy Týn nad Vltavou, Hlinecká oznamuje, že zápis do 1. ročníku se koná:

 • pátek 3. 4. 2020 13:00 – 17:00 hod.
 • sobota 4. 4. 2020 9:00 – 12:00 hod. 

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
U zápisu rodiče předloží rodný list dítěte.

Až do naplnění kapacity bude škola přijímat děti ze všech mateřských škol a oblastí
bez ohledu na tzv. spádové oblasti škol!

Možnost osobní konzultace s ředitelkou školy, tel. kontakt 725032581

Den otevřených dveří 18. 3. 2020

Vážení rodiče a příznivci školy, srdečně vás zveme na Den otevřených dveří: 18. 3. 2020, 10:00 – 16:00 hodin, budova ZŠ Hlinecká.

Dopoledne s informatikou na ZŠ Hlinecké

Na začátku února proběhla na naší škole akce, která umožnila žákům se seznámit a přímo pracovat s technologiemi, které podporují rozvoj informatického myšlení. Akce byla realizována v rámci projektu PRIM lektory z Jihočeské univerzity ve spolupráci s vyučující fyziky na naší škole Mgr. Hanzlíkovou. Pokračování článku 

SděIení školy k LVVK

Zahraniční lyžařský výcvikový kurz žáků 7. 9. ročníků je plánován v termínu 02.03. – 06.03.2020, Rakousko Dachstein West. 

V souvislosti s výskytem nového koronaviru konzultovalo vedení školy plánovaný odjezd žáků na LVK s Krajskou hygienickou stanici Českých Budějovicích. 

Dle sdělení MUDr. Luňáčkové z KHS v českých Budějovicích, je situace monitorována společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR. V současné době není Rakousko vyhlášeno karanténní oblastí, lyžařský výcvikový kurz se může uskutečnit. 

V případě jakékoli změny situace budou zákonní zástupci účastníků kurzu neprodleně informováni.

Akce na březen 2020

2.3. – 6.3.2020 LVVK žáků 7. – 9. ročníků
3.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
3.3.2020 11:50-13:30 Projektová výuka pro žáky 5. B „ žák. cvič. kuchyně“
4.3.2020 8:00 Beseda 3. B „Myšlenková mapa“ /p. Havlíková – MěDDM/
5.3.2020 8:00 Maškarní karneval – 1. B
6.3.2020 8:00 Maškarní karneval – 1. A
6.3.2020 10:00 Maškarní karneval – 3. A
9.3.2020 10:00 Maškarní karneval – 3. B
9.3.2020 13:00 ŠD „Hrací den“ – I. a III. odd.
10.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
10.3.2020 11:50-13:30 Projektová výuka pro žáky 5. A „žák.cvič.kuchyně“
10.3.2020 13:00 ŠD „Hrací den“ – II. odd.
11.3.2020 8:00 Beseda 3. A „Myšlenková mapa“ /p.Havlíková – MěDDM/
11.3.2020 13:00 ŠD „Hrací den“ – IV.odd. vych.
12.3.2020 8:00 – 9:40 Projektová výuka pro žáky 5. A „ Jazyková učebna“
10:00 – 11:40 Projektová výuka pro žáky 5. B „ Jazyková učebna“
13.3.2020 10:00 Maškarní karneval – 2. AB
16.3.2020 8:00-10:00 Ukázka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – 1.AB
17.3.2020 8:00-10:00 Ukázka pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče – 1.AB
17.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3. AB
18.3.2020 10:00 – 16:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19.3.2020 8:00 – 13:00 Workshop žáků 8. roč. /max. 30 žáků, možno doplnit, firma Mondi Bupak s.r.o. Č.Budějovice, Jihočeská hospod.komora/
20.3.2020 10:00 Čas proměn – 7.AB /dívky/
20.3.2020 8:00 Školení – PC JU ČB
23.3.2020 8:00 Klokánek 4.-5.roč.
24.3.2020 8:00 Exkurze – Temelín
24.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3.AB
24.3.2020 10:00 MŠ Dewetterova – návštěva předškoláků – 1.AB
Domluva termínu návštěv předškoláků z MŠ Hlinky /Skřítků, Námořníků, Indiánů / 
25.3.2020 8:00 Mladý módní návrhář – Třeboň /vyhlášení výsledků/
25.3.2020 8:00 Beseda 1. B „Etiketa“ /p.Havlíková – MěDDM/
25.3.2020 13:15 ŠD „Velikonoce“ I. + IV. odd.
27.3.2020 8:00 Návštěva městské knihovny – 3. A
31.3.2020 8:00 Plavecký výcvik – 3. AB

Zápis do 1. tříd proběhne ve dnech 3. 4. /pátek/ od 13:00 – 17:00 hod., v sobotu 4. 4. 2020 od 9:00 – 12:00 hodin.

Nabídka zaměstnání – výběrové řízení na pozici kuchařka školní jídelny

Výběrové řízení na pozici kuchařka školní jídelny

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

JDU DO 1. TŘÍDY
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Od září 2020 budu prvňáčkem v ZŠ Hlinecká. Co mi tato škola nabízí?

moderní vyučovací metody (interaktivní tabule, nová počítačová učebna, projektové vyučování, hravé a zábavné formy výuky, moderní žákovská školní dílna, zmodernizovaná žákovská cvičná kuchyně, víceúčelové hřiště a školní pozemek s altánem, nová jazyková učebna, rekonstruované dvě tělocvičny)
„škola otevřená rodičům“ – návštěva rodičů přímo do výuky žáků
výběr z nabídky kroužků (anglický, výtvarný, logopedický, sportovní)
provoz školní družiny přizpůsoben potřebám rodičů
naše škola je bezbariérová

Informativní schůzka rodičů a jejich prvňáčků se svými budoucími učitelkami se uskuteční :
MŠ Dewetterova 25. 2. 2020 (úterý) od 15:30 hod.
MŠ Hlinky 27. 2. 2020 (čtvrtek) od 15:30 hod.

Zveme rodiče s budoucími prvňáky k návštěvě výuky v 1. třídách:
16. 3. 2020 8:00 – 10:00 hodin dopolední vyučování
17. 3. 2020 8:00 – 10:00 hodin dopolední vyučování

Den otevřených dveří se bude konat na ZŠ Hlinecké ve středu
18. 3. 2020 od 10:00 – do 16:00 hodin.

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 3. 4. a 4. 4. 2020

Naše první vysvědčení na ZŠ Hlinecké

Pět měsíců ve škole uběhlo jako voda a najednou je tady 30. leden a s ním i naše první vysvědčení. Od září jsme všichni udělali pořádný kus práce! Naučili jsme se sčítat a odčítat do osmi, číst a psát velkými tiskacími písmeny, malovat temperami a vodovkami, osvojili jsme si základy vybíjené. Umíme vyjmenovat dny v týdnu a měsíce, poznáme části lidského těla, víme, jakými proměnami prochází příroda na podzim a v zimě… Pokračování článku 

Akce na únor 2020

 • 3.2.2020 10:00 Biologická olympiáda – 6.- 9. roč. /3.vyuč.hod. test, 5.-6.hod. poznávačka/
 • 4.2.2020 8:00 Závěrečná lekce plaveckého výcviku 4.AB
 • 4.2.2020 9:00-11:30 Ukázka „Robotika“ 5. AB /výběr žáků/
 • 5.2.2020 8:00 Hodina znakového jazyka – 3. A (lektor p. Havlíková)
 • 6.2.2020 8:10-11:30 „Biatlon trochu jinak“ 7. A,B – soutěž /místo konání MěDDM Týn, turistické zaměření/
 • 7.2.2020 8:00 Kyberšikana – 5.AB
 • 10.2.2020 – 14.2.2020 JARNÍ PRÁZDNINY ŽÁKŮ
 • 18.2.2020 Pilotní projekt – Technika
 • 18.2.2020 8:00 Plavecký výcvik 3.AB- zahájení
 • 19.2.2020 8:00 Hodina znakového jazyka – 3.B (lektor p. Havlíková)
 • 19.2.2020 13:15 Beseda ŠD „mezilidské vztahy“ II. a IV. odd.
 • 24.2.2020 13:00 Maškarní karneval ŠD I. odd.
 • 25.2.2020 8:00 Exkurze – SPŠ Volyně 8. A
 • 25.2.2020 13:00 Maškarní karneval ŠD II. odd.
 • 25.2.2020 15:30 Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd MŠ Dewetterova
 • 26.2.2020 13:15 ŠD – beseda mezilidské vztahy I. + IV. odd.
 • 27.2.2020 15:30 Schůzka s rodiči budoucích 1. tříd MŠ Hlinky
 • 28.2.2020 8:00-12:35 Beseda – Evropská unie 7.- 8.- 9. roč./hodina bude upřesněna/
 • Plavecký výcvik: Od 18.2.2020 do 21.4. 2020 plavou žáci 3AB. 10x se plave, v úterý, odjezd od Blanice v 8: 00 hod., návrat kolem 12:30, plavecký výcvik dvouhodinový od 9:30 do 11:05 hod., doprava – v případě získání dotace z MŠMT bude hrazena z projektu (při nepodpoření žádosti bude hradit zákonný zástupce žáka). Nutné zajistit předložení zdravotní způsobilosti žáků /zdravotní průkaz žáka/. Plavecká škola KOH-I-NOOR Č. Budějovice.

Provoz školní družiny v době pololetních prázdnin

V době pololetních prázdnin 31.01.2020 bude provoz školní družiny přerušen!