Adopce na dálku

Lucka ze 7. B přišla s nápadem, aby se škola zapojila do mezinárodního projektu Adopce dětí na dálku

Mamadou Sylla

Lucka navrhla, abychom finančně podporovali jedno z afrických dětí a zajistili mu tak vzdělávání, které je pro nás samozřejmostí.

Nápad zaujal ostatní žáky školy, učitele i rodiče. Rozhodli jsme se podporovat guinejského chlapce jménem Mamadou Sylla.

Jak jsme konkrétně pomohli

Uspořádali jsme finanční sbírku, ve které se nám podařilo díky dětem, zaměstnancům školy i rodičům získat 6.145 Kč

Je také možné zhlédnout sekci s fotografiemi malého Mamadua, kterou najdete na internetových stránkách Humanistického centra Dialog. S jeho pracovníky jsme v kontaktu.

Novinky – 11.5.2012:

Od podepsání smlouvy s Centrem Dialog uběhlo už téměř dva a půl roku. Za tu dobu se díky našim žákům, jejich rodičům a pedagogům podařilo vybrat 20 750 Kč, které byly použity na vzdělání guinejského chlapce, Mamadoua Sylly.

Pracovníci spravující projekt Adopce na dálku nám od té doby pravidelně zasílají Mamadouova vysvědčení, kresby a také fotografie, které ho zachycují i s dopisy a drobnými dárky, jež jsme mu poslali. Fotografie těchto dokumentů jsou umístěny na webu Centra Dialog v sekci Adopce na dálku v profilu Mamadoua, který se otevře po zadání ID čísla 60714.

Všechna vysvědčení, některé fotografie a všechny doklady o zaplacení jednotlivých splátek v pobočce KB v Týně nad Vltavou najdete také na nástěnkách v obou budovách naší školy.

Vybrané finanční prostředky (celkem):

rok 2010
celkem za rok 2010 vybráno: 9.050,-
zaplaceno: 7.625,- *
zůstatek: 1.425,-

* 125,- Kč připadlo na bankovní poplatky

rok 2011
celkem za rok 2011 vybráno: 6.516,-
zůstatek z roku 2010: 1.425,-
zaplaceno: 7.725,- *
zůstatek: 216,-

* 225,- Kč připadlo na bankovní poplatky

rok 2012 – výběr na 1. splátku
vybráno: 3.543,-
zůstatek za rok 2011: 216,-
zaplaceno: 2.575,- *
pokladní hotovost: 1.184,-

* 75,- Kč připadlo na bankovní poplatky

Zbývající částa za vzdělání byla vybrána v měsíci září 2012 ve výši 2 575 Kč a tím byla zakončena tříletá účast naší školy v mezinárodním projektu “Adopce na dálku”.