Od září 2013 pracuje ve škole nepovinný předmět – náboženství

Náboženství – J. Staněk:

  • 1. – 2. ročník, středa 12.00 – 12.45 hod. – ZŠ Hlinky
  • 3. – 9. ročník, úterý 13.45 – 14.30 hod. – ZŠ Hlinky

Náboženství – K. Sádlo:

  • 4. – 5. ročník středa 12.45 – 13.30 hod. – budova ZŠ na Vinařického náměstí