Oranžová učebna na ZŠ Hlinecká

Díky získání finančního příspěvku od společnosti NADACE ČEZ si může naše škola zrealizovat dlouho vysněný sen v podobě multifunkční učebny přírodních věd. Na konci května proběhlo podepsání smlouvy oběma stranami a byla odstartována realizace této “oranžové učebny”. O hlavních prázdninách se konaly v učebně zásadní úpravy, probíhaly práce zednické, elektrikářské , instalatérské a natěračské. Do učebny bylo položeno nové linoleum, okna byla osazena modrými roletami, žákovské lavice získaly nový vzhled, byly nakoupeny nové žákovské židle. To vše bylo hrazeno z rozpočtu školy a stálo nemalé finanční prostředky. Realizace “oranžové učebny” je téměř u konce, ještě čekáme na dodání nové katedry a skříňky na pomůcky. Vybudování multifunkční učebny jistě přispěje k zkvalitnění výuky našich žáků, ti budou využívat nově vybavenou učebnu v hodinách fyziky, matematiky, chemie, přírodopisu a technických činností. Žáci zde budou demonstrovat různé přírodovědné jevy, v praktických experimentech si ověří získané teoretické poznatky. Budou využívat pojízdnou interaktivní tabuli s moderním softwarem, digitální mikroskop, systém “Pasco” se sadou senzorů, bude zde nový pult pro žákovské pokusy. A které ročníky budou “oranžovou učebnu” využívat? Především to budou třídy na druhém stupni, ale nic nebrání tomu, aby učebnu využívali i ti nejmenší. V obou případech bude záležet na vyučujících, jak si “poradí” s nejnovější technikou a pak samozřejmě na jejich pedagogickém mistrovství.

Mgr. Hájková, ředitelka školy