Podzim ve školní družině na ZŠ Hlinecká

V prvních měsících nového školního roku bylo pro žáky z hlinecké školní družiny a družiny na Vinařického náměstí připraveno hned několik zajímavých akcí. Žáci se mohli důkladně seznámit s prací policie a hasičů, včetně ukázek různých důležitých pomůcek a hasičské techniky. Čekala je drakiáda, kdy na školním hřišti pouštěli přinesené draky, ať už koupené, či vlastnoručně vyrobené. Dále vyzkoušeli svou představivost a zručnost při dýňobraní , vykrajování a výtvarném zpracování dýní. Jsme rádi, že paní vychovatelky zařazují ke každodenním činnostem ve školní družině také tyto mimořádné akce, kterými zpestřují pobyt našich žáků ve všech odděleních školní družiny.  Paní vychovatelky, děkujeme.

Vedení ZŠ Hlinecká