Pololetní hodnocení žáků ZŠ Hlinecké

Vážení čtenáři, rodiče, milí žáci,

školní rok 2020-21 jsme všichni zahájili s patřičným optimismem a vírou, že vzdělávání našich žáků se rozjede naplno, dle obvyklých zvyklostí. Bohužel nám radost z přítomnosti všech žáků ve škole při vyučování nevydržela tak dlouho. Již od 14. října se školy pro žáky opětovně uzavřely, opakoval se scénář jarního uzavření škol v důsledku covid-krize. Distanční vzdělávání se stalo pro všechny žáky od září povinné, což byl podstatný rozdíl oproti minulému školnímu roku, kdy distanční /domácí/ vzdělávání žáků bylo ve znamení dobrovolného přístupu ze strany žáka.

I na podzim tohoto roku se opakovala postupná rozvolňování, s blížícím se závěrem listopadu se školy otevřely nejdříve žákům prvních, druhých a devátých ročníků, poté následovalo otevření škol pro žáky třetích až pátých tříd, žáci druhého stupně rotovali, po týdnu se střídali. Uvedený stav vydržel do 18. prosince, následovaly dva dny „boje proti cvidu“ a vánoční prázdniny žáků. Překvapením pro nás všechny bylo opětovné uzavření škol hned od 4. ledna. Ti nejmenší, žáci prvních a druhých tříd, se vrátili do lavic po týdnu, ostatní žáci se dosud vzdělávají doma, distanční formou.
Uplynulo první pololetí školního roku a s tím souvisí pololetní hodnocení žáků na vysvědčení.

Vzhledem k omezení osobní přítomnosti žáků ve vyučování, bylo pololetní hodnocení žáků zveřejněno ve školním informačním systému „škola online“ a to ve čtvrtek 28. ledna. Zvědavost některé žáky pohltila tak, že zpřístupněný on-line systém školy zaznamenal první návštěvníky tj.žáky v časných ranních hodinách. Jak bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole, bude jim při nejbližší možné příležitosti vydáno vysvědčení v tištěné podobě. Obvyklé slavnostní předání se svojí paní učitelkou si přece jen užili žáci z prvních a druhých tříd. Ne všichni žáci přivítali páteční jednodenní prázdniny s radostí. V první třídě se žáci dokonce rozplakali, že do školy nemohli v pátek přijít, ve třetí třídě se žáci dobrovolně účastnili páteční on-line výuky se svojí paní učitelkou.

A jaká byla hodnocení? Známky žáků vypovídaly o píli, nadání, zodpovědnosti plnit úkoly, naučit se pracovat s technikou, plnit rozvrh a účastnit se on-line vyučovacích hodin. Většina žáků plnila školní povinnosti příkladně, u některých žáků mohl být výsledek hodnocení lepší, ale nic není ztraceno. Začíná nové pololetí a tito žáci mají velkou šanci hodnocení změnit k lepšímu.

Pololetní hodnocení každého žáka zcela jistě odráží i pomoc a zájem ze strany rodičů. Blahopřeji všem žákům k dosaženým výsledkům. Nemalé poděkování a uznání si zaslouží i rodiče, kteří svým dětem pomáhají v distanční výuce a uvědomují si význam vzdělání. Děkuji všem pedagogům, kteří s plným nasazením a zodpovědností plnili distanční výuku svých žáků.

Do druhého pololetí si společně přejme více dnů strávených ve škole při prezenční formě výuky. Přejme si, co nejrychlejší návrat všech žáků do školních lavic.

Mgr. Hájková, ředitelka školy