Pozvání rodičů na seminář “KYBERKRIMINALITA”

Pozvání rodičů na seminář “KYBERKRIMINALITA”: