Přípravy na projekt EDISON v plném proudu

V minulém čísle jsme informovali o vzdělávacím projektu EDISON, v rámci kterého přijedou na naši školu zahraniční studenti, aby dětem představili jiné země a způsoby života, a také aby si žáci měli možnost vyzkoušet komunikaci v angličtině. Mezinárodní studentská organizace AIESEC, která projekt organizuje, už nám zaslala medailonky s fotografiemi „našich“ stážistů z Číny, Egypta, Brazílie, Indonésie, Austrálie, Mexika a Tchaj-wanu a krátká videa, žáci se s nimi seznamují v hodinách angličtiny a na nástěnkách ve škole. Podařilo se již zajistit ubytování studentů v rodinách našich žáků, případně učitelů. Máme rovněž přislíbenu pomoc studentů gymnázia při tlumočení především nejmladším žákům naší školy. I pro ně a pro hostitelské rodiny to jistě bude velmi zajímavá zkušenost. Projekt se setkal s podporou představitelů města, místních organizací a rodičů žáků naší školy, za což všem děkujeme. Snažíme se vše připravit tak, aby se týdenní akce vydařila a splnila svůj účel.

Mgr. Jana Čtvrtníková, ZŠ Hlinecká