Probíhá zápis do 1. tříd

Vážení čtenáři, rodiče budoucích prvňáčků,

právě probíhá „Zápis do 1. tříd“ na naší základní škole. Jak jistě víte, z důvodu současných opatření, je zápis do 1. tříd organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme připravili v polovině března společné setkání formou on-line schůzky. Mile nás potěšil zájem o setkání ze strany rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče byli blíže informováni o naší základní škole, byli informováni o tom, co naše škola dětem nabízí, byli seznámeni se samotným průběhem zápisu. Rodiče a jejich budoucí prvňáčci se setkali „na dálku“ se svými paní učitelkami, dozvěděli se zajímavé a především potřebné informace o nástupu prvňáčka do školy. Z uskutečněné schůzky jsme my, učitelé, měli příjemný pocit a věříme, že i pro rodiče byla schůzka přínosná.

Touto cestou děkujeme paní ředitelce Markové z mateřské školky a zúčastněným paní učitelkám za pomoc při zprostředkování kontaktů, tak potřebných k uskutečnění online schůzky.

Závěrem si dovolím připomenout, že Zápis do 1. třídy je pro rodiče budoucích školáků povinný, probíhat bude na naší škole do 30. dubna 2021.

Naše základní škola přijímá děti ze všech mateřských školek. Bližší informace najdete na stránce Zápis do 1. tříd, nabízíme i osobní konzultaci s ředitelkou školy, případně individuální prohlídku školy (prosíme, předem domluvit termín na telefonu: 385731440, 725032581).

Na červen 2021 plánujeme společnou schůzku rodičů a budoucích prvňáčků se svými paní učitelkami přímo ve škole, v jejich třídách. Budeme doufat, že epidemiologická situace nám společné setkání nepřekazí.

Milí čtenáři, vážení rodiče, věřme, že zápisy do 1. tříd společně zvládneme, věřme, že od 1. září 2021 budou školy plně otevřeny nejen pro naše nové prvňáčky, ale i pro všechny žáky naší školy.

Těšíme se na vás!
Mgr. Zdeňka Hájková, ředitelka školy