Projektový den na ZŠ Hlinecká

V pátek 20. 5. se konal na naší škole celoškolní projektový den. Pro žáky 1. a 2. stupně byl připraven pestrý program. Žáci se zúčastnili tzv. “kreativních dílen”, každý si mohl vyrobit výrobek podle svých představ. Někteří pracovali s voskem, tvořili svíčku či svícen, jiní se věnovali pískování a smaltování lžičky, velký zájem byl o broušení skla, vypalování do dřeva a malování tašky.

Výrobky některých žáků byly skutečně překrásné. Ve spolupráci s NADACÍ ČEZ byl tento den naší škole zapůjčen gumový “skákací hrad”. Tuto atrakci si oblíbili nejen ti nejmenší, ale zájem byl i ze strany “druhostupňáků”. Velkým přínosem celoškolního projektového dne byly aktivity samotných žáků 2. stupně, třídní kolektivy si přiravily pro své malé spolužáky různé úkoly a činnosti. Žáci soupeřili v přetahování lanem, v hodu na šaška, v překážkovém slalomu. Pocitová stezka na školním pozemku spojená s ochutnávku bylinkového čaje byla velmi oblíbena. Žáci speciální třídy si připravili soutěž ve věšení ponožek a jejich párování na čas a dívky z 9. třídy malovaly dětské obličeje barvami.   Odměnou pro žáky pak bylo udělení titulu “jsi šikula” v podobě razítka a samozřejmě nechyběla i sladká odměna. Díky krásnému počasí a především nemalé snaze všech žáků a jejich pedagogů  se celoškolní projektový den velmi vydařil.

Mgr. Hájková, ředitelka školy