Prvňáci za ZŠ Hlinecká oslavili Den země

2015-den-zemeZačátkem dubna za námi do školy přijela lektorka z Ekologického centra Cassiopeia z Českých Budějovic, která pro děti připravila výukový program Život v mraveništi. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí ze života mravenců, zahrály si na mravenečky, kteří bojovali s pavučinou při cestě za potravou, na závěr si mraveniště také vyrobily.

To největší těšení bylo ale na konec měsíce. Měli jsme před sebou dalekou výpravu na Semenec. Na Stanici pomoc přírodě na nás již čekali a rázem se z nás stali permoníci a skřítkové. Permoníci poznávali různé kameny, jejich původ, stáří, barvu, tvar, plnili různé úkoly. Skřítci šli do borového lesa, kde je čekalo plno druhů borovic. Počítali jehličky, očichávali krásně voňavé prstíky od smůly. Poznávali také bylinky, ke kterým je zavedla vůně z pytlíčku, kde byly v usušené podobě. Na závěr si všichni opekli buřtíky.

Vraceli jsme se na hlinecký kopec trošku unaveni z dlouhého putování, ale plni zážitků.

Všichni jsme poznali, že naše země, příroda, jsou moc krásné a zajímavé, že nám poskytují nejen poznání, ale i odpočinek a zábavu, proto si je musíme chránit.

Mgr. Alena Šebestová, Mgr. Edita Jindřichová, tř. učitelky 1.A a 1.B
žáci 1. A ZŠ Hlinecká, žáci 1. B ZŠ Hlinecká