Rekonstrukce běžecké dráhy na ZŠ Hlinecká

V únorovém čísle Vltavínu jsem vás, vážení čtenáři, informovala o záměru vedení školy získat dotaci z Jihočeského kraje v rámci dotačního programu – Podpora sportu na akci “Rekonstrukce běžecké dráhy” na víceúčelovém hřišti při ZŠ Hlinecká. Jihočeský kraj projekt školy podpořil.

Náklady na tuto investiční akci činí dle projektu téměř 970 tisíc.  Škola bude částečně spolufinancovat tuto akci z rezervního fondu, dofinancování pak zajistí zřizovatel školy. V současné době již proběhlo výběrové řízení na tuto investiční akci, realizace je plánována na období letních prázdnin. Moderní, tartanová běžecká dráha bude sloužit v dopoledních hodinách k rozvoji pohybových aktivit žáků školy, v odpoledních hodinách pak široké veřejnosti. Realizací projektu bude výrazně posílena bezpečnost sportujících žáků , moderní podmínky pomohou ke zlepšení výuky atletiky na škole, pozitivně ovlivní fyzickou zdatnost žáků a v nemalé míře pak přispějí k prevenci rizikového chování žáků.

Děkuji zřizovateli školy Městu Týn nad Vltavou za kladné rozhodnutí, které zcela jistě pozitivně ovlivní rozvoji všech potřebných pohybových aktivit.

Mgr. Hájková, ředitelka školy