Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. ročníku

Vedení školy spolu se svými pedagogy děkuje všem zákonným zástupcům, kteří zapsali svého budoucího prvňáčka na naši školu pro školní rok 2022/2023. Vážení rodiče, vyjádřili jste důvěru v kvalitu vzdělávání na naší základní škole, čehož si všichni velmi vážíme.

Mgr. Zdeňka Hájková
ředitelka školy